Autor Rok Tytuł  Tytuł angielski Miejsce opublikowania Nr zeszytu Strony Dostępność w Stacji Ekologicznej
Danowska-Krawiecowa A. 1934 Glony Jeziora Kociołek   Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego w Ludwikowie pod Poznaniem   1-36 SEJ
Smoluchowska-Jaroszewska E. 1937 Glony Jeziora Skrzynka   Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego w Ludwikowie pod Poznaniem   1-19 SEJ
Brzęk G. 1948 Studia limnologiczne nad zbiornikami wodnymi Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem   PTPN. Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem II(2)   SEJ
Ołtuszewski W. 1948 Polodowcowa histora lasów południowo - zachodniej Wielkopolski w świetle analizy pyłkowej   PTPN. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej X(7)   SEJ
Błaszyk T. 1950 Morfometria jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego       1-26 SEJ
Szulczewski L.W. 1951 Wykaz roślin naczyniowych w Wielkopolsce dotąd stwierdzonych   PTPN. Prace Komisji Biologicznej. XII(6)   SEJ
Celiński F., Balcerkiewicz S. 1973 Zespoły muraw psammofilnych w Wielkopolskim Parku Narodowym pod Poznaniem   PTPN. Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem V(4)   SEJ
Dąmbska I., Hładka M., Niedzielska E., Pańczakowa J., Szyszka T. 1978 Hydrobiologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego cz.1.   PTPN. Prace Komisji Biologicznej XLVII   SEJ
Dąmbska I., Burchardt L., Hładka M., Niedzielska E., Pańczakowa J. 1981 Hydrobiologiczne badania jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego cz.2 i 3.   PTPN. Prace Komisji Biologicznej LX   SEJ
Koczorowska B., Wetula B. 1984 Fitoplankton Jeziora Rosnowskiego Dużego w Wielkopolskim Parku Narodowym na tle warunków fizykochemicznych   I. Dąmbska (red). Zbiorniki wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego I. PTPN LXII 5-30 SEJ
Dąmbska I. 1988 Roślinność zbiorników wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego   I. Dąmbska, S. Bałazy, R. Pawuła (red). Wielkopolski Park Narodowy, Problemy Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego   101-107 SEJ
Zwolska A. 1992 Twórcy i obrońcy Wielkopolskiego Parku Narodowego         SEJ
Kaczmarek L. 1992 Geneza rzezby Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle literatury   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 9-14 SEJ
Ogórkiewicz I. Rejkiewicz J 1992 Bilans radiacyjny Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 15-18 SEJ
Graf R. Wrzesiński D 1992 Udział zasilania podziemnego i jego zmiennośc sezonowa w całkowitym odpływie Kanału Mosińskiego   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 19-25 SEJ
Dziabaszewski W. Rzepka R. 1992 Wstep do inwentaryzacji zoologicznej projektowanej otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego na terasie zalewowej Warty między Rogalinkiem a Rogalinem   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 26-29 SEJ
Bąkowski M. 1992 Motyle dzienne (Lepidoptera, Phopalocera) łęgów rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 30-31 SEJ
Dziabaszewska E. 1992 Wyrośla (Zoocecidia) łęgów rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 32-33 SEJ
Naskręcki P. 1992 Owady prostoskrzydłe (Insekta: Orthoptera)   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 34-35 SEJ
Szymkowiak P. 1992 Pająki (Aranei) łęgów rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 36-38 SEJ
Dziabaszewski W. 1992 Pogońce (Lycosidae s. lat.) łęgów rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 39-41 SEJ
Koralewska-Batura E. Dziabaszewski W. 1992 Mięczaki (Mollusca) łęgów rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 42-43 SEJ
Kałuża T. Nowosad P. 1992 Drobne ssaki (Micromammalia) występujące na dębach rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 44-46 SEJ
Bujakiewicz A., Fiebich R 1992 Grzyby wyższe (Macromycetes) występujące na dębach rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 47-50 SEJ
Rzepka D. 1992 Stan zachowania dębów rogalińskich   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 51-53 SEJ
Szymczak A. 1992 Człowiek a środowisko w pradziejach i wczesnym średniowieczu na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i otuliny   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 57-76 SEJ
Kościcki B. 1992 Obozowisko mozolityczne z pierwszej połowy okresu atlantyckiego. Puszczykowo 21   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 77-85 SEJ
Janiak T. 1992 Rola ludności neolitycznej z obszaru Wielkopolskigo Parku Narodowego w rozwoju niżowego systemu kultury pucharów lejkowatych (KPL)   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 86-89 SEJ
Krygier A. 1992 Toponimia Wielkopolskigo Parku Narodowego. Analiza wybranych nazw miejscowości   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 90-108 SEJ
Kaczmarek T., Kaczmarek U., Wiśniewska K 1992 Wielkopolski Park Narodowy w świadomości turystów   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 10-128 SEJ
Kozak M., Lipski M. T. 1992 Analiza skażeń wód Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wielkopolski Park Narodowy, człowiek iśrodowisko- wybrane problemy 1 129-136 SEJ
Adamczewska M., Siepak J., Walna B. 1993 Skład chemiczny wód opadowych   Aura 7 14-15 SEJ
Kraska M. 1993 Jeziora Wielkopolskiego Parku Narodowego   S. Radwan, Z. Karbowski, M. Sołtys (red). Funkcjonowanie ekosystemów wodnych i torfowiskowych w obszarach chronionych   44-60 SEJ
Banaszak J., Cierzniak T. 1994 Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie Apoidea w lasach Wielkopolskiego Parku Narodowego Spatial and temporal differentiation of bees (Apoidea) in the forests of Wielkopolski National Park, Western Poland Acta Universitatis Lodziensis, Folia Zoologica 2 3-28 SEJ
Stępczak K. 1994 Rola Parków Narodowych i innych obiektów chronionych w realizacji głównych założeń polityki ekologicznej   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 13-17 SEJ
Nowak M. 1994 Wielkopolski Park Narodowy obecnie, jego rola i znaczenie   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 19-24 SEJ
Pawuła-Piwowarczyk R 1994 Wielkopolski Park Narodowy i jego zagospodarowanie jako wspólne dzidzictwo lokalnych społeczności regionu   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 25-44 SEJ
Napierała J 1994 Puszczykowo a Wilkopolski Park Narodowy   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 47-49 SEJ
Walny M 1994 Aspekty społeczne i ekonomiczne dotyczace problemów Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz mieszkańców gmin   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 49-52 SEJ
Kałuzyński j 1994 Aspekty społeczne i ekonomiczne problemów Wielkopolskiego Parku narodowego a Samorzad Gminy Mosina   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 53-56 SEJ
Lewandowski Z. 1994 Aspekty społeczne i ekonomiczne problemów Wielkopolskiego Parku narodowego oraz gmin   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 57-59 SEJ
Paszkowski K 1994 Wielkopolski Park Narodowy - Samorzady - Ekologia   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 61-62 SEJ
Kasprzak K. 1994 Prosamorzadowy charakter ustawy o ochronie przyrody   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 63-92 SEJ
Kosmacz S., Woźniak A. 1994 Postawy mieszkańców terenów chronionych wobec Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 93-95 SEJ
Bałzy S 1994 Wartości przyrodnicze oraz problemy ochrony lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 99-104 SEJ
Burchardt S. Mastyński J. Siepak J 1994 Różnorodność jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego ich znaczenie dla Wielkopolski   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 105-115 SEJ
Staniszewska-Zątek W. Bogucki J 1994 Ekoturystyka- bezkonfliktową formą uzytkowania turystycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Samorządy lokalne a Wielkopolski Park Narodowy 2 117-122 SEJ
Walna B, Siepak J. 1995 Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach w Wielkopolskim Parku Narodowym   Ekologia i Technika 6/18 24-29 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1995 Hamowanie sukcesji roślinności pod wpływem orki - eksperyment na powierzchniach stałych.   Z. Mirek., J. Wójcik (red.). Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   11 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1995 Zróżnicowanie szaty roślinnae jako wynik oddziaływania różnych form presji - stan po 15 latach trwania eksperymentu.   Z. Mirek., J. Wójcik (red.). Szata roślinna Polski w procesie przemian. Materiały konferencji i sympozjów 50. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   10 SEJ, brak
Górska M., Kaczmarek L. 1995 Elementy kierunkowe w bazalnej glinie morenowej vistulianu środkowej Wielkopolski. Directional elements in the Vistulian lodgment till in the central Wielkopolska (Great Poland Lowland). Przegląd Geograficzny T.LXVII (3-4) 321-347 SEJ
Godzik S., Staszewski T., Szdzuj J. 1995   Deposition of Air Pollutants to Forest Ecosystems Along Pollution and Climatic Gradients in Poland G.J. Heij, L.W. Erisman (red.). Acid Rain Research: Do we have enough answers?   425-426 SEJ
Godzik S., Staszewski T., Szdzuj J. 1995   Characteristic of deposited air pollutants and mineral nutrients on permanent forest plots localized along climatic and pollution gradient in Poland Forsius M., Klemola S. (red.): Effects of Nitrogen Deposition on Integrated Monitoring Sites. Proceeding from an international workshop in Oslo. ICP IM Programme Centre, Finish Environment Agency, Helsinki, Finland   17-21 SEJ
Burchardt L. (red.). 1995 Prof. dr hab. Izabela Dąmbska (1927 - 1984).   Burchardt L. (red.). Materiały sesji naukowej w 10 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej   1-74 SEJ
Kiełczewski B. 1995 Moja współpraca z prof. Izabelą Dąmbską w Radzie WPN   Burchardt L. (red.). Materiały sesji naukowej w 10 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej   19 SEJ
Danielewicz W., Maliński T. 1995 Materiały do znajomości dendroflory Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 7-27 SEJ
Wyczyński J. 1995 Pomniki przyrody w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 29-34 SEJ
Olszanowski Z., Lis B. 1995 Wykaz gatunków mechowców (Acari: Oribatida) Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 35-42 SEJ
Kasprzak K. 1995 Stan dotychczasowej znajomoścji fauny skąposzczetów (Oligochaeta) środowisk wodnych i glebowych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 43-56 SEJ
Mastyśnki J., Andrzejewski W. 1995 Ichtiofauna jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 57-64 SEJ
Walna B., Siepak J., Skiera I., Waraksa B. 1995 Odczyn powierzchniowej warstwy gleb w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 67-72 SEJ
Barałkiewicz D., Siepak J. 1995 Zawartośc i sezonowe zmiany rozpuszczonego i znajdującego się w zawiesinie węgla organicznego w wodzie Jeziora Góreckiego   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 73-78 SEJ
Ufnalski K., Ratajczak M. 1995 Wstępna analiza czynników klimatycznych oddziaływujących na drzewostany dębowe w Wielkopolskim i Wolińskim PN   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 81-94 SEJ
Szyper H., Gołdyn R., Romanowicz W. 1995 Ocena stopnia degradacji wybranych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego i porogram ich ochrony   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 95-110 SEJ
Sobczyński T., Elbanowska H., Zerbe J., Siepak J., Andrzejewski W., Mastyński J. 1995 Biokumulacja metali ciężkich w rybach jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Wielkopolski Park Narodowy, Zasoby przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego i ich ochrona 3 117-116 SEJ
Walna B., Siepak J. 1996 Chemizm wód opadowych w Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza Jeziory w Wielkopolskim Parku Narodowym   Walna B, Kaczmarek L., Siepak J. (red.) Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze   103-124 SEJ
Walna B., Siepak J. 1996 Chemizm kwaśnych deszczy na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Walna B., Kaczmarek L., Siepak J. (red.). Chemizm i oddziaływanie kwaśnych deszczy na środowisko przyrodnicze   103-124 SEJ
Kaczmarek L. 1996 Zapis transgresji ostatniego lądolodu na obszar Wielkopolskiego Parku Narodowego na przykładzie stanowiska Stare Puszczykowo   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 7-17 SEJ
Danielewicz W., Maliński T. 1996 Rodzaj Amelanchier Med. - Świdośliwa w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 19-35 SEJ
Ufnalski K. 1996 Wpływ temperatury i opadów na przyrosty roczne dębu bezszypułkowego (Quercus petraea (Matt.) Leibl.) w Wielkopolskim i Wolińskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 37-46 SEJ
Dolata T., Statuch T. 1996 Interesujące obserwacje obrączkowanych łabędzi niemych (Cygnus olor) w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 47-49 SEJ
Zerbe J., Adamczewska M., Sobczyński T., Siepak J. 1996 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w osadach dennych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 53-58 SEJ
Walna B., Siepak J., Adamczewska M., Gramowska H. 1996 Badania hydrochemiczne wód Jeziora Góreckiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 59-65 SEJ
Andrzejewski W., Mastyński J. 1996 Katastrofa ekologiczna w Jeziorze Witobelskim na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 67-71 SEJ
Balcerkiewicz S., Brzeg A., Kasprowicz M. 1996 Roślinnoś rezerwatu "Pod Dziadem" w Wielkopolskim Parku Narodowym.   Badania Fizjograficzne nad polską Zachodnią. Ser. B-Botanika. PTPN Poznań. 45 79-120 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Brzeg A., Pawlak G. 1996 Próba geobotaniczno-krajobrazowej charakterystyki obszarów użytkowych rolniczo przy zastosowaniu koncepcji sigmasocjacji.   Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Studia Przyrodnicze. 12 17-43 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Rzepka D. 1996 Roślinnoś epiksyliczna jako efekt konsekwentnej ochrony ścisłej w rezerwacie "Pod Dziadem" w Wielkopolskim Parku Narodowym.   Badania Fizjograficzne nad polską Zachodnią. Ser. B-Botanika. PTPN Poznań. 45 201-213 SEJ, brak
Kaczmarek E. 1996 Budowa wewnętrzna i charakterystyka sedymentologiczna wału komornickiego         SEJ
Godzik S., Szdzuj J., Staszewski T., Łukasik W. 1996   Air Pullution and Forest Health Studies along a South-North Transect in Poland USDA General Technical Report PSV-GTR-166. Proceedings of the International Symposium on Air Pollution and Climate Change Effects on Forest Ecosystems   259-265 SEJ
Staszewski T., Łukasik W., Godzik S., Szdzuj J., Uziębło A.K. 1996   Climatic and air pollution gradient studies on coniferous trees health status, needles wettability and chemical characteristics IUFRO Conference in Firenze, Italy.     SEJ
Staniewska-Zątek W., Lubczyński L. 1996 Frekwencja turystów w parkach narodowych w Polsce w latach 1987 i 1993-94 - porównanie liczb i dyskusja nad metodami obliczania   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 73-85 SEJ
Deptuła B., Grobelna M., Przybylski M. 1996 Program racjonalizacji systemu energetycznego osiedla Jeziory na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 87-93 SEJ
Kowalski Z. 1996 Referat Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego na pierwszym posiedzeniu Komisji Konsultacyjnej ds. sporządzenia planu ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 97-108 SEJ
Siwecki R. 1996 Koreferat przedstawiciela Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego na posiedzenie Komisji Konsultacyjnej ds. sporządzenia Planu Ochrony WPN   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 109-120 SEJ
Nowak G. 1996 Koreferat Dyrektora BULiGL oddział w Poznaniu, koordynatora prac nad sporządzeniem Planu Ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 121-126 SEJ
Wyczyński J. 1996 Protokół z posiedzenia I Komisji Planu Ochrony WPN   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - kształtowanie, ochrona 4 127-130 SEJ
Walna B. 1997 Kwaśne deszcze jako temat edukacji w ochronie środowiska   Siepak J. (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych. Materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej, Poznań–Jeziory 1997   141-142 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 1997 Polana śródleśna po kilku latach od zaprzestania urzytkowania rolniczego (studium geobotaniczne).   Przegląd Przyrodniczy 8 (1/2) 149-154 SEJ, brak
Bednorz J., Kosiński Z. 1997 Liczebność, rozmieszczenie i efekt rozrodu leśnych ptaków drapieżnych i kruka Corvus corax w Wielkopolskim Parku Narodowym w latach 1992-1993   Notatki Ornitologiczne 38(1) 27-41 SEJ
Bednorz J. 1997 Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego Birds of the Wielkopolska National Park Prace Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków UAM w Poznaniu 8 1-68 SEJ, brak
Sch ubert T., Karcz G., Makohonienko M. 1997 Geologiczne rozpoznanie torfowiska kotłowego Czarny Dół w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 7-16 SEJ
Karcz G., Schubert T. 1997 Morfometria jeziora Kociołek w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 17-19 SEJ
Celka Z. 1997 Flora naczyniowa "Pańskiej Góry" pod Stęszewem   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 23-32 SEJ
Mańka M., Żebrowska D. 1997 Występowanie huby sosny [Phellinus pini (Thore ex Fr.)] w dwóch ponad 150-letnich drzewostanach Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 33-42 SEJ
Przybył K. 1997 Symptomy chorobowe i grzyby na nadziemnych organach drzew Quercus petraea (Matt.) Liebl. W Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 43-52 SEJ
Pełechaty M., Machowiak D. 1997 Różnorodność i jakość dominujących typów siedlisk Jeziora Jarosławieckiego na tle wieloletnich zmian mikro- i makrofitów   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 53-60 SEJ
Bereszyński A., Kasprzak K., Skrobała D. 1997 Możliwości ochrony wilka w polskich parkach narodowych   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 61-78 SEJ
Fiszer M., Michałkiewicz M. 1997 Wpływ antropopresji na stopień zanieczyszczenia jezior Rynny Witobelsko-Dymaczewskiej   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 81-92 SEJ
Raszka B. 1997 Przestrzenny rozkład zanieczyszczenia powietrza w Wielkopolskim Parku Narodowym w świetle badań monitoringu technicznego Instytutu Badawczego Leśnictwa w latach 1986-1994   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 93-104 SEJ
Trójnara P. 1997 Wielkopolski Park Narodowy jako potencjalny obszar turystyki osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 111-124 SEJ
Raszka B. 1997 Depozyt fluoru w igłach sosny jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Georóżnorodności i bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego - rozpoznanie i ochrona, wybrane problemy 5 105-110 SEJ
Pełechaty M., Nagengast B. 1998 Ocena jakości wód i osadów dennych w Jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego na podstawie obecności określonych zespołów roślinności wodnej i szuwarowej The estimate of quality of water and substrate habitats present in the lakes of the Wielkopolski National Park according to the presence of definite water and emerged plants associations Przegląd Przyrodniczy IX, 1/2 235-238 SEJ
Pełechaty M. 1998 Bioindykacyjne właściwości zespołu trzciny Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 w stosunku do określonych parametrów fizyczno-chemicznych wód i podłoży jezior Bioindicative value of Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 in relation to definite physical and chemical properties of water and substrate of lakes Przegład Przyrodniczy IX, 1/2 97-102 SEJ
Pełechaty M. 1998   The phytosociological characteristic and habitet requirements of the Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 1939 phytocoenoses in the lakes of the Wielkopolski National Park Hydrobiologia 408/409 327-334 SEJ
Staszewski T., Kubiesa P., Szdzuj J. 1998 Obciążenie ekosystemów leśnych ołowiem i kadmem na przykładzie 6 stałych powierzchni badawczych   Funkcjonowanie i tendencje rozwoju geosystemów Polski   251-256 SEJ
Walna B. 1998 Badania chemicznej degradacji gleb Wielkopolskiego Parku Narodowego pod wpływem symulowanego kwaśnego deszczu         SEJ
Baraniak E. 1998 Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część I: Eriocraniidae, Opostegidae, Nepticulidae, Heliozelidae, Incurvaiidae, Tischeriidae Mining Lepidoptera of the Wielkopolski National Park. Part I: Eriocraniidae, Opostegidae, Nepticulidae, Heliozelidae, Incurvaiidae, Tischeriidae Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 2 119-133 SEJ
Siepak J., Walna B., Drzymała S. 1999   Speciation forms of aluminium released under the effect of acid rain Polish Journal of Environmental Studies 8 55-58 SEJ
Walna B., Siepak J. 1999   Research on the variability of phisical-chemical parameters characterizing acidic atmospheric precipitation at the Jeziory Ecological Station in the Wielkopolski National Park (Poland) The Science of the Total Environment 239 173-187 SEJ
Walna B. 1999 Wody opadowe   J. Siepak, L. Burchardt, M. Pełechaty, A. Osowski. (red.) Badania hydrochemiczne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Zarys badań 1948-1998, Poznań, Uniwersytet im. A. Mickiewicza   78-82 SEJ
Staszewski T., Godzik S., Kubiesa P., Szdzuj J. 1999   Fate of nitrogen compounds deposited to spruce (Picea abies Karst.) and pine (Pinus silvestris L.) forests located in different air pollution and climatic conditions Water, Air and Soil Pollution 116 121-127 SEJ
Ratyńska H., Szwed W. 1999 Waloryzacja przyrodnicza oraz wskazania ochronne dla terasyzalewowej Warty w parkach krajobrazowych środkowej Wielkopolski   Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 6 (6) 115 SEJ, brak
Baraniak E., Walczak U. 1999 Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część II: Bucculatricidae, Gracillariidae, Lyonetiidae Mining Lepidoptera of the Wielkopolski National Park. Part II: Bucculatricidae, Gracillariidae, Lyonetiidae Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 3 87-98 SEJ
Wyczyński J. 1999 Uroczystości otwarcia Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 7-14 SEJ
Kowalski Z. 1999 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 15-22 SEJ
Siwecki R. 1999 Wystąpienie Przewodniczącego Parku Narodowego i otwarcia Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 23-24 SEJ
Kaczmarek L. 1999 Przemiany w użytkowaniu terenu Pól Trzebawskich - pilotażowe opracowanie w Systemie Informacji Geograficznej   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 27-38 SEJ
Nowak G. 1999 Struktura użytkownia gruntów w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 39-44 SEJ
Szramka H., Glura J., Baran M. 1999 Przegląd metod określania społecznej wartości lasu   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 45-60 SEJ
Walna B., Siepak J., Drzymała S. 1999 Migracja jonu glinu pod wpływem kwaśnych deszczy - laboratoryjna symulacja dla typowych gleb leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 61-68 SEJ
Fiszer M., Michałkiewicz M. 1999 Monitoring ekosystemów jeziornych Wielkopolskiego Parku Narodowego - jeziora: Jarosławieckie i Lipno   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 69-80 SEJ
Michałkiewicz M. 1999 Makrozoobentos Jeziora Jarosławieckie   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 81-88 SEJ
Kowalski Z. 1999 Problem ochrony mrowisk w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, 40 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego, Struktura środowiska naturalnego Wielkopolskiego Parku Narodowego 6 89-100 SEJ
Szeląg-Wasilewska E. 1999   Autotrophic picoplankton dynamics in a small shallow lake Hydrobiologia 408/409 301-306 SEJ
Mielewczyk S. 2000 Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego i zmiany zachodzące w ich składzie.   Fauna Denna Jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych.   13-17 SEJ
Michałkiewicz M. 2000 Dendryty i diagramy jako graficzna interpretacja wyników makrozoobentosu wybranych jezior Wielkopolski.   Fauna Denna Jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych.   19-23 SEJ
Walna B., Siepak J. 2000 Stan badań kwaśnych opadów i ich wpływu na gleby ze szczególnym uwzględnieniem geoekosystemu Wielkopolskiego Parku Narodowego Carrent status of investigation of acid precipitation and its effect on soil, in particular in the Wielkopolski National Park geoecosystem. Ekologia i Technika VIII 3-14 SEJ
Walna B., Siepak J. 2000 Badania monitoringowe kwasnych deszczów przeprowadzone w 1996 roku na Stacji Ekologicznej Jeziory, na tle obserwacji wcześniejszych. Monitoring of acid rain in 1996 at the Ecological Station Jeziory, a comparison with earlier data. G. Wójcik, K. Marciniak (red.). Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych. Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 25 145-152 SEJ
Bednorz L. 2000 Zmienność morfologiczne jarzębu brekinii [Sorbus torminalis (L.) Crantz] w Wielkopolskim Parku Narodowym   Rocznik Dendrologiczny 48 35-43 SEJ
Bednorz L., Jarosz Z. 2000 Jarząb brekinia sorbus torminalis w Wielkopolskim Parku Narodowym   Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (1) 118-120 SEJ
Walna B., Drzymała S., Siepak J. 2000   The impact of acid rain on potassium and status in typical soils of the Wielkopolski National Park (Poland). Water, Air, and Soil Pollution 121 31-41 SEJ
Osiejuk T.S., Kuczyński L.W. 2000   Mixed and atypical singers among treecreepers Certhia brachydactyla and C. familiaris: a review and preliminary data from Western Poland. Biological Bulletin of Poznań. 37 (1) 83-94 SEJ
Osiejuk T.S. 2000   Recognition of individuals by song, using cross-correlation of sonograms of Ortolan buntings. Biological Bulletin of Poznań. 37 (1) 95-106 SEJ
Osiejuk T.S., Kuczyński L. 2000   Song function and territoriality in Eurasian Treecreeper Certhia familiaris and Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla. Acta Ornithologica 35 (1) 109-116 SEJ
Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2000   Studies on migration and speciation of magnesium in soils under the influence of acid rain. Magnrsium-Bulletin 22 (2) 35-38 SEJ
Balcerkiewicz S., Brzeg A., Kasprowicz M. 2000 Szata roślinna rezerwatu "Nadwarciański Bór Sosnowy" w Wielkopolskim Parku Narodowym.   Badania Fizjograficzne nad polską Zachodnią. Ser. B-Botanika. PTPN Poznań. 43. 51-83 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2000 Roślinnoś segetalna po 20 latach ekologicznej uprawy roli (eksperyment w Wielkopolskim Parku Narodowym).   Pamiętnik Puławski 122 133-147 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2000 Roślinnoś segetalna po 20 latach ekologicznej uprawy roli (eksperyment w Wielkopolskim Parku Narodowym).   Zbiorowiska chwastów w gospodarstwach ekologicznych. XXIV Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce". Streszczenia.   47-49 SEJ, brak
Kaczmarek L., Walna B. 2000 Dziesięć lat Stacji Ekologicznej Jeziory Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1989-1999       s.50 SEJ
Baraniak E., Walczak U. 2000 Motyle minujące Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część III: Roeslerstammiidae, Yponomeutidae, Plutellidae, Acrolepiidae, Elachistidae, Batrachedridae, Momphidae, Cosmopterigidae Mining Lepidoptera of the Wielkopolski National Park. Part III: Roeslerstammiidae, Yponomeutidae, Plutellidae, Acrolepiidae, Elachistidae, Batrachedridae, Momphidae, Cosmopterigidae Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 4 113-118 SEJ
Skorupski M. 2000 Roztocze z rzędu Gamasida wykazane w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 7-29 SEJ
Zgrabczyńska E. 2000 Badania nad myszą leśną Apodemus Flavicollis na terenie Wielkopolskego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 31-36 SEJ
Dzięciołowski R., Jurczyszyn M. 2000 Nietoperze (Chiroptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego - wyniki wstępne   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 37-40 SEJ
Urbaniak L., Karliński L., Kubis A., Grzebyta J. 2000 Zróżnicowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w Wielkopolskim Parku Narodowym na podstawie cech morfologicznych igieł   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 41-52 SEJ
Kaczmarek L. 2000 Cyfrowy model rzeźby jako bazowa warstwa tematyczna Systemu Informacji Geograficznej Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 53-61 SEJ
Kaczmarek A. 2000 Próby ochrony upraw leśnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 61-67 SEJ
Niedzielski P., Siepak J., Pełechaty M., Burchardt L. 2000 Zawartość arsenu, antymonu i selenu w wodach jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 69-77 SEJ
Siwecki R. 2000 Plan ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego opracowany i zatwierdzony oraz wprowadzony do realizacji   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 81-83 SEJ
Nowak G., Kara M., Bernat Z., Cykowiak Z. 2000 Wybrane zagadnienia z planu ochrony ekosystemów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego - stan aktualny, ochrona 7 85-129 SEJ
Burchardt L., Cerbin S., Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Pełechaty M. 2000 Wpływ zlewni rolniczej na stan biologiczny dwóch jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego Impact of an agricultural drainage area on the biological state of two lakes of the Wielkopolski National Park S. Radwan, Z. Lorkiewicz (red). Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych.   107117 SEJ
Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2001   Soil degradation in the Wielkopolski National Park (Poland) as an effect of acid rain simulation Water, Air and Soil Pollution 130 1727-1732 SEJ
Walna B., Siepak J., Gramowska H., Buszewska T. 2001 2001   Temporal trends of polycyclic aromatic hydrocarbons in precipitation of Poznzń and its vicinity (Poland) Intern. J. Environ. Anal. Chem. 79, (1) 15-24 SEJ
Walna B. 2001 Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2000 roku w Wielkopolskim Parku Narodowym na tle badań w latach poprzednich   M. Jóźwiak, A. Kowalkowski (red.) Zintegrowny Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem zanieczyszczenia powietrza. Biblioteka Monitoringu Środowiska   173-180 SEJ
Walna B. 2001 Uruchamianie i wymywanie glinu z ubogich gleb piaszczystych pod wpływem kwaśnych deszczy   J. Siepak (red.) Problemy analityczne badań osadów dennych. Poznań 2001   99-107 SEJ
Walna B., Siepak J., Drzymała S. 2001 Degradacja gleb Wielkopolskiego Parku Narodowego pod wpływem kwaśnych opadów (symulacja laboratoryjna)   Przegląd Geologiczny 49, (10/2) 1016 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2001 Wielkopolski Park Narodowy - charakterystyka ogólna.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 24-28 września 2001   261-264 SEJ, brak
Celewicz S., Massyasz B., Burchardt L. 2001 Struktura zbiorowisk fitoplanktonu w strefie szuwaru i pelagiału w Jeziorze Budzyńskim   Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXXXIV (4) 3-11 SEJ
Bednorz L. 2001 Największy jarząb brekinia Sorbus torminalis w Wielkopolskim Parku Narodowym   Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57 (6) 111-112 SEJ
Kuczyńska-Kippen N. 2001   Diurnal vertical distribution of rotifers (Rotifera) in the Chara zone of Budzyńskie Lake, Poland. Hydrobiologia 446/447 195-201 SEJ
Walna B. 2001 Monitoring środowiska na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.   Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001   32-35 SEJ
Balcerkiewicz S. 2001 Degeneracja fitocenoz leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   261-264 SEJ, brak
Balcerkiewicz S. 2001 Przykłady gospodarki rezerwatowej w Wielkopolskim Parku Narodowym - blaski i cienie.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   270-273 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Kasprowicz M. 2001 Las - pole. Antropogeniczna granica lasu.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   265-267 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Kasprowicz M., Bugajna B. 2001 Toposekwencja zbiorowisk roślinnych na stoku zamykającym rynnę polodowcową w rezerwacie "Grabina".   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   255-257 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Kasprowicz M., Kaczmarek J. 2001 Naturalny płodozmian w drzewostanie grądowym rezerwatu "Grabina" w Wielkopolskim Parku Narodowym.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   258-260 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2001 Spontaniczne zarastanie polany śródleśnej i antropogeniczna modyfikacja tego procesu - prezentacja długoterminowego eksperymentu prowadzonego na powierzchni stałej w Wielkopolskim Parku Narodowym.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   274-288 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2001 Szata roślinna Wielkopolskiego Parku Narodowego.   M. Wojterska (red.). Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik sesji terenowych 52, Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   250-254 SEJ, brak
Cerbin S., Kuczyńska - Kippen N. 2001 Stopień antropopresji na ekosystemy wodne Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle badań zooplanktonu   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 8 27-36 SEJ
Ilnicki P. 2001 Ochrona lądowych ekosystemów nieleśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 8 39-51 SEJ
Zgrabczyńska E. 2001 Wybrane parametry demograficzne otwartej i wyspowej populacji myszy leśnej (Apodemus flavicollis) w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 8 53-61 SEJ
Messyasz B.. Burchardt L. 2001 Stopień antropopresji ekosystemów wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle badań fykologicznych   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 8 7-15 SEJ
Nagengast B., Pełechaty M. 2001 Stopień antropopersji ekosystemów wodych Wielkopolskiego Parku Narodowego w świetle badań roślinności wodnej i szuwarowej   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego 8 17-25 SEJ
Balcerkiewicz S. 2001 Degeneracja fitocenoz leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym - wybrane zagadnienia   Wojterska W (red.) Szata roślinna Wielkopolski i Pojezierza Południowopomorskiego. Przewodnik Sesji Terenowych 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego 24-28.09.2001.   261-264 SEJ
Bujakiewicz A. 2002   On the ecology of Scytinostroma portentosum found in Poland. Czech Mycology 54 (1-2) 101-104 SEJ
Walna B. 2002 Wyniki obserwacji i analizy opadów w 2001 roku   M. Pułyk, E. Tybiszewka (red.) Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2001. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2002   32-35 SEJ
Walna B., Siepak J., Domka L., Drzymała S., Sobczyński T. 2002   Limiting the effect of acid rain on leaching aluminium from the soil by addition of limestone Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 482 529-534 SEJ
Walna B., Głosinska G. 2002 Anomalie parametrów fizyko-chemicznych wód opadowych w Stacji Ekologicznej Jeziory Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w latach 1991-2000   J. Burchard (red.) Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce   63-70 SEJ
Walna B., Siepak J. 2002 Chemiczna degradacja gleb związana z kwaśnymi opadami atmosferycznymi   Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce   77-85 SEJ
Walna B., Kaczmarek L., Siepak J.2002 2002 Terenowa baza uniwersytecka jako miejsce wykonywania prac magisterskich i doktorskich z ochrony środowiska   M.Fabisiewicz, K. Jankowski (red.) Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych, Olsztyn - Stare Jabłonki   78-83 SEJ
Szyper H., Gołdyn R. 2002   Role of catchment area in the transport of nutriens to lakes in the Wielkopolska National Park in Poland. Lakes&Reservoirs: Research and Management 7 25-33 SEJ
Walna B., Głosińska G. 2002 Anomalie parametrów fizykochemicznych wód opadowych w Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza "Jeziory", w latach 1992-2000. Anomalies of physico-chemical parameters of precipitation at the University Ecological Station "Jeziory" in the yaers 1992-2000. Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T.II. 64-70 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2002 Kształtowanie roślinności poprzez stosowanie prostych form presji - długoterminowy eksperyment na powierzchni stałej w Wielkopolskim Parku Narodowym.   Polskie Parki Narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego. Streszczenia.   11 SEJ, brak
Pełechaty M., Pełechata A., Owsianny P.M., Burchardt L., Siepak J. 2002 Badania hydrobiologiczne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego       1-244 SEJ
Ratyńska H., Kaczmarek S., Cierzniak T., Behnke M. 2002 Ekologia, ochrona i kształtowanie krajobrazu. Skrypt do zajęć terenowych w Wielkopolsce środkowej dla studentów biologii.       152 SEJ, brak
Piłacińska B., Ziomek J. 2002 Ocena aktywności żerowej karczownika ziemno-wodnego arvicola terrestris w uprawach leśnych w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 111-120 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2002 Wpływ hydromakrofitów na strukturę zespołów zooplanktonu jeziora Wielkowiejskiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 7-16 SEJ
Pełechata A. 2002 Wieloletnie zmiany struktury fitoplanktonu i wybranych parametrów fizyczno-chemicznych wód jeziora Jarosławieckiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 17-25 SEJ
Pełechata A., Wieścicka I. 2002 Struktura planktonu pelagicznego w okresie Miksji jesiennej i wiosennej w jeziorze Jarosławieckim   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 27-40 SEJ
Cergin S., Kuczyńska-Kippen N., Wieścicka I. 2002 Efekt działania roślinności zanurzonej na zooplankton strefy szuwaru i toni wodnej jeziora Budzyńskiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 41-48 SEJ
Żukowski W., Jackowiak B., Celka Z. 2002 Gatunki specjalnej troski we florze naczyniowej Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 51-60 SEJ
Nowak G. 2002 Stan obecny i perspektywy wzrostu i rozwoju dębu bezszypułkowego w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 61-70 SEJ
Ufnalski K., Siwecki R. 2002 Dynamika przyrostu radialnego dębów szypułkowych i bezszypułkowych na powierzchniam doświadczalnych w Wolińskim i Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 71-80 SEJ
Handkiewicz M. 2002 Jarząb brekinia w Wielkopolskim Parku Narodowym - fakty   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 81-88 SEJ
Handkiewicz M. 2002 System informacji przestrzennej w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 91-95 SEJ
Siwecki R., Golczak B. 2002 Kolekcja pamiątkowych drzew w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Bioróżnorodność Wielkopolskiego Parku Narodowego 9 97-109 SEJ
Walna B. 2002            
Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2003 Niesporaczki (Tardigrada) Wielkopolskiego Parku Narodowego (środkowo-zachodnia Polska).   Rocznik Naukowy PTOP "Salamandra" 7 55-64 SEJ
Pilato G., Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł., Oscar L. 2003   Macrobiotus polonicus, a new species of Tardigrada from Poland (Eutardigrada: Macrobiotidae, hufelandi group). Zootaxa 258 1-8 SEJ
Fabiś M. 2003 Krótkookresowe zmiany pionowego gradientu temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w warunkach polany śródleśnej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.       1-168 SEJ
Kaczmarek T. 2003 Krótkookresowe zmiany temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w warunkach polany śródleśnej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego       1-132 SEJ
Bednorz Leszek 2003 Stanowiska synantropijne jarzębu mącznego (Sorbus aria (L.) Crantz) i jarzębu szwedzkiego (S. intermedia (Ehrh.) Pers.) w Wielkopolskim Parku Narodowym The synantropic lokalities of whitebeam (Sorbus aria (L.) Crantz) and Swedish whitebeam (S. intermedia (Ehrh.) Pers.) in the Wielkopolski National Park Rocznik Dendrologiczny 51 199-203 SEJ
Walna B., Kurzyca I., Siepak J 2003 Monitoring anionów w opadach atmosferycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Monitoring of anions in precipitation in the Wielkopolski National Park. W. Bochenek, E. Gil (red.) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów Polski ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ekstremalnych. Biblioteka Monitoringu Środowiska   140-147 SEJ
Walna B., Polkowska Ż., Małek S., Mędrzycka K., Namiesnik J., Siepak J. 2003   Tendencies of change in the chemistry of precipitation at three monitoring stations 1996-1999 Polish Journal of Environmental Studies 12, (4) 467-472 SEJ
Walna B., Kurzyca I. 2003 Badania i obserwacje opadów atmosferycznych jako niezbędny składnik monitoringu obszarów leśnych- uwagi metodyczne i wyniki 10-letnich prac na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Miller (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2003   261-269 SEJ
Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K 2003 Differences de la temperature et de l humidite ainsi que differentiation bioclimatique dans des ecosystemes choisis du Parc national de la Grande Pologne.   Dokumantacja Geograficzna 29 33-36 SEJ
Osiejuk T.S., Kuczyński L. 2003   Response to typical and shortened song versions in Eurasian treecreepers, Certhia familiaris. Biologia, Bratislava 58 (5) 985-989 SEJ
Bednorz E. 2003 Wstępne porównanie średniej dobowej temperatury powietrza dwóch stacji meteorologicznych a rejonie Poznania.   Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A 54 21-25 SEJ
Szeląg-Wasilewska 2003   Picoplankton versus other size fraction of phytoplankton in lakes with  varied trophic state. Limnological Reviev 3 229-234 SEJ
Kuczyńska-Kippen N. 2003   The distribution of rotifers (Rotifera) within a single Myriophyllum bed. Hydrobiologia 506-509 327-331 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2003   The impact of the spatial structure of hydromacrophytes on the similarity of rotifera communities (Budzyńskie Lake, Poland). Hydrobiologia 506-509 333-338 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2003   The impact of the architectura of macrophytes on the spatial structure of zooplankton of the Wielkopolskie Lake. Rocznik Akademi Rolniczej w Poznaniu. CCCLIV, Bot.6 121-129 SEJ
Szeląg-Wasilewska E., Romanowicz W., Fyda J. 2003 Zmiany w strukturze planktonu eutroficznego jeziora podczas letniej stratyfikacji termicznej.   XIX Zjazd Hydrobiologów Polskich. Streszczenia plakatów i referatów   185 SEJ
Szeląg-Wasilewska E., Fyda J.,  Romanowicz W. 2003   Biocenose pelagique du lac eutrophe: composition et variations en fonction de la profondeur. CILEF-2003. Conference internationale des limnologues dexpression francaise   204 SEJ
Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2003   Topoclimatic and bioclimatic research in the Wielkopolski National Park. A.T. Miler  (red.). Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu.   273-280 SEJ
Walna B., Kurzyca I. 2003 Monitoring środowiska na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.   Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2003.   13-18 SEJ
Staszewski T., Uziębło A., Kubiesa P., Łukasik W., Szdzuj J. 2003   Response of coniferous ecosystems to reduction of SO2 and Nox emission in last decade in Poland Ekológia (Bratislava) 22 358-364 SEJ
Kuczyńska Kippen N., Cerbin S. 2003   Diurnal changes in horizontal distribution of rotifers and crustaceans of a polymicticlake Ekologia Bratislava 22 (3) 248-256 SEJ, brak
Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2003 Niesporaczki (Tardigrada) Wielkopolskiego Parku Narodowego (środkowo-zachodnia Polska) Water Bears (Tardigrada) of the Wielkopolski National Park (Midwestern Poland) Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 7 55-64 SEJ
Tatarkiewicz D. 2003 Miejsca gniazdowania dzięcioła dużego (Dendrocopos major) w lasach nadwarciańskich w Wielkopolskim Parku Narodowym Nest site selection of the Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) in forests along the Warta Rover in the Wielkopolski National Park Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" 7 195-208 SEJ
Olinkiewicz A., Osiejuk T.S. 2003   Effect of time of season and neighbours on singing activity in the Corn Bunting Miliaria calandra Acta Ornithologica 38(2) 117122 SEJ
Osiejuk T.S., Ratyńska K. 2003   Song repertoire and microgeographic variation in song types distribution in the corn bunting Miliaria calandra from Poland Folia Zoologica 52(3) 275-286 SEJ
Michałowski J., Raszka B., Kasprzak K. 2003 Zagospodarowanie przestrzenne Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 7-28 SEJ
Raszka B., Kurzawa Z., Kasprzak K. 2003 Zagospodarowanie turystyczne i ochrona zasobów kulturowych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 29-44 SEJ
Cichoń M. 2003 Warunki bioklimatyczne i znaczenie zdrowotne południowej części Puszczykowa   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 45-57 SEJ
Górski J., Przybyłek J. 2003 Problemy zagrożenia i ochrony wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 59-72 SEJ
Owsianny P.M. 2003 Dinophyta ekosystemów wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analiza literaturowa występowania rodzajów peridinium peridiniopsis i ceratium   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 75-85 SEJ
Owsianny P.M. 2003 Dinophyta ekosystemów wodnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Materiały do poznania rodzajów peridinium, peridiniopsis i ceratium   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 87-96 SEJ
Pełechaty M. 2003 Ramienice jeziora Jarosławieckiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 97-100 SEJ
Pełechata A., Wieścicka I. 2003 Struktura zbiorowisk planktonu w strefie szuwaru jeziora Jarosławieckiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 101-118 SEJ
Burchardt L., Pełechata A., Mohamed Muftah Ali Alsambany 2003 Cyaonprokaryota w przeżyźnionych jeziorach Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 119-131 SEJ
Dzięczkowski A., Latowski K. 2003 Stadium toponomastyczno-przyrodnicze nazw miejscowych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 135-165 SEJ
Handkiewicz M. 2003 Cele i funkcjonowanie systemu informacji przestrzennej w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 166-181 SEJ
Paszkowska M. Paszkowski K. 2003 Ślad historycznych granic na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Zagospodarowanie przestrzenne hydrobiologia jezior 10 183-185 SEJ
Kaczmarek Ł., Michalczyk Ł. 2004 Diphascon (Dophascon) ilitsi (Schuster et Grigarick, 1965) - gatunek niesporaczka (Tardigrada) nowy dla fauny Polski Diphascon (Dophascon) ilitsi (Schuster et Grigarick, 1965) - a species of water bear (Tardigarda) new to the fauna of Poland. Przegląd zoologiczny XLVIII (1-2) 97-88 SEJ
Walna B. Siepak J. 2004 Problemy badawcze kwaśnych opadów atmosferycznych w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w latach 1991-2004   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   29-31 SEJ
Tamulewicz J., Walna B., Kurzyca I. 2004 Odczyn i przewodnictwo elektrolityczne opadów atmosferycznych na tle kierunków napływu mas powietrznych   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   121-124 SEJ
Walna B., Biernacka J., Siepak J. 2004 Glin jako wskaźnik degradacji chemicznej piaszczysto-gliniastych gleb WPN wywołanej kwaśnymi opadami: badania chemiczne i mineralogiczne   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   125-128 SEJ
Walna B., Kurzyca I., Kaczmarek L 2004 Lokalny wpływ emisji zanieczyszczeń na skład chemiczny opadów   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   129-131 SEJ
Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2004   Local effects of pollution on chemical composition of precipitation in areas differing in human impact Polish Journal of Environmental Studies 13, Suppl. 36-42 SEJ
Kostrzewski A. 2004 Znaczenie Stacji Ekologicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Jeziorach   w badaniach środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego         i w realizacji dydaktyki   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   13-16 SEJ
Kaczmarek L., Walna B. 2004 Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach w piętnastym roku działalności   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   17-24 SEJ
Kozacki L., Kaczmarek L. 2004 Badania transformacji środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego w oparciu o materiały kartograficzne i teledetekcyjne   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   25-28 SEJ
Burchardt L., Przybyłek J. 2004 Dynamika wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   33-35 SEJ
Zgrabczyńska E. 2004 Badania nad myszami z rodzaju Apodemus sp. na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   36-39 SEJ
Kowalski Z. 2004 Ochrona terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   39-42 SEJ
Barałkiewicz D., Wachowski L., Przybyłek J., Bulska E.,

Nagengast B., Kruszyk R., Gramowska H.
2004 Radiologiczny stan środowiska w Wielkopolskim Parku Narodowym   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   43-47 SEJ
Bednorz E, Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2004 Badania topoklimatyczne wybranych ekosystemów w otoczeniu Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   51-52 SEJ
Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2004 Charakterystyka planktonu strefy litoralu i pelagialu Jeziora Budzyńskiego w Wielkopolskim Parku Narodowym   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   53-56 SEJ
Cerbin S., Kuczyńska-Kippen N. 2004 70 lat badań hydrobiologicznych Jeziora Budzyńskiego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   57-58 SEJ
Ciachera-Raduła J., Szeląg-Wasielewska E. 2004 Zmiany sezonowe fitoplanktonu jeziora Skrzynka   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   59-61 SEJ
Gąbka M. 2004 Struktura przestrzenna roślinności humusowego jeziora Skrzynka (Wielkopolski Park Narodowy) na tle warunków siedliskowych   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   62-63 SEJ
Jankowska M, Królewicz S. 2004 Dokładność określania cech geometrycznych wybranych elementów krajobrazu na mapach topograficznych Wielkopolskiego Parku Narodowego w skali 1:10000 i 1:25000 z XX wieku   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   64-66 SEJ
Jurczyszyn M., Zgrabczyńska E. 2004 Hodowla popielic Glis glis (L.) w Stacji Ekologicznej UAM Jeziory w ramach projektu reintrodukcji gatunku w Polsce Zachodniej   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   67-68 SEJ
Kaczmarek L. 2004 Pomiary hydrometeorologiczne w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   69-71 SEJ
Kaczmarek L., Królewicz S. 2004 Zasoby kartograficzne i teledetekcyjne zgromadzone w bazie danych przestrzennych w Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   72-75  
Kaczmarek L., Tamulewicz J. 2004 Krótkookresowe zmiany temperatury w przygruntowej warstwie powietrza na polanie śródleśnej w Wielkopolskim Parku Narodowym   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   76-78 SEJ
Kaczmarek L., Tamulewicz J. 2004 Z badań nad pionowym rozkładem temperatury powietrza w rejonie Jeziora Góreckiego (Wielkopolski Park, Narodowy)   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   79-82 SEJ
Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. 2004 Struktura ugrupowań zooplanktonu w dystroficznym polihumusowym zbiorniku Czarny Dół   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   83-86 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2004 Jeziora Budzyńskie i Wielkowiejskie - doskonały obiekt badań hydrobio-logicznych płytkich zbiorników wodnych zdominowanych przez makrofity   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   87-89 SEJ
Latowski K., Pardół K. 2004 Właściwości flory synantropijnej terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   90-93 SEJ
Matuszewska D. 2004 Ochrona przyrody i turystyka w Wielkopolskim Parku Narodowym w opiniach turystów   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   94-96 SEJ
Medyńska-Gulij B. 2004 Wielkopolski Park Narodowy na mapach turystycznych   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   97-98 SEJ
Messyasz B., Stefaniak K. 2004 Struktura wiosennego i letniego fitoplanktonu Jeziora Góreckiego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   99-100 SEJ
Olkiewicz A., Kaczmarek L. 2004 Analiza parametrów morfometrycznych jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego w bazie danych hydrograficznych Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   101-103 SEJ
Pełechata A., Pełechaty M. 2004 Fitoplankton strefy fitolitoralu Jeziora Jarosławieckiego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   104-105 SEJ
Pilc L. 2004 Zgrupowanie epigenicznych Carabidae w geoekosystemie „Wzgórza Pożegowskie”  (Wielkopolski Park Narodowy)   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   106-109 SEJ
Podbylski M., Nowosad A. 2004 Materiały do znajomości chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae, Coleoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego (rejon badawczy: Luboń, Czapury, Wiórek, Łęczyca)   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   110-113 SEJ
Stanoch-Podbylska M., Nowosad A. 2004 Materiały do znajomości chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae, Coleoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego (rejon badawczy: Mosina, Niwka, Sowiniec)   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   114-116 SEJ
Szeląg-Wasielewska E., Klimaszyk P. 2004 Nowe stanowisko Ceratium cornutum (Dinophyta, Ceratiaceae) w Wielkopolsce   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   117-118 SEJ
Szeląg-Wasielewska E., Romanowicz W., Fyda J. 2004 Skład i rozmieszczenie fito- i zooplanktonu w pelagialu Jeziora Góreckiego podczas termicznej stratyfikacji wód   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   119-120 SEJ
Wieścicka I. 2004 Sezonowe zmiany w strukturze zbiorowisk zooplanktonu pelagicznego w Jeziorze Jarosławieckim (Wielkopolski Park Narodowy)   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   132-133 SEJ
Wyczałek E., Kaczmarek L. 2004 Analiza zakresów znaczeniowych sygnatur na rożnych mapach topograficznych Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   134-136  
Górska M. 2004 Narzutniaki skandynawskie w osadach lodowcowych Niżu Polskiego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   141-142 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2004 Problemy ochrony i kształtowania roślinności Wielkopolskiego Parku Narodowego na przykładzie rezerwatu „Pod Dziadem” i jego otoczenia   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   143-157 SEJ
Kostrzewski A., Nowaczyk B. 2004 Wybrane typy rzeźby na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   158-160 SEJ
Pełechaty M. 2004 Jezioro Jarosławieckie – hydroekosystem z bogatą historią badań hydrobiologicznych   A. Kostrzewski, L. Kaczmarek, B. Walna (red.): Stan i przemiany środowiska przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego. Seminarium 15. Lat Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   161-163 SEJ
Pełechaty M., Pełechata A., Niedzielski P., Siepak M., Sobczyński T. 2004   Analysis of the Spatial and Seasonal Variability of Inorganic Species of Arsenic, Antimony and Selenium in a Shallow Lake Subjected to Moderate Anthropopressure Polish Journal of Environmental Studies 13 (2) 185-190 SEJ
Pełechaty M., Pełechata A. 2004   Mixing and trophic status of an anthropogenically impacted shallow lake (Lake Jarosławieckie, Wielkopolski National Park) in the light of the study of the spatial heterogeneity and seasonal dynamics of the pelagial Limnological Review 4 201-208 SEJ
Rutkowska-Guz J.M., Osiejuk T.S. 2004   Song structure and variation in Yellowhammers Emberiza citrinella from Western Poland. Polish Journal of Ecology 52 (3) 333-345 SEJ
Osiejuk T.S., Ratyńska K., Cygan J.P. 2004   Signal value of alternation and overlapping singing in the Yellowhammer Emberiza citrinella. Journal of Ethology 22 55-61 SEJ
Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B., Gramowska H., Sobczyński T. 2004 Wpły zróżnicowanej struktury płatów roślinnych na zespoły planktonowe trzech płytkich jezior Wielkopolski.   Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B 53 95-106 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B. 2004 Struktura ugrupowań peryfitonowych Jeziora Wielkowiejskiego.   Rocznik Akademi Rolniczej w Poznaniu CCCLXIII, Bot.7 175-191 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Nowosad P., Grzegorz G. 2004 Ocena jakości wód jezior Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zbiorników rekreacyjnych miasta Poznania w okresie wiosennym.   Rocznik Akademi Rolniczej w Poznaniu CCCLXIII, Bot.7 193-200 SEJ
Anders P., Szafrański F. 2004 Ochrona przyrody   W. Łęcki (red.). Wielkopolska nasza kraina. Rzecz o współczesności i przyrodzie T.I. 267-317 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2004 Od pola do lasu - studium geobotaniczne na podstawie wieloletnich badań w Wielkopolskim Parku Narodowym.   Sukcesja wtórna roślinności na gruntach porolnych. Materiały XXVIII Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu " Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce".   2 SEJ, brak
Kaczmarek L., Wyczałek E. 2004 Zmiany elementów zagospodarowania wybranych zlewni z obszaru Wielkopolskiego Parku Narodowego.   Kartografia tematyczna w kształtowaniu środowiska geograficznego. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych. T.25 275-285 SEJ
Burchardt L. (red.). 2004 Zasługi prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej  w kształtowaniu dzisiejszego wizerunku ochrony przyrody   Materiały sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej (1927 - 1984).   1-173 SEJ
Pawuła Piwowarczyk R. 2004 Non Omnies Moriar - Pamięci Izabeli Dąmbskiej - szermierza idei poszerzenia granic Wielkopolskiego Parku Narodowego   Burchardt L. (red.). Materiały sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej (1927 - 1984).   17-22 SEJ
Burchardt L., Messyasz B., Kokociński M., Wieścicka I., Zieliński P. 2004 Glony żyjące na głazie pamiątkowym Profesor Bąmbskiej w Jeziorach   Burchardt L. (red.). Materiały sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej (1927 - 1984).   25-26 SEJ
Gąbka Maciej 2004 Wybrane aspekty siedliskowe występowania ramienic w zarastających jeziorach śródleśnych Wielkopolski   Burchardt L. (red.). Materiały sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej (1927 - 1984).   29-45 SEJ
Kasprzak L. 2004 Problematyka zagospodarowania Wielkopolskiego Parku Narodowego w działalności Pani Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej   Burchardt L. (red.). Materiały sesji naukowej w 20 rocznicę śmierci Prof. dr hab. Izabeli Dąmbskiej (1927 - 1984).   81-95 SEJ
Siepak J., Niedzielski P., Pełechatym.,m Pełechata A., Gramowska H. 2004 Mikrośladowa analiza specjacyjna wybranych metaloidów w próbkach wodyjeziora Jarosławieckiego Microtrace speciation analysis of the chosen metalloids in water samples from Jarosławieckie Lake. Ekologia i Technika XII (2) 35-39 SEJ, brak
Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. 2004   Factors determining trophic state of Lake Skrzynka and its biotic structure (Wielkopolski National Park) Teka Komisji Kształtowania Środowiska Przyrodniczego I 95-101 SEJ, brak
Kowalski Z. 2004 Ochrona terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 7-13 SEJ
Bednorz E., Kolendowicz L., Szyga-Pluta K. 2004 Badania topoklimatyczne i bioklimatyczne w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 15-20 SEJ
Walna B., Kurzyca I., Siepak K. 2004 Wyniki obserwacji i analizy opadów atmosferycznych zebranych w stacji ekologicznej UAM Jeziory w 2002 i 2003 roku   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 21-28 SEJ
Purcel A. 2004 Ściezka dydaktyczna przy Terenowej Stacji Edukacyjnej   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 29-36 SEJ
Szczepkowska A. 2004 Ścieżka przyrodnicza w Wielkopolskim Parku Nardowym: Jeziory - Łódź   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 37-57 SEJ
Latowski K. 2004 Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. I. Skład i właściwości na odcinku Stęszew - Luboń   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 61-84 SEJ
Ziomek J. 2004 Owadożerne (Insectivora) i gryzonie (Rodentia) wybranych środowisk Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 85-98 SEJ
Dzięczkowski A., Latowski K. 2004 Drzewa pomnikowe w zachodniej (nowej) części Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 99-103 SEJ
Burchardt L., Przybyłek J. 2004 Warunki przepływu wód powierzchniowych i podziemnych a biocenozy wodne Jeziora Góreckiego i stawu Pożegowo na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 105-117 SEJ
Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. 2004 Struktura zbiorowisk zooplanktonu na tle warunków fizyczno-chemicznych wód stawu Czarny Dół w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 119-126 SEJ
Celewicz S., Klimko M., Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2004 Sezonowe zróżnicowanie zbiorowisk fito- i zooplanktonu Jeziora Budzyńskiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 127-137 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B. 2004 Zbiorowiska epifitów roślinności szuwarowej i zanurzonej Jeziora Budzyńskiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 139-151 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2004 Jeziora Budzyńskie i Wielkowiejskie - doskonały obiekt dydaktyczny oraz do badań hydrobiologicznych płytkich zbiorników wodnych zdominowanych przez makrofity   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 153-157 SEJ
Pełechaty M., Gąbka M. 2004 Roślinność ramienicowa i naczyniowa zbiorników astatycznych w pobliżu Jeziora Jarosławieckiego   Morena, Prace i materiały Wielkopolskiego Parku Narodowego, Uwarunkowania i stan aktualny wybranych elementów bioróżnorodności 11 159-161 SEJ
Zioła A., Szymański M., Sobczyński T. 2005 Metale ciężkie w wodzie, osadach dennych i roślinach Jeziora Jarosławieckiego, leżącego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Heavy metals in water, bottom sediments and plants collected from Jarosławiecie Lake from area of Wielkopolski National Park. Ekologia i Technika XIII (6) 223-227 SEJ
Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2005   Variations in the fluoride level in precipitation in a human impact region. Abstract Book of 7th International Conference on Acid Deposition, June 12-17, 2005, Prague, Czech Republic   140 SEJ
Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T. 2005   Research on aluminium speciation in poor forest soils using the sequential extraction method. Polish Journal of Environmental Studies. 14 (2) 243-150 SEJ
Celewicz-Gołdyn S. 2005   Abundance of Dinobryon Divergens Imhoff in the eutrophic lake Rosnowskie Duże in 2002-2003 Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXIII (9) 23-30 SEJ
Bednorz L., Byzia A. 2005   Morphological leaf variability of rowan (Sorbus aucuparia L. Emeng. Subsp. Aucuparia) in the Wielkopolska National Park Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXIII (9) 13-22 SEJ
Celewicz-Gołdyn S. 2005   Pelagic phytoplankton in four basins of the Rosnowskie Duże Lake in the Wielkopolska National Park Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXII (8) 11-25 SEJ
Bednorz L., Urbaniak A. 2005   Phenology of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poznań and Wielkopolski National Park Dendrobiology 53 3-10 SEJ
Walna B., Siepak J., Drzymała S., Sobczyński T. 2005   Aluminium speciation in poor forest soil - sequential extraction procedure Polish Journal of Environmental Studies 14, (2) 243-250 SEJ
Walna B., Spychalski W. 2005 Możliwości oceny biotoksycznego oddziaływania glinu w ubogich glebach leśnych przy pomocy analizy specjacyjnej Possibilities of assessment of aluminium biotoxicity in poor forest soils using speciation analysis. A. Kostrzewski, R.Kolander (red): Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i róznokierunkowej antropopresji, Biblioteka Monitoringu Środowiska   587-594 SEJ
Polkowska Ż., Astel A., Walna B., Małek S., Mędrzycka K., Górecki T., Siepak J., Namieśnik J. 2005   Chemometric analysis of rainwater and throughfall at several  sites in Poland Atmospheric Environment 39 837-855 SEJ
Walna B., Spychalski W., Siepak J. 2005   Assessment of potentially reactive pools of aluminium in poor forest soils using two methods of fractionation analysis Journal of Inorganic Biochemistry 99/9 1807-1816 SEJ
Walna B., Siepak J. 2005 Aktualne problemy naukowe w badaniach opadów atmosferycznych na przykładzie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach   Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej 22 903-934 SEJ
Walna B., Astel A., Kurzyca I., Siepak J. 2005   Chemometrics in assessment of local and transboundary pollution Abstract Book of Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition, June 12-17, 2005, Prague, Czech Republic   141 SEJ
Walna B., Kurzyca I. 2005 Ogólna charakterystyka opadów atmosferycznych zebranych w Stacji Ekologicznej (Wielkopolski Park Narodowy) w latach 2002-2004 na tle danych z wielolecia   Ekologia i Technika XIII, (2) 76-81 SEJ
Cierzniak T., Ratyńska H., Banaszak J., Kaczmarek L. 2005 Wpływ ochrony ścisłej na murawę kserotermiczną oraz faunę pszczół na przykładzie ozu nad Jezoirem Budzyńskim (Wielkopolski Park Narodowy) Influence of strict protection on xerothermic grassland and bee fauna on the esker near the Lake Budzyńskie (Wielkopolski National Park) Przegłąd Przyrodniczy XVI, 3-4 53-83 SEJ
Kuczyńska-Kippen N., Messyasz B., Nagengast B., Celewicz S., Klimko M. 2005   A comparative study of periphyton communities on reed complex and Chara tomentosa in three shalow lakes of Wielkopolska area, Poland. Biologia, Bratislava 60 (4) 349-355 SEJ
Kuczyńska-Kippen N. 2005   Seasonal changes of the rotifer community in the littoral of a polymictic lake. Verh. Internat. Verein. Limnol 27 2964-2967 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2005 Dynamika flory małej polany w konteście różnorodności biologicznej.   B. Jackowiak., Z. Celka (red.). Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. Materiały konferencji naukowej dedykowanej Prof.. W. Żukowskiemu z okazji 70-lecia urodzin.   145 SEJ, brak
Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J. 2005 Arsen w wodach podziemnych doliny rzeki Warty na południe od Poznania Arsenic in ground water of the Warta River Valley south of Poznań Współczesne problemy hydrogeologii XII 663-669 SEJ
Kuczyńska-Kippen N. 2005   On body size and habitat selection in rotifers in a macrophye-dominated lake Budzyńskie, Poland Aquatic Ecology 39 (4) 447-454 SEJ, brak
Kuczyńska-Kippen N. 2005   The species diversity of rotifers (Rotifera) of differentiated macrophyte habitats of lake Budzyńskie Botanika-Steciana   171-176 SEJ, brak
Gąbka M. 2005 Analiza przestrzennego zróżnicowania parametrów siedliskowych i struktury roślinności humusowego jeziora Skrzynka (Wielkopolski Park Narodowy)   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze WPN - wybrane problemy 12 7-18 SEJ
Latowski K. 2005 Rośliny naczyniowe terenów kolejowych Wielkopolskiego Parku Narodowego. Cz. II. Skład i właściwości na odcinku Osowa Góra - Puszczykowa   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze WPN - wybrane problemy 12 19-37 SEJ
Purcel A. 2005 Nowe stanowiska wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum L.) w Wielkopolskim Parku Narodowym   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze WPN - wybrane problemy 12 39-43 SEJ
Purcel A. 2005 Nowe taksony obcych drzew i krzewów we florze Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część I   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze WPN - wybrane problemy 12 45-51 SEJ
Karaśkiewicz K. 2005 Ptaki zadrzewień śródpolnych Wielkopolskiego Parku Narodowego   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze WPN - wybrane problemy 12 55-68 SEJ
Tkaczyk S. 2005 Badania techniczno-konserwatorskie XIX-wiecznego zameczku położonego na Wyspie Zamkowej na Jeziorze Góreckim w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz opis czynności remontowych tego obiektu   Morena, Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego, Środowisko przyrodnicze WPN - wybrane problemy 12 69-82 SEJ
Kuczyńska-Kippen N.M., Nagengast B. 2006   The influence of the spatial structure of hydromacrophytes and differentiating habitet on the structure of rotifer and cladoceran communities. Hydrobiologia 559 203-212 SEJ
Wylegała P., Janyszek., Kepel., Dzięciołowski R. 2006 Ostoje przyrody o znaczeniu europejskim w Wielkopolsce.       1-186 SEJ
Wyczyński J., Wyczyńska H. 2006 Wielkopolski Park Narodowy. Biuletyn informacyjny       1-52 SEJ
Klimaszyk P., Kuczyńska-Kippen N. 2006   Peat-bog pool (Wielkopolski National Park) as a habitat of specific communities of zooplankton Acta Agrophysica 7 (2) 375-382 SEJ, brak
Messyasz B., Kuczyńska-Kippen N. 2006   Habitat selectivity of epiphytic algae communities: a comparison of the rushes and stoneworts zones in three shallow lakes (Wielkopolska, Poland) Polish Journal of Ecology 54 (1) 15-27 SEJ, brak
Kuczyńska-Kippen N. 2006   The diurnal distribution of rotifers (Rotifera) within a single Chara bed. Journal of Freshwater Ecology 21 (4) 553-559 SEJ, brak
Kuczyńska-Kippen N. 2006   Zooplankton structure in architectually differentiated macrophyte habitats of shallow lakes in the Wielkopolska region, Poland Oceanological and Hydrobiological Studies XXXV (2) 179-191 SEJ, brak
Kuczyńska-Kippen N., Nagengast B. 2006 Wpływ architektury zbiorowiska roślinnego na strukturę ugrupowań Rotifera   Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B 55 183-191 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2006   Dynamics of a small clearing flora in the biodiversity context Biodiversity. Research and Conservation 1-2 114-122 SEJ, brak
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2006 Chwasty polne na wybranych polanach w Wielkopolskim Parku Narodowym.   Pamiętnik Puławski 143 17-26 SEJ, brak
Celewicz-Gołdyn S. 2006   Diatoms of the Rosnowskie Duże Lake in the Wielkopolska National Park in the years 2002 and 2003 Rocznik Akademi Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVIII 11-21 SEJ
Celewicz-Gołdyn S. 2006   Phycoflora in the basin of the Rosnowskie Duże Lake exposed to anthropopressure Rocznik Akademi Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVIII 23-35 SEJ
Pełechaty M. 2006   Do physical-chemical water properties reflect the macrophyte and open water induced spatial heterogeneity of a shallow lake? Oceanological and Hydrobiological Studies XXXV (4) 369-386 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2006 Chwasty polne na wybranych polanach w Wielkopolskim Parku Narodowym Segetal weeds in selected forest clearings of Wielkopolski National Park Pamiętnik Puławski 143 17-26 SEJ
Burchardt L., Balcerkiewicz S., Kokociński M., Samardakiewicz A., Adamski Z. 2006   Occurrence of Haematococcus pluvialis Flotow emend. Wille in a small artifical pool on the university campus of the Collegium Biologicum in Poznań (Poland) Biodiversity: Research and Conservation 1-2 163-166 SEJ
Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2006   Dynamics of a small clearing flora in the biodiversity context Biodiversity: Research and Conservation 1-2 114-122 SEJ
Walna B., Kurzyca I., Siepak J. 2007   Variations in the Fluoride Level in Precipitation in a Region of Human Impact Water Air Soil Pollution 7 33-40 SEJ