Zsófia KÓRÓDY

Zsófia KÓRÓDY:

Profesio:
Mi diplomiĝis pri Esperanto, la angla kaj la hungara lingvoj en la universitato Eötvös Loránd (ELTE) en Budapeŝto, Hungario. Mi laboris kiel profesia lingvoinstruistino ĉefe en gimnazio Németh László en Budapeŝto, sed ankaŭ gvidis lingvokursojn en universitatoj. Post trapaso de postdiplomaj studoj mi fariĝis ankaŭ mentoro por instrukapabligo de universitataj studentoj.

Esperanto-movado:
Mi aktivas en la Esperanto-movado ekde 1978, estis vicprezidanto de HEJ (Hungara Esperanto-Junularo), TEJO, estrarano de HEA (Hungaria Esperanto-Asocio) kaj ekde 2006 mi estas estrarano de ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kiel respondeculo pri instrukapabligo, ekzamenoj kaj Esperanto-centroj.

Ekzamenanto:
Mi estas rajtigita ekzamenanto por la angla por TELC-ekzamenoj en Germanio, ekzamenanto por Esperanto de ITK (Idegennyelvi Továbbképző Központ), de GEI (Germana Esperanto-Instituto) kaj de UEA/ILEI ekzamenoj. Mi partoprenis en la ellaborado de nova ekzamensistemo laŭ KER (Komuna Eŭropa Referenckadro) por UEA kaj estas ĝia komisiito por rilatoj kun ALTE (Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo).

Laboro:
Ekde 2003 mi vivas en Herzberg am Harz kaj laboras kiel komisiito de GEA (Germana Esperanto-Asocio) por instruado. Mi instruas Esperanton en lokaj lernejoj, prizorgas la bibliotekon de Germana Esperanto-Centro / Interkultura Centro Herzberg, organizas kaj gvidas lingvokursojn kaj trejnsesiojn por instrukapabligado. Mi multe kontribuis al tio, ke la urbo fariĝu Esperanto-urbo; mia instru- kaj organiza agado, ellaborado kaj gvidado de projektoj celas la disvastigon de Esperanto al la urbanoj kaj la konatigon de la urbo al la tuta mondo. Mi realigas lernejajn interŝanĝprogramojn.

Honorigoj:
Honorinsigno de HEA (1987),
Honordiplomo de urbo Herzberg pro volontula laboro (2010),
Diplomo pri Elstara Agado de UEA (2013).

Publikajoj:
Fakartikoloj en IPR (Internacia Pedagogia Revuo) kaj aliaj Esperanto-gazetoj,
Zsófia Kóródy-Baross: Gramatika ekzercaro (HEA, Budapest, 1987)
Kunlaboranto de Hungara-Esperanta Mezvortaro, HEA, Budapest, 1996