Gru 192013
 

Oceny z testu z ćwiczeń ze wstępu do kognitywistyki z dnia 29 listopada 2013 znajdują się tutaj.

Nie przewiduje się poprawiania ani indywidualnego zaliczania testu przez osoby, buy information pills które do niego nie przystąpiły.

Przypominam, że warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest otrzymanie pozytywnej oceny przynajmniej z 1 testu i uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).

Przystąpienie do egzaminu wymaga posiadania zaliczenia z ćwiczeń.