Sty 142011
 

 

Prace magisterskie z kognitywistyki napisane pod moim kierunkiem i obronione w 2010 roku:

Katarzyna Czepielewska

Odczuwać brak. Emocje związane z utratą, zniknięciem lub nieobecnością obiektu

Michał Lubawy

Integracja danych wzrokowych i słuchowych w procesie spostrzegania ruchu przedmiotu

Kinga Michalina Mistrzak

Synestezja: iluzja, remedy dar, defekt czy nietypowa dyspozycja?

Daria Olejniczak

Efekt McGurka w rozpoznawaniu emocji prezentowanych wzrokowo i słuchowo

Karolina Pawelec

Efekt McGurka u rodzimych użytkowników języka polskiego

Jakub Szczygielski

Integracja wzrokowo-słuchowa w efekcie McGurka w przypadku zniekształceń warstwy wizualnej

Natalia Zmyślna

Percepcja jako wyszukiwanie i rozpoznawanie ofert. Pojęcie oferty i analiza jego przydatności w kognitywistyce