Nowa strona Instytutu Filologii Klasycznej dostępna jest pod adresem
http://ifk.amu.edu.pl