Jerzy Szymański

Zakład Matematyki Dyskretnej

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Collegium Mathematicum

ul. Umultowska 87

61-614 Poznań

 

pokój B3-32

tel. 061 829 5397

fax. 061 829 5315