Granty

 

 1. Grant KBN 2 0011 91 01
  "Badanie mechanizmów nadprzewodnictwa i roli podukładu anionowego w nadprzewodzących tlenkach metalicznych i innych niekonwencjonalnych nadprzewodnikach” (Grant teoretyczno-eksperymentalny, 24 artykuły naukowe opublikowane, 8 zaproszonych referatów plenarnych, 1.10.91 – 30.09.94) znakomita (10 pkt.).
   
 2. Grant KBN 2 P302 038 07
  "Własności nadprzewodników z małą długością koherencji oraz rola podukładu anionowego w złożonych siarczkach i selenkach miedzi pokrewnych nadprzewodnikom wysokotemperaturowym” (grant teoretyczno-eksperymentalny, 26 artykułów naukowych opublikowanych, 7 zaproszonych referatów plenarnych, 1.10.1994 do 30.09.96) – ocena wykonania: znakomity.
   
 3. Grant KBN 2 P03B 16510
  "Transport elektronowy i stabilność faz w układach skorelowanych elektronów o ograniczonej geometrii” (1996-97).
   
 4. Grant KBN 2 P03B 104 11
  "Własności uporządkowań elektronowych i nadprzewodnictwa układów o naprzemiennej i mieszanej wlencyjności” (grant teoretyczny, 19 artykułów naukowych opublikowanych, 8 zaproszonych referatów plenarnych, obronione zostały: 1 rozprawa habilitacyjna (dr T. Kostyrko) i 1 doktorska (mgr G. Pawłowski) ściśle związane z tematyką grantu, 1.10.96 – 30.09.98).
   
 5. Grant KBN 2 P03B 056 14
  "Nadprzewodnictwo, uporządkowania elektronowe i stan normalny wąskopasmowych układów elektronowych” (01.03.1998-01.03.2000).
   
 6. Grant KBN 2 P03B 035 16
  "Własności elektromagnetyczne i termodynamiczne modeli nadprzewodników z lokalnym parowaniem elektronowym” (grant promotorski magistra Wojciecha Czarta), czas trwania: 18 miesięcy (01.01.1999 – 30.06.2000), ocena wykonania: znakomity.
   
 7. Grant KBN 2 P03B 053 17
  "Właściwości transportowe i magnetyczne nowych polichalkogenidków miedzi” (grant promotorski magistra Mariusza Sidowskiego) czas trwania: 18 miesięcy (01.07.1999 – 31.12.2000), ocena wykonania: znakomity.
   
 8. Współpraca naukowa pomiędzy Polską i Francją (Poznań – Grenoble), grant KBN – Ambasada Francji, 1996-2000.
   
 9. Grant KBN 2 P03B 037 17
  "Efekty separacji faz, diagonalnego nieporządku i fluktuacji fazowych w wąskopasmowych układach elektronowych” (17 opublikowanych artykułów naukowych, 4 zaproszone referaty plenarne), czas trwania: 24 miesiące (01.07.1999 - 30.06.2001), ocena wykonania: znakomity, 70 pkt.
   
 10. Grant KBN 2 P03B 154 22
  Własności nadprzewodzące, magnetyczne i transportowe wąskopasmowych układów elektronowych”; 01/02/2002-31/01/2004 
 11. Grant KBN 1 P03B 084 26   "Niekonwencjonalne mechanizmy nadprzewodnictwa i uporządkowania ładunkowe wąskopasmowych układów elektronowych” (01.04.2004 - 16/03/2007)
 12. Grant KBN 1 P03B 08426: „Niekonwencjonalne mechanizmy nadprzewodnictwa i uporządkowania ładunkowe wąskopasmowych układów elektronowych”; czas trwania 36 m-cy: 17.03.2004-17.09.2007
 13. Grant N N202 229437 "Współzawodnictwo oddziaływań elektronowych i efektów symetrii w transporcie przez nanostruktury", czas trwania 2009 - 2012.
 14. Grant DEC-2011/01/N/ST3/00413 "Uporządkowania elektronowe i ich separacje w rozszerzonych modelach Hubbarda", czas trwania 01/12/2011 - 30/11/2013.