Konsultacje magisterskie seminarzystów z Wydziału Pedagogiczno-artystycznego UAM w Kaliszu odbywają się w indywidualnie uzgodnionych terminach.