Polish (Poland)English (United Kingdom)
kaczmarek.jpg
stat4u

Dane personalne

no rx helvetica,sans-serif;">Łukasz Kaczmarek, dr; urodzony 12.04.1979 w Ostrowie Wielkopolskim, Polska.


Wykształcenie i kariera akademicka

Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska; promotor Profesor dr hab. Wojciech Niedbała oraz dr Wojciech Magowski.


1. studia licencjackie: 1998 ? 2001, temat pracy: ?Niesporczaki (Tardigrada) Rezerwatu Meteoryt Morasko?.

2. studia magisterskie: 2001 ? 2003, temat pracy: ?Niesporczaki (Tardigrada) Mongolii?.

3. studium doktoranckie: 2003 ? 2008, temat pracy: ?Niesporczaki (Tardigrada) lasów tropikalnych Kostaryki ? mieszanie się fauny Nearktycznej i Neotropikalnej?.

4. 2008 ? obecnie: adiunkt: Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Instytut Biologii Środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska


Zainteresowania naukowe

Tardigrada (taxonomia, filogenia, biogeografia, faunistyka, ekologia and biologia).

Bezkręgowce ekosystemów ekstremalnych

Anabioza

Astrobiologia


Redakcje

2004-obecnie: Tardigrada Newsletter ? http://www.tardigrada.net/ (strona poświęcona badaniom nad niesporczakami).

2010-obecnie: ISRN Zoology, członek rady redakcyjnej.


Wykłady i ćwiczenia

Wykłady: Astrobiologia. Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?

Ćwiczenia: Różnorodność świata zwierząt, ?Biotaksonomia

Zajęcia terenowe: Zoologia ogólna, Metody badań ekologicznych, Różnorodność świata zwierząt


Znajomość języków

polski

angielski


Inne umiejętności

- taksonomia niesporczaków (Tardigrada)

- bogate doświadczenie w badaniach terenowych (zdobyte w trakcie licznych wyjazdów naukowych, zobacz: Wyprawy)

- znajomość obsługi mikroskopów świetlnych z kontrastem fazowym i Nomarskiego (PCM i DIC) oraz mikroskopu skaningowego (SEM)


Nagrody i stypendia

2002-2003. Stypendium naukowe za wyniki w nauce (5 rok studiów magisterskich).

2006. Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.

2006-2008. Nagroda dla najlepszego doktoranta Wydziału Biologii UAM

2007. Stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

2008. Przedłużenie Stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (FNP).

2008. Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

2009. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską pt. ?Niesporczaki (Tardigrada) lasów tropikalnych Kostaryki, przenikanie fauny Nearktycznej i Neotropikalnej?.