M a c i e j   K a l k o w s k i

Sekcja Linux KNI


Prowadzę spotkania grupy pierwszej sekcji algorytmów Koła Naukowego Informatyków

Spotkanie I - zostanie dopisane.
Spotkanie II - zostanie dopisane.
Spotkanie III - odbyło się drugiego listopada. Spotkanie było raczej luźne. Okazało się że jest na tyle mało osób, że wszystkie trzy grupy zaawansowania musiały się spotkać razem. Zrobiliśmy 3 zadania.

Dokładne informacje na temat sekcji znajdziesz pod adresem: http://algorytmy.wmid.amu.edu.pl