Zdania z dwoma dopełnieniamizamknij

    W zdaniu:

John gave Mary a kiss.

... są dwa dopełnienia: Mary i a kiss. Mary to dopełnienie dalsze, a kiss - dopełnienie bliższe. W tego rodzaju przykładach dopełnienie dalsze (w języku polskim występujące w celowniku: 'komu?', 'czemu?') zwykle odnosi się do osób i poprzedza zazwyczaj nieosobowe dopełnienie bliższe (w języku polskim występujące w bierniku: 'kogo?', 'co?').
 
    Inne przykłady zdań z czasownikami, po których występują dwa dopełnienia:

Tom teaches us English.

My friend sent me a postcard.

I sold my neighbour my old car.

He promised her a golden ring.

Read me a story!

I paid the driver 10 pounds.

Could you lend me your scissors, please?

Will you pass me the potatoes, please?

I ordered the children some chips.

I'll make you some tea.

Can you buy me a newspaper?

 
    Możemy odwrócić kolejność dopełnień. W tym przypadku między nimi musimy użyć przyimka, z reguły to lub for.

Tom teaches English to us.

My friend sent a postcard to me.

I sold my old car to my neighbour.

He promised a golden ring to her.

Read a story to me!

I paid 10 pounds to the driver.

Could you lend your scissors to me, please?

Will you pass the potatoes to me, please?

I ordered chips for the children.

I'll make some tea for you.

Can you buy a newspaper for me?

 
    Jeżeli jednak dopełnienie bliższe jest wyrażone zaimkiem osobowym, możliwa jest jedynie konstrukcja z przyimkiem. Dlatego zdania w prawej kolumnie są gramatycznie niepoprawne.

Tom teaches it to us.

Tom teaches us it.

My friend sent it to me.

Mary sent me it.

I sold it to my neighbour.

I sold my neighbour it.

He promised it to her.

He promised her it.

Read it to me!

Read me it.

I paid it to the driver.

I paid the driver it.

Could you lend them to me, please?

Could you lend me them, please?

Will you pass them to me, please?

Will you pass me them, please?

I ordered them for the children.

I ordered the children them.

I'll make it for you.

I'll make you it.

Can you buy it for me?

Can you buy me it?
    

Kilka funkcji języka

 • Prośby

Could you buy me a newspaper, please?

Would you mind buying me a newspaper?

 • Przeprosiny
 • I'm very / terribly / awfully sorry I'm late.

  I'm sorry, but I just couldn't do it.

 • Reakcja na przeprosiny
 • That's all right / OK.

  Don't worry about it.

  Never mind.

  It doesn't matter.

 • Skargi
 • I'm afraid the radio I bought last week doesn't work.

  I'm sorry, but your essay is very poor.

  Would you mind not talking loudly in the reading room?