Założenia prac magisterskich 2016/2017

Na seminarium zajmuję się dwoma obszarami:
Temat „techniczny” dotyczy metodologii i psychometrii badania psychologicznego, takich jak: analiza trafności zewnętrznej eksperymentu psychologicznego poprzez modyfikowane replikacje, stronniczość testowania psychologicznego, rola introspekcji w badaniu psychologicznym, rzetelność i trafność badania indywidualnego.
Temat „treściowy” obejmuje równoważność metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Na ile technologia może zastąpić, a na ile tylko wspomagać nauczyciela? Czy wprowadzanie do nauczania reguł z gier (nie tylko video) wnosi coś więcej poza wzrostem motywacji? Czy dostęp do otwartej edukacji zmienia jej rolę we współczesnym świecie?
Praca może łączyć oba obszary, ale też można się skupić na wybranym fragmencie.

Technologia informacyjna – podsumowanie wyników 2008/2009

Rozwiązywanie projektów dało efekt w postaci zbioru ocen. Kilka słów podsumowania zajęć z TI w roku akademickim 2008/2009.

Na zajęcia zapisanych było 182 osoby w trybie dziennym i 97 osób w trybie wieczorowym, z czego większość płci pięknej.

liczebnosc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W toku zajęć można było uzyskać od 0 (;-) do 25 pkt, choć już 20 wystarczało na ocenę bdb. Na obu trybach znalazły się osoby, które pokusiły się o zdobycie maksymalnej ilości punktów.

hist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrząc na rozkład ocen można odnieść wrażenie, że nie było trudno zdobyć ocenę bardzo dobrą:

oceny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy zajęcia były łatwe – tutaj odpowiedź jest trudniejsza. Zdecydowanie najłatwiejsze były pierwsze zajęcia: z Impressa, Writera i z Gimpa. Calc poszedł najgorzej, szczególnie ostatni projekt, który podsumowywał umiejętności z całego arkusza.

projekty

 

 

 

 

 

Studenci dzienni pracowali trochę lepiej od początku zajęć więc ostatni projekt wiele osób „odpuściło”, wieczorowi zaś rzutem na taśmę zdobywali punkty na wymarzoną ocenę ;-).

Ogólne różnice w wyniku między trybami okazały się jednak nieistotne F(1) = 0,09, p = 0,76 a różnice w średnich wynikach pochodziły głównie z różnic między płciami (F(1) = 13,7; p <0,001):

przecietne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panie na obu trybach „trzymały” wysoki poziom, Panowie, szczególnie na dziennych wykazywali „swobodny” stosunek do zajęć (otrzymując wyniki właściwie z zakresu całej skali).

Zaliczenie TI 2007/2008 – trochę statystyki

Nie byłbym sobą jakbym nie sprawdził 😉 i nie policzył pewnych rzeczy.

Gratuluje wszystkim mam nadzieję bezbolesnego zaliczenia. Osoby z pierwszego terminu z ocenami ndst poprawiły ocenę w drugim terminie. Generalnie wyniki wyglądały następująco Czytaj dalej Zaliczenie TI 2007/2008 – trochę statystyki