Optymalizacja dyskretna

świczenia 1 - 6.X

świczenia 2 - 13.X

świczenia 3 - 20.X

świczenia 4 - 27.X

świczenia 5 - 27.X

świczenia 6 - 3.XI

świczenia 7 - 10.XI

świczenia 8 - KOLOKWIUM - 17.XI

Kolokwium odbÍdzie siÍ na wyk≥adzie 17. XI w godzinach 13:45-15:15.

świczenia 9 - 24.XI

świczenia 9 - 24.XI

świczenia 10 - 1.XII

świczenia 11 - 8.XII

świczenia 11 - 8.XII

świczenia 13 - 5.I

świczenia 14 - 12.I

świczenia 15 - KOLOKWIUM - 19.I

Kolokwium odbÍdzie siÍ w Auli A na pierszych świczeniach 19.I.2016 r. w godzinach

15:30-17:00

.

świczenia 16 - 26.I