statystyczne FAQ

Zamiast SPSS

Wreszcie napotkałem program statystyczny, który łączy to co najlepsze z kilku źródeł – JAMOVI i jest dopasowany zarówno do początkujących jak i umożliwia dodawanie własnych analiz bardziej zaawansowanym. Wystarczy studentom i nie ogranicza naukowców. Nic tylko wykrzyknąć hura! i zainstalować 🙂 No i jest: 1) darmowy, 2) otwarty z błyskawicznym wsparciem przez forum lub twittera. Dostępna jest wersja […] Read More

Korekta Holm’a dla wielu porównań post hoc w teście nieparametrycznym

Analiza różnic w przypadku wielokrotnych porównań, gdy wykorzystujemy analizę waraincji jest dosyć prosta w SPSS i sprowadza się do wybrania z listy dostępnych korekt (Jaki wybrać test post hoc w analizie wariancji?). Często jednak zmienna zależna nie ma rozkładu normalnego, a grupy różnią się liczebnością i zmuszeni jesteśmy używać testu nieparametrycznego H Kruskala-Wallisa. Jeśli używamy […] Read More

Jaki rodzaj testu do tabeli krzyżowej?

W przypadku badania relacji między dwoma zmiennymi kategorialnymi najpopularniejszym sposobem zbadania istotności tej relacji jest użycie testu Chi2. Ale nie w każdej sytuacji test ten jest najlepszy (czyt. najbardziej rzetelny). Mam nadzieję, że tabela poniżej rozwieje wątpliwości i pozwoli dobierać testy prawidłowo do posiadanych danych. Liczebności obserwowane Liczebności oczekiwane Rodzaj testu N > 40 wszystkie […] Read More

Co mnie wkurza w SPSS?

Mam już trochę dość. PRogram wyceniony (specjalnie nie piszę wart) na taką kwotę za jaką roczną licencję kupuje moja Uczelnia powinien działać lepiej! Skandaliczny czas uruchamiania na najnowszych komputerach (3,5 minuty na najnowszym maku? litości! Często w międzyczasie zdążę odpalić PSPP, policzyć i zamknąć), tworzenie swoich katalogów mimo odznaczenia tego w opcjach, znikanie ikonek na […] Read More

Obliczenia statystyczne on-line

W siecie jest wiele ciekawych stron z gotowymi kalkulatorami statystycznymi. Podejrzewam, że jakby dobrze poszukać to całą statystykę można policzyć on-line. Spróbuję to udowodnić gromadząc tutaj linki do takich stron: Adres: SocialStatistics.com Test chi-kwadrat dla tabeli krzyżowej 5×5 (lub mniejszej) Test chi-kwadrat dla tabeli krzyżowej 2×2 Test dokładny Fishera dla tabeli krzyżowej 2×2 Test Z […] Read More

Analiza czynnikowa – kiedy i jak?

Analiza czynnikowa jest jednym z popularnych sposobów redukcji zmiennych, about it stosowanym np. w sytuacji wybierania najlepszyszych pozycji testowych do kwestionariusza, there lub przy badaniu trafności teoretycznej narzędzi. Niestety w SPSS domyślnie ustawienia pod hasłem Analiza Czynnikowa (Factor Analysis) wskazują na Analizę Głównych Składowych (Principal Components), advice która została opracowana w czasach, gdy komputery były […] Read More

Jeśli nie SPSS to co? [update]

Dodano: 2017-01-13 Jeśli ktoś z użytkowników SPSS nie boi się angielskich poleceń i potrzebuje podstwowych analiz (statystyka opisowa, physician różnice, analiza wariancji, korelacja i regresja, analiza czynnikowa) to polecam JASP – program wzorowany na SPSS (autorzy piszą, że tak powinien wyglądać SPSS ;-). Program jest rozwojowy, tworzony przez środowisko akademickie. Oprócz podejścia częstościowego do statystyki […] Read More

Metaanaliza

Metaanaliza jest dosyć prostym sposobem na empiryczny przegląd literatury, discount ale wymagającym wiedzy na temat wielkości efektów (warto zajrzeć na stronę z ich kalkulatorami). Mając dobry plan i postępując według procedur można rozstrzygnąć w sposób empiryczny wiele dyskusji w stylu „terapia działa vs. nie działa” Ponieważ pełna instrukcja jak zrobić metaanalizę nadaje się na książkę (i […] Read More

Restrukturyzacja zmiennych niezależnych na zależne w SPSS

Czasami dostaniemy, ed czasami wpiszemy dane w ten sposób, hospital że powtarzając liczbę porządkową umieszczamy dane z kolejnych pomiarów jeden pod drugim. Nie ma w tym nic złego, ale SPSS wymaga do testów dla danych zależnych wpisania wyników w kolejnych kolumnach, a nie pod spodem. Zamiast przepisywać wszsytko można skorzystac z polecenia Restrukturyzuj dane w […] Read More

Wielkość efektu w analizie wariancji

SPSS jest bardzo ubogi jeśli chodzi o obliczanie wielkości efektu (czyli obiektywnej miary na ile wynik jest ważny, this gdy już jest istotny). Ze wszystkich analiz można uzyskać taki wynik tylko dla analizy wariancji i to pod warunkiem, że użyjemy „Analizy wariancji jednej zmiennej” (a nie porównywanie średnich -> jednoczynnikowa ANOVA). A więc klikamy: Analiza […] Read More

SPSS dla opornych

Tym linkiem zapoczątkowuję zbiór ciekawych stron i dokumentów obecnych w sieci, approved dzięki którym osoby zaczynające przygodę z SPSSem (najgorszym i jednocześnie najprostszym programem statystycznym 😉 będą mogły zredukować poziom niewiedzy. Istotnie zredukować. Mam nadzieję, że zbiór wyczerpie tematy poruszane cyklicznie przez studentów i nie tylko, a sprowadzające się co odwiecznego pytania: JAK ZACZĄĆ? Podstawowe […] Read More

Jaką przyjąć wielkość grup?

Często zastanawiamy się jak długo prowadzić badania, healing jak duża musi być próba? Czasami pojawia się też liczba 30. Jaki jest głębszy jej sens? Można ją potraktować jako „gwaranta”, że z prawdopodobieństwem mniejszym niż 5% nie pominiemy zjawiska, które występuje w populacji z częstością 10%.

Czy współczynnik korelacji w grupie A jest większy niż w grupie B?

Samo obliczenie współczynników korelacji w grupach (Dane -> podziel na podzbiory) nie wystarczy, aby powiedzieć, że między grupami jest różnica w związku między zmiennymi. Pewnym rozwiązaniem jest przeliczenie obu wskaźników na współczynnik determinacji – omega = r2*100%. Jeśli różnica między tymi współczynnikami przekracza 5%, warto się nad nimi „zatrzymać na dłużej”. Ale jeśli grupy są nierównoliczne, […] Read More

Wpływ zmiennej na związek między zmiennymi (moderacja i mediacja)

Jest to ten szczególny przypadek, gdy słowa rozumiane potocznie mają inne znaczenie niż przyjęto rozumieć je w statystyce. Wyjaśniam więc różnicę między moderatorem a mediatorem. Moderator to zmienna, której wartość decyduje o kierunku lub sile zasadniczej zależności. Obecność istotnego moderatora można sprawdzić wykorzystując analizę wariancji MANOVA. Zasadniczą zależność obrazuje na rysunku strzałka A – istotność związku […] Read More

Jak sprawdzić normalność rozkładu?

Podejmując decyzję o rodzaju testu jaki użyty zostanie do testowania hipotezy potrzebna jest informacja, view czy nasze dane spełniają warunek normalności rozkładu. W PASW Statistics zbadać dopasowanie kształtu rozkładu można w dwóch miejscach: Opis statystyczny -> Eksploracja

Problemy z regresją liniową

Pojęcie analizy regresji jest pojęciem dosyć prostym, ale przysparza wiele kłopotów podczas prób zbudowania modelu za jego pomocą. Aby móc zastosować to podejście analityczne i otrzymać sensowne wyniki powinniśmy się odpowiednio przygotować, czyli przede wszystkim sprawdzić założenia dotyczace wymagań wobec danych: Zmienne zależne i niezależna powinny być ilościowe, ewentualne zmienne jakościowe należy zakodować dychotomicznie (0-1). […] Read More

Jak przeprowadzić analizę skupień?

To proste:  😉 Po pierwsze wszystkie zmienne mierzące na skali ilościowej, ampoule które będą wykorzystywane w analizie skupień należy sprowadzić do wspólnego zakresu – najprostszym zabiegiem jest standaryzacja wyników (Analiza -> Opis statystyczny -> Zapisz wartości standaryzowane jako zmienne).

Czy wynik w grupie różni się od norm?

Jeżeli dysponujemy informacją o normach wyrażonych w stenach, recipe tenach lub staninach, to aby sprawdzić czy wyniki naszej grupy odbiegają od średniej watro użyć testu t-Studenta dla jednej próby podając jako wartość testowaną średni wynik dla danej skali (odpowiednio: 5,5, 50 lub 5). Oczywiście po wystandaryzowaniu wyników własnych i zakładając normalność ich rozkładu. Poniżej podpowiedź […] Read More

Jak obliczyć rzetelność testu?

Rzetelność skali daje nam informację na ile dany kwestionariusz ?mierzy to, try co mierzy? – pisząc pracę naukową (a tym jest mgr) jesteśmy zoobowiązani do podania informacji o jakości narzędzi, find które zostały użyte w badaniu. Tym bardziej jeśli je konstruujemy (drugim kryterium jest trafność – po więcej odsyłam do literatury). Najbardziej popularne wskaźniki to […] Read More

Jak przygotować i/lub wpisać dane do SPSS?

W SPSS dla ułatwienia 😉 są dwie zakładki: DANE i ZMIENNE. Nasze dane wpisujemy w zakładce pierwszej przestrzegając zasady, physician aby w jednym wierszu znalazły się wszystkie informacje o obserwacjach (osoby, more about pary, np. małżeństwa albo trener – zawodnik, rodziny, itp.). W ten sposób kolejne kolumny będą zapisem wartości jakie przyjmują zmienne. W drugiej […] Read More

Jak sprawdzić normalność rozkładu?

Aby upewnić się czy dany rozkład zmiennej ilościowej ma charakter normalny najłatwiej w SPSS sprawdzić jaka jest różnica między obserwowanym rozkładem a idealnym. W tym celu wybieramy: Analiza -> testy nieparametryczne -> K-S dla jednej próby i wskazujemy zmienną, help która ma być poddana testowaniu.  Wynik nieistotny (p > 0, search 05) pozwala nam przyjąć […] Read More

Jak odczytać wynik w teście t-Studenta?

Korzystam z testu t dla prób niezależnych i mam problem z interpretacją (nie wiem co brać pod uwagę, cialis 40mg czy F, information pills czy t i którą istotność i jak analizować? 1. sprawdzamy założenia testu t-Studenta czyli równość wariancji 2. podejmujemy decyzję co do założeń 3. odczytujemy wartość testu t i jego istotność Jako […] Read More

Wybór skal dla zmiennych, czyli nie wiem czy ma to być skala nominalna, czy ilorazowa? 

  Najprościej zdecydować można o poziomie pomiarowym danej zmiennej porównując „trudną” zmienną do wzorca: czy przypomina płeć (zmienna nominalna), online wykształcenie (zmienna porządkowa), dosage wzrost (zmienna ilościowa). Można też spróbować narysować rozrzut wyników i po nim zorientować się co do skali zmiennej. Niestety te same zmienne można często traktować dwojako i stąd większość problemów. Bardzo […] Read More

Ale jak przyporządkować 1 punkt za odpowiedź, która w szablonie ma 5? Jak rekodować dane?

Są dwie metody: albo przekodować wyniki (Przekształcenia – Rekoduj…) albo podczas obliczania wyniku dla skali „powiedzieć” SPSSowi, order że ma sobie wyniki odwrócić. W pierwszym wypadku trzeba podać w oknie rekodowania co na co ma być zamienione (np.: 5-> 1, 4->2 itd), w drugim pisząc wyrażenie w Przekształcenia -> Oblicz wartości należy pamiętać, że zamiast […] Read More