TYFLOGRAFIKA I AKUSTYKA
CZYLI O WYZWANIACH W ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ
Owińska 25 - 27 maj 2007 r.

mgr Henryk Lubawy
specjalista ds. sprzętu i oprogramowania
wspomagającego dla osób niepełnosprawnych
z uszkodzeniem narządu wzroku

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Propozycja terenowej gry akustycznjej "Polowanie na kukułkę"

(streszczenie)

Blisko 20 lat temu udało mi się namówić kolegów z klubu krótkofalowców SP3KAU do zorganizowania dla dzieci z Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Owińskach zawodów sportowych opartych na amatorskiej radiopelengacji sportowej. Z powodu specyfiki niewidomych zawodników zawody te były nieco uproszczoną wersją tej dyscypliny sportowej. Przebieg tamtych zawodów opisałem w czasopiśmie Pochodnia -miesięcznik społeczny Polskiego Związku Niewidomych- w listopadzie 1987 roku.

W tej chwili chciałbym zaproponować "terenową grę akustyczną" opartą na tamtych doświadczeniach.

Amatorską radiolokację sportową często popularnie nazywa się "łowami na lisa". Przez tę analogię proponuję nazwę "łowy na kukułkę" dla terenowej gry akustycznej. Zasady miały by być podobne; jednak do przeprowadzenia tej gry nie są potrzebne żadne specjalizowane odbiorniki. Odbiornikiem sygnałów naprowadzających jest ucho zawodnika. Jedyny potrzebny sprzęt to nadajniki akustyczne emitujące w zadanych odstępach czasu odpowiednie dźwięki, podobnie jak "lisy" nadawały sygnał radiowy. Kilka nadajników akustycznych nadających swoje znaki identyfikacyjne. Tyle, że w łowach na lisa identyfikacja nadajników podawana jest znakami alfabetu Morse'a. Akustycznie można by emitować albo dźwięki o różnej częstotliwości przez każdy z nadajników, albo różną ilość takich samych dźwięków w serii - kukanie kukułki.


Mam nadzieję, że proponowana przeze mnie zabawa spotka się podobnie, jak te z przed 20 lat "łowy na lisa", ze sporym zainteresowaniem niewidomych uczniów szkoły w Owińskach. Nie wymaga ona jednak aż tak zaawansowanego i tym samym trudno dostępnego sprzętu, nie mówiąc o specjalnie wymaganych uprawnieniach organów nadzoru radiokomunikacyjnego. Ma natomiast moim zdaniem walory usprawniające orientację przestrzenną uczniów, o czym chciałbym przekonać Państwa w moim wystąpieniu. A jak wiadomo orientacja przestrzenna niewidomych jest jednym z filarów ich rehabilitacji. Ponadto, moim zdaniem, proponowana gra może się przyczynić do usprawnienie postrzeganie dźwięków w ruchu ulicznym, co podniesie bezpieczeństwo niewidomych na przejściach dla pieszych, gdzie nie zawsze sygnalizacja akustyczna jest skonstruowana w odpowiedni sposób i próba skorzystania z jej pomocy jest swoistym "polowaniem na kukułkę".

Pełna treść referatu


A tak to wszystko powiedziałem....

Majówka w Owińskach PICT7464 Majówka w Owińskach PICT7465 Majówka w Owińskach PICT7466 Majówka w Owińskach PICT7467
PICT7464.jpg

PICT7465.jpg

PICT7466.jpg

PICT7467.jpg

Majówka w Owińskach PICT7468 Majówka w Owińskach PICT7469 Majówka w Owińskach PICT7470 Majówka w Owińskach PICT7471
PICT7468.jpg

PICT7469.jpg

PICT7470.jpg

PICT7471.jpg


Wsparcie