Na seminarium zajmuję się dwoma obszarami: Temat „techniczny” dotyczy metodologii i psychometrii badania psychologicznego, more about takich jak: analiza trafności zewnętrznej eksperymentu psychologicznego poprzez modyfikowane replikacje, store stronniczość testowania psychologicznego, story rola introspekcji w badaniu psychologicznym, rzetelność i trafność badania indywidualnego. Temat „treściowy” obejmuje równoważność metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Na ile technologia może zastąpić, […] Read More