image

Na zdjęciu: Trzecie Sympozjum Interlingwistyczne na UAM (2014)
Zbigniew Galor, Ilona Koutny i Marek Nawrocki, prorektor UAM, podczas otwarcia Sympozjum

4. Sympozjum Interlingwistyczne

[Zmiany w programie! Poniżej]

Czwarte międzynarodowe sympozjum interlingwistyczne organizowane przez Studia Interlingwistyki UAM (Instytut Językoznawstwa, Wydział Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) odbędzie się w dniach 21-22.09.2017. Główny temat:

Rola języków międzynarodowych od epoki Zamenhofa po dzisiejszy wielokulturowy świat

Opis: Na rok 2017 przypada setna rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa – twórcy międzynarodowego języka Esperanto i wielkiego zwolennika dialogu międzykulturowego. W uznaniu dla jego zasług UNESCO wybrała Zamenhofa wśród wybitnych osobistości, których rocznice będą obchodzone w 2017.

Konferencja ma upamiętniać życie i dokonania Zamenhofa, którego pokojowa postawa miała na celu promowanie porozumienia między kulturami poprzez zniesienie barier językowych. Tematyka nawiązuje do idei dialogu i współpracy w obliczu wyzwań językowych i kulturowych od XIX w. aż po dzień dzisiejszy.

Wystąpienia obejmą poniższe tematy:

 • Zamenhof: życie i dzieło,
 • internacjonalizm i języki międzynarodowe od XIX w.,
 • polityka językowa w krajach wielojęzycznych,
 • wyzwania językowe w zmieniającej się Europie,
 • Esperanto:
  • językoznawstwo: rola i struktura języka międzynarodowego,
  • literatura jako nośnik wartości i tematów międzynarodowych,
  • nauczanie: współczesne metody,
  • ruch Esperanto jako ruch w obronie praw językowych i równości.

Języki: esperanto, angielski, polski


Zaproszeni goście:
prof. Věra Barandovská-Frank
dr Cyril Brosch
prof. Nicolau Dols Salas
prof. Sabine Fiedler
prof. Ilona Koutny
dr Katalin Kováts
prof. Xie Nong
prof. Humphrey Tonkin


Szczegółowy program (PDF):

Program

Książka abstraktów (PDF):

Abstrakty


Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.
Bankiet (czwartek): 60 PLN

Podczas konferencji będzie także miejsce na obchody 20-lecia Studiów Interlingwistyki. Sympozjum odbędzie się między sesją Studiów Interlingwistyki a festiwalem kultury esperanckiej Arkones.
Zapraszamy do udziału również w tej imprezie.


Rejestracja:
W celu rejestracji (z wystąpieniem lub bez) prosimy nadsyłać załączony formularz.
Formularz rejestracyjny oraz wszelkie pytania prosimy przysyłać na adres: interlingv@gmail.com

formularz rejestracyjny

Komitet Organizacyjny:
Ilona Koutny, prof.
Ida Stria, dr
Michael Farris, mgr
Michał Kozicki, mgr

Komitet Naukowy:
Věra Barandovská-Frank, prof., Międzynarodowa Akademia Nauk, San Marino
Vilmos Benczik, prof., Uniwersytet im. Loránda Eötvösa, Węgry
Duncan Charters, prof., Principia College, USA
Renato Corsetti, prof., Universitato La Sapienza w Rzymie, Włochy
Probal Dasgupta, prof., Indian Statistical Institute, Kalkuta, Indie
Nicolau Dols Salas, prof., Uniwersytet Wysp Balearskich, Hiszpania
Sabine Fiedler, prof., Uniwersytet w Lipsku, Niemcy
Federico Gobbo, prof., Uniwersytet w Amsterdamie, Holandia
Ilona Koutny, prof., UAM, Polska
Ulrich Lins, dr, historyk, Niemcy
Ida Stria, dr, Uniwersytet Warszawski, Polska
Humphrey Tonkin, prof., Hartford University, USA


Kontakt:
Studia Interlingwistyki, Instytut Językoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
interlingv@gmail.com / interlin@amu.edu.pl
http://www.amu.edu.pl/~interl/

Honorowy patronat

Minister Spraw Zagranicznych

image

Universala Esperanto-Asocio

image

Narodowy Instytut Dziedzictwa

image

Komitet honorowy

 • Ambasador Austrii w Polsce, dr Thomas Buchsbaum

  image
 • Prezydent Światowego Związku Esperantystów (UEA), prof. dr Mark Fettes


Patronat medialny

Radio Poznań

image
Interlingvistikaj Studoj