M a c i e j   K a l k o w s k i

BadaniaPraca magisterska dotyczaca sily nieregularnosci grafow.
(stan: InProgress).


Bazy danych - porownanie wydajnosci najbardziej znanych serwerow baz danych na rynku IT.
Poczynajac od komercyjnych i najbardziej szanowanych (MSSQL,Oracle itp.) po te darmowe, acz stosowane przez wiele powaznych firm (MySQL,PostgreSQL itp.).
(stan: TODO)


Klasterki - porownanie wydajnosci dzialania klastrow w roznych konfiguracjach sprzetowo-programowych.
(stan: TODO)