Laserowo Indukowany Paramagnetyzm Antyprotonowy


czyli

LIPA

http://radionikus.republika.pl/