Curriculum vitae

Przebieg nauki:

  • 1973-78 -- Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek matematyka, specjalność metody numeryczne.
  • 1978 -- mgr matematyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Wskaźniki efektywności w zagadnieniach złożoności obliczeniowej algorytmów numerycznych, promotor doc. dr H. Wiśniewski).
  • 1986 -- dr matematyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Rekurencyjne drzewa losowe, promotor prof. dr hab. M. Karoński).
  • 2006 -- dr hab. matematyki w zakresie informatyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Uogólnienia losowych drzew rekurencyjnych jako modele sieci rozległych).

Zatrudnienie:

  • 1978-1997 -- Politechnika Poznańska.
  • od 1997 -- Uniwersytet im A. Mickiewicza, Poznań.

Staże zagraniczne:

  • 1988 (4 miesiące) -- Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA.
  • 1992 (2 miesiące) -- Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf, Niemcy.
  • 1994-97 (3 lata) -- Universidade da Beira Interior, Covilhã, Portugalia.
  • 2002-05 (w sumie 2 lata) -- Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugalia.