specjalista ds. sprzętu i oprogramowania wspomagającego dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem narządu wzroku - Wsparcie dla niewidomych i niedowidzących studentów UAM

  Biuro Pełnomocnika Rektora ds Studentów Niepełnosprawnych UAM oraz Miejska Społeczna Rada ds, Osób Niepełnosprawnych


  w których uczestniczyłem:
 • Informatyczne wspomaganie edukacji studentów niepełnosprawnych - Akademia Podlaska - Siedlce, 6 czerwca 2006.
 • Polsko - Niemiecka Konferencja Naukowo - Techniczna "Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych", Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, Gorzów Wielkopolski 17 listopada 2006.
 • Sesja Naukowa z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH < 2006 - E-Accessibility > - Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej Oddział PAN w Poznaniu, Wielkopolska Społeczna Rada Programowa ds. Osób Niepełnosprwanych - Poznań 1 grudnia 2006.
 • Spotkanie z Joelem Snyderem dotyczące technik audiodeskrypcji - Poznań 30.04.2007. Prowadzący spotkanie Szymon Stemplewski [ Fundacja "Ad Arte"]. Organizator: Fundacja Edukacji Kulturalnej "Ad Arte". Współorganizator:Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
 • TYFLOGRAFIKA I AKUSTYKA, CZYLI O WYZWANIACH W ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach - 25 do 27 maja 2007. Wygłoszony referat: Propozycja akustycznej gry terenowej "łowy na kukułkę" - streszczenie ».
 • XI Sympozjum Komputerowe - Bydgoszcz, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN, 21-24 czerwca 2007.
 • Konferencja seminaryjna Grafika dotykowa w nauczaniu języków obcych osób niewidomych: Z doświadczeń projektu "Per linguas Mundi ad Laborem" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 18-19.10.2007
 • Konferencja "Pełnosprawny student" Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 21 listopada 2007
 • Sesja Naukowa z okazji MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH nt.: "Przyzwoita/ludzka praca dla osób z niepełnosprawnościami" <Decent work for persons with disabilities> - Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej Oddział PAN w Poznaniu, Wielkopolska Społeczna Rada Programowa ds. Osób Niepełnosprawnych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Oddz. Wlkp. - Poznań 5 grudnia 2007.
 • Edukacja dla wszystkich? - KUL 5-6 marca 2008 - szczegóły na stronie organizatora
 • Warsztaty ABC tyfloinformatyki, Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN Homer - Bydgoszcz, maj 2008 - wykładowca
 • III Ogólnopolska Konferencja Terapii Zajęciowej - "Terapia zajęciowa specjalna" - Zespół Szkół Medycznych im. Karola Marcinkowskiego - Konin 24-25 maja 2008. - wygłoszony referat "Wykorzystanie komputera w pracy z osobami niepełnosprawnymi".
 • Szkolenie Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych Ciechocinek, 17-18 czerwca 2008 r.- Organizator Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego na zlecenie Fundacji "Fundusz Współpracy" w ramach projektu uzupełniającego PIW EQUAL  "Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie"
 • Seminarium "Zmiany w egzaminach maturalnych dla osób niepełnosprawnych w kontekście rekrutacji na studia wyższe" - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytet Warszawski, 24 czerwca 2008.
 • II Kongres Młodych Matematyków Polskich, Wydział Matematyki i Informatyki UAM, 26 - 28 września 2008
 • XII Sympozjum Komputerowe Warsztaty komputerowe "Niewidomy specjalista" ORiS PZN Homer - Bydgoszcz 26 do 29 listopada 2008 ,
 • Forum na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Poruszamy się bez barier" w ramach Projektu "Uniwersytet bez barier" Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk 19 marca 2009
 • "Pełno(s)prawny student III" Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków 16-17 września 2009
 • seminarium/warsztaty pt.: "Problemy projektowania urządzeń i systemów ułatwiających życie osobom niewidomym i słabowidzącym" - Poznań 28-29 listopada 2009. Program spotkania
 • Sesja Naukowa w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami nt.: "Włączyć do Milenijnych Celów Rozwoju: Światowe wzmocnienie praw osób z niepełnosprawnościami oraz ich środowisk" ( "Making the MDGs Inclusive: Empowerment of persons with disabilities and their communities around the world"- UN) - Poznań 2 grudnia 2009r
 • VII edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 3, 4 grudnia 2009.
 • "Niepełnosprawni w Polsce - możliwości i ograniczenia aktywności zawodowej" - Gość honorowy konferencji: Poseł na Sejm RP Sławomir Piechota - Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny , organizatorzy Bożena Szydłowska Poseł na Sejm RP i Michał Tomczak Radny Miasta Poznania Przewodniczący Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych - Poznań 14 stycznia 2010
 • Seminarium: "Dostępne projektowanie dla niewidomych i niedowidzących. Potrzeby, problemy i rozwiązania" (CVHI-Polska) 5-6 maja 2010 ASP Katowice,Organizator: Wydawnictwo Naukowe ExMachina. Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wygłoszone referaty::Mowa syntetyczna wykorzystana do obsługi komputera Próba ujednolicenia sygnalizacji dźwiękowej na przejściach dla pieszych. szczegóły na plakacie w formacie PDF
 • seminarium podsumowujące projekt badawczy "Wspólnie na rzecz integracji. Diagnoza preferencji, oczekiwań i potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Poznania" realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Poznania, organizator Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej » - 8 września 2010, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa
 • Warsztaty Braille'a organizator Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji - 17 listopada 2010 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa - współprowadzenie
 • Dostęp osób niepełnosprawnych do informacji i edukacji. Nowe technologie - większe szanse, większe możliwości 29 listopada 2010, organizator Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem konferencji jest Telekomunikacja Polska S.A. szczegóły »
 • VIII edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 2,3 grudnia 2010. wygłoszony referat "Propozycja ujednolicenia sygnalizacji akustycznej na przejściach dla pieszych w Polsce"
 • Ogólnopolska konferencja naukowo - szkoleniowa Student z niepełnosprawnością w szkole wyższej - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Pedagogiki Specjalnej. Poznań, 17-18 marca 2011 roku. Przygotowany referat "Akademicka Biblioteka Cyfrowa nową jakością w dostępie do literatury fachowej dla studentów z dysfunkcją narządu wzroku." Ponadto pokaz "Nowoczesne technologie wspierające osoby niewidome i słabowidzące
 • Konferencja "Prawa osób niepełnosprawnych w Polsce". Organizator: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego - Warszawa 21 czerwca 2011
 • Konferencja "Cyfrowo wykluczeni". Organizatorami konferencji są Fundacja Widzialni, Uniwersytet Śląski oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Rafał Trzaskowski - Katowice 2 września 2011.
 • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku" - KOMUNIKOWANIE SIĘ W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY XXI WIEKU Zakopane 19.10 - 21.10.2011 r Więcej o konferencji
 • Konferencja naukowa z okazji 65-lecia Ośrodka "Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków środowiska" Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Owińska 28-29 października 2011 roku
 • V edycja konferencji pt. "Pełno(s)prawny student" - Kraków 15 listopada 2011. Więcej o konferencji
 • "Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia - likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji" organizator BON UW, Warszawa 30 listopada 2011
 • IX edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 1, 2 grudnia 2011.
 • E-learning dostępny dla wszystkich - czwarte spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Warszawa 17 stycznia 2012 roku
 • Debata w ramach projektu "Uprzedź uprzedzenia" dotycząca ratyfikacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych organizowana przez Fundację Humanity in Action Polska, - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 27 marca 2012.
 • spotkanie dotyczące technologii asystujących dla osób z dysfunkcją wzroku - organizator Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW oraz Fundacja na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących CEDUNIS - Warszawa 27 kwietnia 2012.
 • Pierwsze spotkanie w ramach projektu "Posłuchaj, aby dojrzeć": "Niewidomy też widzi" 9 maja Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. Organizator Fundacja Mały Dom Kultury we współpracy z Powiatem Poznańskim.
 • Drugie spotkanie warsztatowe w ramach projektu "Posłuchaj, aby dojrzeć" pod hasłem "Jak pracować z osobami z dysfunkcją wzroku, aby wspierać je w aktywnym życiu w społeczeństwie" 21 maja 2012 na Wydziale Studiów Edukcyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • seminarium: "Bankowość dostępna dla wszystkich - szóste spotkanie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni" - Termin: 19 września 2012 roku,Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja XXI wieku" - Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań. Zakopane 17.10 - 19.10.2012 r. Temat wystąpienia : Elektroniczne urządzenia wspierające ucznia słabowidzącego - szansa czy rozczarowanie? Więcej o konferencji
 • VI edycji konferencji pt. "Pełno(s)prawny student", Kraków 23.10.2012
 • II Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepelnosprawnościami "Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i jej wpływ na życie codzienne osób z niepełnosprawnościami" , UAM Poznań 30 listopada - 2 grudnia 2012
 • X edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 6 - 7 grudnia 2012.
 • Accessibility Camp 2013 - 9 maja 2013. Program spotkania
 • Case study: Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych wzrokowo w bibliotekach cyfrowych na przykładzie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej - biblioteki cyfrowej dla studentów niepełnosprawnych - Warsztaty: JAK ROZWIJAĆ BIBLIOTEKI CYFROWE WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM, Warszawa, dnia 24 września 2013 r.
 • VIII edycja konferencji pt. "Pełno(s)prawny student", Kraków 28.10.2013
 • „Różni, ale równi – e-integracja w procesie edukacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnoœcią - organizator Fundacja Aktywizacja przy współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich,, Poznań 21 listopada 2013.
 • III Ogólnopolska Konferencja Studentów z Niepełnosprawnociami "Tacy sami czy jednak inni? - osoby z niepełnosprawnocią w polskich realiach społecznych" organizatorzy Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych "Ad Astra" oraz Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 22-24 listopada na Wydziale Fizyki UAM
 • XI edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND - Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa 2 - 3 grudnia 2013.
 • Spotkanie obywatelskie osób niewidomych i słabowidzących oraz osób niepełnosprawnych ruchowo (w tym poruszających się na wózkach) poświęcone udostępnianiu przestrzeni publicznej niepełnosprawnym obywatelom. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Świadomi niewidomi” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Płock 13 grudnia 2013. Relacja w artykule Usuńcie bariery! Przez nie niepełnosprawni zamykają się w domach
 • Osoby niepełnosprawne w szkolnictwie wyższym - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 11 luty 2014
 • „Dostępność Polska 2014 - wymogi dostosowania serwisów internetowych instytucji publicznych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością” Organizator Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji Warszawa Centrum Konferencyjne Muranów 17 wreśnia 2014.
 • PEŁNOPRAWNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ organizator Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie wraz z Komisją Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej we współpracy z Biurem Rady Europy w Polsce oraz Wydziałem Prawa i Administracji UAM, 27 września 2014 Poznań
 • VIII edycja konferencji pt "Pełno(s)prawny student", organizator Fundacja Instyut Rozwoju Regionalnego Kraków 29-30.10.2014 więcej o konferencji PSVIII
 • Laska, pies i GPS konferencja o orientacji przestrzennej niewidomych. Organizator Fundacja Vis Major, Warszawa 3 grudnia 2014
 • XII edycja konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND pod przewodnim hasłem "25 lat polskich przemian. Wielki technologiczny skok niewidomych - od izolacji do integracji.". Organizator Fundacja Szansa dla Niewidomych, Warszawa, 4 -5 grudnia 2014.
 • konferencja Polska Akademia Dostępności: wiedza, narzędzia, rozwiązania organizatorzy Fundacja Widzalni oraz Ministerestwo Administracji i Cyfryzacji. Warszawa 18 grudnia 2014 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
 • VIII Dzień Urbanisty "Miasto (nie)pełnosprawne" - organizator Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi
 • Ogólnopolska debata środowisk osób niepełnosprawnych zatytułowana "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio", organizator Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Unia Metropolii Polskich, Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitarny - Gdańsk 20. kwietnia 2015.
 • konferencja pt. „Dostępność informacji w sieci - Accessibility Camp 2015”, organizator Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, Warszawa 21. maja 2015. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Microsoft.
 • Spotkanie dotyczące ujednolicenia zasad adaptacji przestrzeni do potrzeb osób z uszkodzonym wzrokiem, którego celem jest przedyskutowanie sposobu współpracy przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku w tym zakresie. Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych, Warszawa 10 września 2015
 • Kongres Osób z Niepełnosprawnościami, 16 września 2015 Warszawa. W trakcie Kongresu został zaprezentowany Społeczny Raport Alternatywny z realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
 • "REHA for the Blind in Poznań - konferencja promująca aktywność osób niepełnosprawnych wzrokowo w życiu społecznym". Organizator Fundacja Szansa dla Niewidomych, miejsce Hotel Andersia , 7. października 2015. Wystąpienie "System udostępniania książek dla niewidomych i słabowidzących studentów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu". Szczegółowy program konferencji
 • Prelekcja na temat wsparcia studentów z dysfunkcją wzroku w trakcie spotkania adaptacyjnego studentów I-szego roku organizowanego przez Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM "Ad Astra" - Zespoł Pałacowo - Parkowy w Gułtowy, 17. października 2015.
 • IX edycja konferencji pt "Pełno(s)prawny student", organizator Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków 03.11.2015 więcej o konferencji PSVIII
 • Konferencja "Informacja dla wszystkich" poświęcona tematyce dostępności informacji dla osób z niepełnosprawnościami. Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17. 3. grudnia 2015.
 • Seminarium podsumowujące zadanie 7 (e-learning) w projekcie "Unikatowy Absolwent=Możliwości", Collegium Mathematicum UAM, 7 grudnia 2015. Zwrócenie uwagi na problem dostępności e-lerningu.
 • Szkolenie dla pracowników, wolontariuszy i przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Organizator Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Tarnowo Podgórne 22 -24 stycznia 2016.
 • Forum Uczelnianych Pełnomocników i Pracowników Biur ds. Studentów z niepełnoprawnościami, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 14 - 15 marca 2016.
 • Zintegrowane węzły przesiadkowe - zrównoważona mobilność miejska w metropoliach. Dobre praktyki. - szczególnie interesuje mnie wystąpienie dr hab. inż. arch. Marka Wysockiego z Politechniki Gdańskiej pt. "Społeczne i ekonomiczne znaczenie projektowania uniwersalnego" - 5. kwietnia 2016. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
  Relacja z wydarzenia, zdjęcia oraz materiały konferencyjne, w tym oczywiście najbardziej interesująca prezntacja o projektowaniu uniwersalnym, dostępne są na stronie organizatora.
 • The final event of the research project aim4it: Accessible and inclusive mobility for all with individual travel assistance. In the Remise Transport Museum of the Wiener Linien, Ludwig-Koeßler-Platz, Wien 1030. Vienna 26.04.2016.
 • Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami w Poznaniu. Temat lokalny "(Nie)równy udział w kulturze, rekreacji i sporcie". Koordynator konwentu: Fundacja Elektrownia Inspiracji. Miejsce i czas: Wydział Prawa i Administracji UAM (al. Niepodległości 53), sala 4.8, 17 maja 2016. Szczegółowy program wydarzenia.