dr hab. Jacek Marciniak
Zakład Lingwistyki Informatycznej i Sztucznej Inteligencji
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 87
61-614 Poznań
e-mail: jacekmar@amu.edu.pl

Stanowisko: Adiunkt
Sztuczna Inteligencja
Lingwistyka Informatyczna
Intelligent Tutoring Systems
Ontologie typu wordnet
Metodyka kształcenia na odległość
Budowa systemów z kompetencją językową
Semantic web