Założenia prac magisterskich 2016/2017

Na seminarium zajmuję się dwoma obszarami: Temat „techniczny” dotyczy metodologii i psychometrii badania psychologicznego, more about takich jak: analiza trafności zewnętrznej eksperymentu psychologicznego poprzez modyfikowane replikacje, store stronniczość testowania psychologicznego, story rola introspekcji w badaniu psychologicznym, rzetelność i trafność badania indywidualnego. Temat „treściowy” obejmuje równoważność metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Na ile technologia może zastąpić, […] Read More

Najnowsze standardy APA

Ponieważ oficjalnego wydania standardów edytorskich wciąż nie ma, this site a trochę się naszukałem zanim znalazłem dwie przydatne publikacje, information pills zamieszczam linki do nich tutaj: Standardy APA-PL (aut. Harasimczuk, J., Cieciuch, J.) Standardy APA-6PL-wyciąg (aut. Ewa Rozkosz)

Technologia informacyjna – sylabus 2013/14 [zaoczne]

W załączonym dokumencie można zapoznać się z treściami przedmiotu oraz warunkami zaliczenia. Plik w formacie PDF () (pobrano:  razy)

Technologia informacyjna – sylabus 2012/2013

Tutaj znajduje się aktualny sylabus do zajęć: Plik w formacie PDF () (pobrano:  razy).

Technologia informacyjna – podsumowanie wyników 2008/2009

Rozwiązywanie projektów dało efekt w postaci zbioru ocen. Kilka słów podsumowania zajęć z TI w roku akademickim 2008/2009. Na zajęcia zapisanych było 182 osoby w trybie dziennym i 97 osób w trybie wieczorowym, treat z czego większość płci pięknej.                     W toku zajęć można było uzyskać […] Read More

Zaliczenie TI 2007/2008 – trochę statystyki

Nie byłbym sobą jakbym nie sprawdził 😉 i nie policzył pewnych rzeczy. Gratuluje wszystkim, hospital mam nadzieję bezbolesnego zaliczenia. Osoby z pierwszego terminu z ocenami ndst poprawiły ocenę w drugim terminie. Generalnie wyniki wyglądały następująco