Polish (Poland)English (United Kingdom)
kaczmarek.jpg
stat4u

1999. Członek wyprawy naukowej w Tatry: badania nad różnorodnością flory wątrobowców Tatrzańskiego Parlu Narodowego. (kierownik: Profesor dr hab. J. Szweykowski).


2000. Członek wyprawy naukowej do Mongolii: badania nad różnorodnością bezkręgowców (w tym Tardigrada) (kierownicy: dr Anna Skoracka i dr Lechosław Kuczyński).


2001. Współorganizator wyprawy naukowej do Bieszczadzkiego Parku Narodowego: badania nad różnorodnością bezkręgowców (w tym Tardigrada we współpracy z dr Łukaszem Michalczykiem) (w ramach sekcji Badania Bezkręgowców (KNP)).


2001. Współorganizator wyprawy naukowej na Ukrainę i do Rosji – trzy morza: Azowskie, Czarne i Kaspijskie): badania nad różnorodnością bezkręgowców (w tym Tardigrada).


2001-2010. Akcja Bałtycka (odławianie i znakowanie ptaków). Kilkanaście wyjazdów.


2002. Organizator wyprawy naukowej do Wielkopolskiego Parku Narodowego: badania nad różnorodnością Tardigrada.


2002. Współorganizator wyprawy naukowej do Kirgizji (Góry Tien Shan): badania nad różnorodnością bezkręgowców (w tym Tardigrada).


2002. Wyjazd naukowy do Museum of Natural History, Mainz, Niemcy: analiza mszaków i porostów z Afryki.


2002-2003. Organizator wyprawy naukowej na Kostarykę: badania nad różnorodnością Tardigrada.


2006. Współorganizator wyprawy naukowej do Ameryki Południowej (Argentyna, Chile, Urugwaj): badania nad różnorodnością bezkręgowców (w tym Tardigrada)


2009 i 2010. Wyjazdy naukowe do Wildau (Molecular Biology and Functional Genomics, University of Applied Sciences Wildau). Grant DAAD: "Molecular and morphological characterisation of anhydrobiotic tardigrade species".


2010. Członek wyprawy naukowej na Svalbard: różnorodność grzybów i bakterii glebowych, a także Tardigrada (Międzynarodowy grant RIS 3762. Studies of Arctic fungi and bacteria as indicator for nutrient and hydrocarbons contamination.) (kierownik: Siti Aisah Alias).


2011. Wyjazd naukowy w ramach FSS do The University Center of Svalbard (UNIS), Spitsbergen Zachodni. Prowadzenie zajęć i wykładów.


2011 (planowana). Organizator wyprawy naukowej na Kostarykę: badania nad różnorodnością Tardigrada, Crustacea i Rotifera w okresowych zbiornikach wodnych (Grant Iuventus IP2010 015570. Bioróżnorodność bezkręgowców wód okresowych Kostaryki a hipoteza 'Great American Interchange').

 


...(zobacz także: Galeria)