M a c i e j   K a l k o w s k i

Co się dzieje - newsy.


Nowa strona znajduje sie pod adresem kalkowski.name
Informacje na temat przedmiotu Systemy Baz Danych znajduja się na stronie http://kalkos.students.wmid.amu.edu.pl/sbd/ zajecia/.