wykłady

 

Wykłady w roku akademickim 2017-2018

semestr zimowy

wstęp do kognitywistyki

świadomość

semestr letni

reprezentacja

 

Wykłady w roku akademickim 2016-2017

semestr zimowy

wstęp do kognitywistyki

semestr letni

reprezentacja

świadomość

Wykłady w roku akademickim 2015-2016

semestr zimowy

wstęp do kognitywistyki

semestr letni

reprezentacja

świadomość

Wykłady w roku akademickim 2014-2015:

semestr zimowy:

wstęp do kognitywistyki

wstęp do filozofii

semestr letni:

świadomość