Grzegorz Kowalewski
Zakład Biogeografii i Paleoekologii

Cogitor ergo sum...