Święty Wojciech

Święty Wojciech k/Międzyrzecza
W dniach od 20 do 29 lipca 1999 roku na stanowisku archeologicznym przy kościele filialnym w miejscowości Święty Wojciech w pobliżu Międzyrzecza, domniemanym miejscu lokalizacji opactwa benedyktyńskiego - eremu Pięciu Braci Męczenników  z początku XI wieku, przeprowadzone zostały badania elektrooporowe. Badania wykonała ekipa w składzie: dr Przemysław Kiszkowski -szef ekspedycji, Piotr Szyngiera -wykonał dodatkową eksplorację wykrywaczem metalu, Henryk Lubawy, Michał Lubawy,  Agnieszka Kulesza, Justyna Słaba, Łukasz Słaby. Cennymi uwagami służył codziennie, spodziewając się rewelacyjnych wyników, archeolog pan Tadeusz Łaszkiewicz , który ponadto opowiadał nam wszystkim przewspaniałe anegdoty archeologiczne.
Badania przyczyniły się do zawężenia obszaru poszukiwań i przyśpieszenia prac, prowadzonych przez Muzeum w Międzyrzeczu, nad odnalezieniem jednego z pierwszych opactw na ziemiach polskich. Zostały odkryte na przykościelnym cmentarzu fundamenty XV-wiecznego(?) kościoła i innych, dziś jeszcze nieokreślonych, reliktów architektury sakralnej.
Odkrycia te pozwolą poszerzyć obecną wiedzę na temat historii kościoła w Świętym Wojciechu.

Nie był to pierwszy Święty Wojciech badany przez naszą ekipe.

Aby tego wszystkiego się dowiedzieć, zabraliśmy się ochoczo do pracy, wykorzystując nasz sprzęt, w skład którego wchodził komputer i słynna żółta skrzynka od dalmierza laserowego. stanowisko pomiarowe na tyłach prezbiterium kościoła Św. Wojciecha
Parasol jest nireodzowny na komputerowym stanowsku pracy Okazało się również, że i parasol jest nieodzownym narzędziem w pracy badawczej. Szczególnie, gdy promienie słoneczne padają na ekran komputera. Naprawdę nie ma lepszego rozwiązania?!

Z powrotem | Komputer w archeologii  | Strona główna
Foto relacje z badań elektrooporowych: Plac Kolegiacki | Dziekanowice | Święty Wojciech k/Międzyrzecza | Święty Wojciech w Poznaniu | gród w Grzybowie | Artykuły: Teoretyczne podstawy metody elektrooporowej | PROSPEKCJA ELEKTROOPOROWA OSTROWA LEDNICKIEGO | Badania metodą elektrooporową kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła Apostołów w Sławsku, woj. słupskie


Ó Copyright by CyjSoftware 
18 luty 2000