Święty Wojciech

Święty Wojciech w Poznaniu
W sierpniu i wrześniu 1996 roku na stanowisku archeologicznym przy kościele Świętego Wojciecha  na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu, domniemanym miejscu lokalizacji najstarszego kościoła w naszym mieście z początku XI wieku, przeprowadzone zostały badania elektrooporowe. Badania wykonała ekipa w składzie: dr Przemysław Kiszkowski -szef ekspedycji, Patrycja Silska, Martyna Nowak, Jerzy Carnecki, Henryk Lubawy. Cennymi uwagami służył codziennie spodziewając się rewelacyjnych wyników, archeolog pan Zbigniew Karolczak, który był kierownikiem i incjatorem prac poszukiwawczych. 
Badania prowadzone były w ramach prac archeologiczno-ratunkowych, prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, podczas budowy Krypty Zasłużonych Wielkopolan.
Badania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o historii kościoła Świętego Wojciecha. 

Jak się później okazało nie był to jedyny Święty Wojciech, w którym mierzyliśmy oporność gruntu naszą metodą. Wzgórze Świętego Wojciecha jest w Poznamiu, ale miejscowość o tej nazwie jest...

Aby tego wszystkiego się dowiedzieć, zabraliśmy się ochoczo do pracy. Stanowisko pomiarowe zostało zlokalizowane przed kościołem. stanowisko pomiarowe przed kościołem Św. Wojciecha
Folia chroni przed wiatrem i deszczem komputerowestanowsku pracy Byliśmy na wzgórzu!!! 
Wiał wiatr i od czasu do czasu padał deszcz. Jakoś trzeba było się zabezpieczyć. Folia okazała się być najlepszym!!! rozwiązaniem?!
Pomiary były wykonywane na placyku przed kościołem. Pomiędzy kościołem a dzwonnicą placyk wyłożony był brukiem, więc należało skorzystać z elektrod przykładanych. Moczenie ich w wodzie jest konieczne, stąd wiadro. Pomiary z wykorzystaniem elektrod przykładanych
Pomiary z wykorzystaniem elektrod przykładanych. Komputer i wiadro Komputer służył do zbierania i przetwarzania danych z mierników. Jednak przestawianiem elektrod musieli zająć się ludzie. Dwie osoby miały co robić. Spieszyliśmy się, bo pogoda psuła się coraz bardziej! 
W końcu przenieśliśmy się do wnętrza ...

Nie były to jedyne badanie przeprowadzone przez naszą ekipę w trudnych miejskich warunkach Zastosowana metoda potencjałowa wymapga aby elektrody odniesienia znajdowały się w bardzo dużej odległości, co w niewielkiej przestrzeni jest prawie nieośągalne! Takich problemów nie ma w otwartych wiejskich przestrzeniach nawet jesli ograniczone są wałami grodziska


Z powrotem | Komputer w archeologii  | Strona główna
Foto relacje z badań elektrooporowych: Plac Kolegiacki | Dziekanowice | Święty Wojciech k/Międzyrzecza | Święty Wojciech w Poznaniu | gród w Grzybowie | Artykuły: Teoretyczne podstawy metody elektrooporowej | PROSPEKCJA ELEKTROOPOROWA OSTROWA LEDNICKIEGO | Badania metodą elektrooporową kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, woj. słupskie


Ó Copyright by CyjSoftware 
17 kwietnia  2000