Mar 022015
 

świadomość – ćwiczenia – semestr letni 2014/2015

Program

Materiały:

David Chalmers, Świadomy umysł, rozdział 1, punkt 5: Dwa pojęcia świadomości, s. 64-73

David Chalmers, Świadomy umysł, rozdział3: Czy świadomość można wyjaśniać redukcyjnie?, s. 171 – 215

Danel C. Dennett, Slodkie sny, rozdział 2: Trzecioosobowe podejście do świadomości, s. 61 – 96

Danel C. Dennett, Slodkie sny, rozdział 3:Wyjaśnianie ‚magii’ świadomości, s. 96 – 116

Danel C. Dennett, Slodkie sny, rozdział 6: Czy już wyjaśniamy świadomość?, s. 175 – 204

Danel C. Dennett, Slodkie sny, rozdział 7: Teoria świadomości ‚Fantazja ech’, s. 205 – 218

Danel C. Dennett, Slodkie sny, rozdział 8:Świadomość: ile to kosztuje w prawdziwej walucie?, s. 219 – 225

Paź 012014
 

Wstęp do kognitywistyki

Program ćwiczeń  – semestr zimowy 2014 ? 2015

Grupa 1 ? wtorki godz. 11:30-13:00, unhealthy sala 310, unhealthy bud. D (dr M. Reuter)

Grupa 2 ? czwartki godz. 8:00-9:30, buy more about sala 310, bud. D (dr hab. A. Klawiter)

Grupa 3 ? czwartki godz. 11:15-14:45, sala 310, bud. D (dr M. Reuter)

Grupa 4 ? czwartki godz. 15:00-16:30, sala 310, bud. D (dr M. Reuter)

materiały do ćwiczeń

2 (czw.),7 (wt.) października

spotkanie organizacyjne

9 (czw.), 14 (wt.) października

Teoretyczne podstawy nauki o umyśle

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział pierwszy: ?Standardowe wyposażenie?, s.11-70

16 (czw.), 21 (wt.) października

Obliczeniowe ujęcie widzenia – część pierwsza

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział czwarty: ?Oko wyobraźni?, s. 232-279

23 (czw.), 28 (wt.) października

Obliczeniowe ujęcie widzenia – część druga

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział czwarty: ?Oko wyobraźni?, s.279-324

30 (czw.) października, 4 (wt.) listopada

Czy komputer może być równie inteligentny jak człowiek?

Alan M. Turing, ?Maszyna licząca a inteligencja?, w: B. Chwedeńczuk (red.) Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995, s.271-300

6 (czw.),18 (wt.) listopada

Ograniczenia sztucznej inteligencji

John R. Searle, ?Umysły, mózgi i programy?, w: B. Chwedeńczuk (red.) Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995, s. 301-324

13 (czw.), 25 (wt.) listopada

Umysły jako systemy intencjonalne

Daniel C. Dennett, Natura umysłów, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1997, rozdział 2 ?Intencjonalność: systemy intencjonalne?, s. 31 ? 70, rozdział 4 ?Historia intencjonalności?, s. 99 ? 138

27 listopada (pt.)

Test

2 (wt.),4 (czw.) grudnia

Emocje – ujęcie neurobiologiczne

Joseph LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań 2000, rodział czwarty ?Święty Graal?, s.85-119, rozdział piąty ?Jacy byliśmy?, s.120-160

9 (wt.),11 (czw.) grudnia

Świadomość: problem uwierający czy ekspandujący?

a) problem qualiów jako trudny problem świadomości

Thomas Nagel, Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia 1997, ?Jak to jest być nietoperzem??, s.203-219

David Chalmers, ?Zagadka istnienia świadomości?, Świat Nauki, nr 2, 1966, s.58-65 (wersja zaktualizowana: ?Zagadka świadomości?, wydanie specjalne Świata Nauki, Tajemniczy umysł, 2003, s.)102-112

b) neurobiologiczne podstawy umysłu i świadomości

Antonio Damasio, ?Jak rodzi się świadomość??, Świat Nauki, nr 1, 2000, s.76-81 (wersja zaktualizowana: ?Jak mózg tworzy umysł?, wydanie specjalne Świata Nauki, Tajemniczy umysł, 2003, s.4-9)

16 (wt.),18 (czw.) grudnia

Umysłowe podstawy komunikacji językowej

Ronald W. Langacker, ?Dlaczego umysł jest niezbędny: konceptualizacja, gramatyka i semantyka językoznawcza? w: Andrzej Klawiter (red.) Formy aktywnosci umysłu, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

6 (wt.),8 (czw.) stycznia

Umysł społeczny

Simon Baron-Cohen, ?Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy?. w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

13 (wt.),15 (czw.) stycznia

Neurokognitywistyka społeczna ? poznanie społeczne a podejmowanie decyzji

Chris D. Frith, Tania Singer Rola poznania społecznego podczas podejmowania decyzji, w: Piotr Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wyd. KUL, Lublin 2010

20 stycznia (wt.)

Test

27 (wt.),29 (czw.) stycznia

Mózg jako artefakt kulturowy

Steven Mithen, Lawrence Parsons . Mózg jako kulturowy artefakt, w: Piotr Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wyd. KUL, Lublin 2010.

Gru 192013
 

Oceny z testu z ćwiczeń ze wstępu do kognitywistyki z dnia 29 listopada 2013 znajdują się tutaj.

Nie przewiduje się poprawiania ani indywidualnego zaliczania testu przez osoby, buy information pills które do niego nie przystąpiły.

Przypominam, że warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest otrzymanie pozytywnej oceny przynajmniej z 1 testu i uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność nieusprawiedliwiona).

Przystąpienie do egzaminu wymaga posiadania zaliczenia z ćwiczeń.

 

Paź 052013
 

Program ćwiczeń – semestr zimowy 2013 ? 2014 ? teksty obowiązkowe

Materiały do ćwiczeń

3 października (gr.1)/ 4 października (gr.2, website like this 3, 4)

spotkanie organizacyjne

 

10 października (gr.1)/ 11 października (gr.2, 3, 4)

Teoretyczne podstawy nauki o umyśle

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział pierwszy: ?Standardowe wyposażenie?, s.11-70

 

17 października (gr.1)/ 18 października (gr.2, 3, 4)

Obliczeniowe ujęcie widzenia – część pierwsza

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział czwarty: ?Oko wyobraźni?, s. 232-279

 

24 października (gr.1)/ 25 października (gr.2, 3, 4)

Obliczeniowe ujęcie widzenia – część druga

Steven Pinker, Jak działa umysł? Książka i Wiedza, Warszawa 2002, rozdział czwarty: ?Oko wyobraźni?, s.279-324

 

7 listopada (gr.1)/ 8 listopada (gr.2, 3, 4)

Czy komputer może być równie inteligentny jak człowiek?

Alan M. Turing, ?Maszyna licząca a inteligencja?, w: B. Chwedeńczuk (red.) Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995, s.271-300

 

14 listopada (gr.1)/ 15 listopada (gr.2, 3, 4)

Ograniczenia sztucznej inteligencji

John R. Searle, ?Umysły, mózgi i programy?, w: B. Chwedeńczuk (red.) Fragmenty filozofii analitycznej, tom II, Filozofia umysłu, Fundacja Aletheia – Wydawnictwo SPACJA, Warszawa 1995, s. 301-324

 

21 listopada (gr.1)/ 22 listopada (gr.2, 3, 4)

Umysły jako systemy intencjonalne

Daniel C. Dennett, Natura umysłów, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1997, rozdział 2 ?Intencjonalność: systemy intencjonalne?, s. 31 ? 70, rozdział 4 ?Historia intencjonalności?, s. 99 ? 138

 

29 listopada (gr. 1, 2, 3, 4)

Test

 

5 grudnia (gr.1)/ 6 grudnia (gr.2, 3, 4)

Emocje – ujęcie neurobiologiczne

Joseph LeDoux, Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań 2000, rodział czwarty ?Święty Graal?, s.85-119, rozdział piąty ?Jacy byliśmy?, s.120-160

 

12 grudnia (gr.1)/ 13 grudnia (gr.2, 3, 4)

Świadomość: problem uwierający czy ekspandujący?

a) problem qualiów jako trudny problem świadomości

Thomas Nagel, Pytania ostateczne, Fundacja Aletheia 1997, ?Jak to jest być nietoperzem??, s.203-219

David Chalmers, ?Zagadka istnienia świadomości?, Świat Nauki, nr 2, 1966, s.58-65 (wersja zaktualizowana: ?Zagadka świadomości?, wydanie specjalne Świata Nauki, Tajemniczy umysł, 2003, s.)102-112

b) neurobiologiczne podstawy umysłu i świadomości

Antonio Damasio, ?Jak rodzi się świadomość??, Świat Nauki, nr 1, 2000, s.76-81 (wersja zaktualizowana: ?Jak mózg tworzy umysł?, wydanie specjalne Świata Nauki, Tajemniczy umysł, 2003, s.4-9)

 

19 grudnia (gr.1)/ 20 grudnia (gr.2, 3, 4)

Umysłowe podstawy komunikacji językowej

Ronald W. Langacker, ?Dlaczego umysł jest niezbędny: konceptualizacja, gramatyka i semantyka językoznawcza? w: Andrzej Klawiter (red.) Formy aktywności umysłu, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 

9 stycznia (gr.1)/ 10 stycznia (gr.2, 3, 4)

Umysł społeczny

Simon Baron-Cohen, ?Rozwój zdolności czytania innych umysłów: cztery etapy?. w: A. Klawiter (red.), Formy aktywności umysłu, t.2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

 

16 stycznia (gr.1)/ 17 stycznia (gr.2, 3, 4)

Neurokognitywistyka społeczna ? poznanie społeczne a podejmowanie decyzji

Chris D. Frith, Tania Singer Rola poznania społecznego podczas podejmowania decyzji, w: Piotr Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wyd. KUL, Lublin 2010

 

24 stycznia (gr.1, 2, 3, 4)

test – sala B, budynek E, godz. 18:40

 

30 stycznia (gr.1)/31stycznia (gr.2, 3, 4)

Mózg jako artefakt kulturowy

Steven Mithen, Lawrence Parsons . Mózg jako kulturowy artefakt, w: Piotr Francuz (red.), Na ścieżkach neuronauki, Wyd. KUL, Lublin 2010.