Prof. dr hab. Jacek Radwan
Pracownia biologii ewolucyjnej*
Wydział biologii,
Uniwesytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

email: jradwan_at_amu.edu.pl


PUBLIKACJE


PRACOWNIA
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ

Głównym tematem moich badań jest dobór płciowy, w tym konflikt międzypłciowy, ewolucja preferencji płciowych i cech epigamicznych i alternatywne taktyki rozrodcze. Zagadnienia te wymagają zrozumienia mechanizmów utrzymujących zmienność genetyczną w populacjach naturalnych. No najważniejszych mechanizmów, którymi zajmuję się w swoich badaniach, należą mutacje a także geny odpowiedzialne za interakcje z pasożytami, takie jak geny głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC). Ważnym obszarem moich zainterewań jest także ewolucja genów MHC oraz ich rola w ochronie gatunków.