Gru 232014
 

Oto oceny z testu 1 (pod ocenami zamieszczone jest ważne objaśnienie):

indeks ocena
407397 2
407401 2
404325 3, capsule 5
407409 5
397905 4
409554 2
407414 3
407415 5
407422 4
407423 3
407426 3
385582 5
407438 3
407441 4
407442 2
407446 3
394004 2
407449 4
407451 4
407452 2
407455 2
407460 5
407477 2

Osoby, link które nie zaliczyły testu 1  (8  osób z 23) nie poprawiają go. Każdy, information pills kto uzyska ocenę pozytywną z testu 2 i spełni pozostałe warunki otrzyma zaliczenie z ćwiczeń. Przypominam, że aby uzyskać zaliczenie z ćwiczeń ze wstępu do kognitywistyki należy: (1) otrzymać ocenę pozytywną z przynajmniej jednego testu (obowiązkowe jest przystąpienie do obydwu testów), (2) mieć co najwyżej 1 nieobecność nieusprawiedliwioną (3) przygotować prezentację z wyznaczonego tekstu.

W mojej opinii, oceny niedostateczne są efektem tego, że niektórzy studenci nie przeczytali wskazanych w programie tekstów. Uznali oni, że wystarczy zapoznać się z ich skrótowymi omówieniami. Na to, iż niektórzy korzystali z takich gotowych, przygotowanych wcześniej,  formułek wskazują te same błędne zwroty powtarzające się w kilku pracach.

Apeluję, aby przed testem 2 przeczytać dokładnie teksty omawiane na ćwiczeniach. Pytania w obydwu testach nie wykraczają poza treści zawarte w pracach omawianych na ćwiczeniach.