Polish (Poland)English (United Kingdom)
kaczmarek.jpg
stat4u

Taksonomia, morfologia, ekologia, histologia i filogenia niesporczaków (Tardigrada).

Badanie zmienności wewnątrzgatunkowej w obrębie typu Tardigrada.

Ocena preferencji siedliskowych poszczególnych gatunków niesporczaków.

Rewizja muzealnych kolekcji Tardigrada.


Projekty badawcze


Realizowane

2010-2011. MNiSW grant Iuventus (no. IP2010 015570): Bioróżnorodność bezkręgowców wód okresowych Kostaryki, a hipoteza „Great American Biotic Interchange”.

2010-2012. Grant RIS 3762. Studies of Arctic fungi and bacteria as indicator for nutrient and hydrocarbons contamination.

2010-2013. MNiSW grant (no. N N304 014939): Rola czynników siedliskowych w kształtowaniu różnorodności biologicznej niesporczaków (Tardigrada) glebowych Antarktyki Kontynentalnej (Ziemia Wiktorii, rejon Morza Rossa).


Realizowane

2004. Fauna Europea Database Project - NAS Extension. Projekt realizowany przez Instytut i Muzeum Zoologii PAN, finansowany w ramach 5 Programu Ramowego UE.

2003 - 2008. National Bidodiversity Inventory (Instituto Nacional de Biodiversidad -INBio; MINAE, GEF) (Kostaryka). Wykonawca

2003 - 2008. ALAS ‘Arthropods of La Selva' (National Science Foundation-grant DEB-0072702), (Stacja Biologiczna La Selva, Kostaryka).

2005. Grant DK-TAF 1177. Program "Synthesys- Synthesis of systematic resources". Morphological variability of the oral cavity armature within and between some species and genera of Eutardigrada (Tardigrada).

2006. EU SYNTHESYS grant (no. DK-TAF 2586): Revision and redescription of chosen Tardigrada type specimens of the Thulin's collection.

2005-2007. Grant KBN No. 2P04C 07729. Niesporczaki (Tardigrada) Kostaryki - przenikanie się fauny Nearktycznej i Neotropikalnej.

2005-2008. Grant KBN No. 2P04F 05428. Roztocze z grupy Heterostigmata (Acari) występujące w powiązaniu z kornikami (Insecta, Scolytidae) na świerku w Polsce: systematyka i ekologia - próba oceny znaczenia.

2009. EU SYNTHESYS grant (no. DK-TAF-4888): Evolution of egg shell in Eutardigrada and its taxonomic significance.

2009-2010. DAAD Project. Molecular and morphological characterisation of anhydrobiotic tardigrade species.