Paź 212013
 

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy prowadzone przez nas (Andrzeja Klawitera i Krzysztofa Łastowskiego) od wielu lat seminarium. Tegoroczny temat przewodni to „Formy działania i wytwory umysłu”. Na odbywających się co tydzień posiedzeniach dyskutować będziemy o mechanizmach i efektach działania umysłu. Skupimy się przede wszystkim na ujęciach kognitywistycznych, ale uwzględnimy także osiągnięcia innych dyscyplin, mogące pomóc w wyjaśnieniu działania umysłu.

Informacje o miejscu, terminach oraz programie seminarium znależć można na stronie Zakładu Logiki i Kognitywistyki UAM

 

Paź 052013
 

Program ćwiczeń – semestr zimowy 2013 ? 2014 ? teksty obowiązkowe

Materiały do ćwiczeń

3 października (gr.1)/ 4 października (gr.2, website like this 3, 4)

spotkanie organizacyjne

 

10 października (gr.1)/ 11 października (gr.2, 3, 4)

Teoretyczne podstawy nauki o umyśle

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział pierwszy: ?Standardowe wyposażenie?, s.11-70

 

17 października (gr.1)/ 18 października (gr.2, 3, 4)

Obliczeniowe ujęcie widzenia – część pierwsza

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział czwarty: ?Oko wyobraźni?, s. 232-279

 

24 października (gr.1)/ 25 października (gr.2, 3, 4)

Obliczeniowe ujęcie widzenia – część druga

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział czwarty: ?Oko wyobraźni?, s.279-324

 

7 listopada (gr.1)/ 8 listopada (gr.2, 3, 4)

Czy komputer może być równie inteligentny jak człowiek?

Alan M. Turing, ?Maszyna licząca a inteligencja?, w: B. Chwedeńczuk (red.) Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995, s.271-300

 

14 listopada (gr.1)/ 15 listopada (gr.2, 3, 4)

Ograniczenia sztucznej inteligencji

John R. Searle, ?Umysły, mózgi i programy?, w: B. Chwedeńczuk (red.) Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995, s. 301-324

 

21 listopada (gr.1)/ 22 listopada (gr.2, 3, 4)

Umysły jako systemy intencjonalne

Daniel C. Dennett, Natura umysłów, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1997, rozdział 2 ?Intencjonalność: systemy intencjonalne?, s. 31 ? 70, rozdział 4 ?Historia intencjonalności?, s. 99 ? 138

 

29 listopada (gr. 1, 2, 3, 4)

Test

 

5 grudnia (gr.1)/ 6 grudnia (gr.2, 3, 4)

Emocje – ujęcie neurobiologiczne

Joseph LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań 2000, rodział czwarty ?Święty Graal?, s.85-119, rozdział piąty ?Jacy byliśmy?, s.120-160

 

12 grudnia (gr.1)/ 13 grudnia (gr.2, 3, 4)

Świadomość: problem uwierający czy ekspandujący?

a) problem qualiów jako trudny problem świadomości

Thomas Nagel, Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia 1997, ?Jak to jest być nietoperzem??, s.203-219

David Chalmers, ?Zagadka istnienia świadomości?, Świat Nauki, nr 2, 1966, s.58-65 (wersja zaktualizowana: ?Zagadka świadomości?, wydanie specjalne Świata Nauki, Tajemniczy umysł, 2003, s.)102-112

b) neurobiologiczne podstawy umysłu i świadomości

Antonio Damasio, ?Jak rodzi się świadomość??, Świat Nauki, nr 1, 2000, s.76-81 (wersja zaktualizowana: ?Jak mózg tworzy umysł?, wydanie specjalne Świata Nauki, Tajemniczy umysł, 2003, s.4-9)

 

19 grudnia (gr.1)/ 20 grudnia (gr.2, 3, 4)

Umysłowe podstawy komunikacji językowej

Ronald W. Langacker, ?Dlaczego umysł jest niezbędny: konceptualizacja, gramatyka i semantyka językoznawcza? w: Andrzej Klawiter (red.) Formy aktywności umysłu, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 

9 stycznia (gr.1)/ 10 stycznia (gr.2, 3, 4)

Umysł społeczny

Simon Baron-Cohen, ?Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy?. w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 

16 stycznia (gr.1)/ 17 stycznia (gr.2, 3, 4)

Neurokognitywistyka społeczna ? poznanie społeczne a podejmowanie decyzji

Chris D. Frith, Tania Singer Rola poznania społecznego podczas podejmowania decyzji, w: Piotr Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wyd. KUL, Lublin 2010

 

24 stycznia (gr.1, 2, 3, 4)

test – sala B, budynek E, godz. 18:40

 

30 stycznia (gr.1)/31stycznia (gr.2, 3, 4)

Mózg jako artefakt kulturowy

Steven Mithen, Lawrence Parsons . Mózg jako kulturowy artefakt, w: Piotr Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wyd. KUL, Lublin 2010.