Kontakt

Zakład Stanów Elektronowych Ciała Stałego
Wydział Fizyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
te. +48/61/829-5250

Budynek G 8, piętro II