Znalezione obrazy dla zapytania ciążeń pałac 

 

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powołały, począwszy od roku akademickiego 2002/2003, cykliczne seminarium pt. Międzykulturowy wymiar komunikacji idei dziejach nauki  pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego UAM  i PAN, dr hab. Jaromira Jeszke. Seminarium adresowane jest do interdyscyplinarnego grona badaczy zainteresowanych historią nauki i antropologią wiedzy. Główny akcent w pracach seminarium położony został na drogi i bariery recepcji i interpretacji idei naukowych w dziejach oraz wiedzę jako element dialogu kultur. Dwudniowe spotkania uczestników seminarium odbywają się w Domu Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu nad Wartą k. Konina. Kontakt z moderatorem seminarium: Instytut Historii Nauki PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa ; e-mail: jeszke@amu.edu.pl lub jjeszke@gmail.com. Bieżące informacje o przygotowaniach do kolejnych seminariów i materiały archiwalne ze spotkań ubiegłych znajdują się na stronie www: http://www.amu.edu.pl/~jeszke.