DAISY

Digital Accessible Information System jest to standard oparty na XML służący do tworzenia tzw. cyfrowych książek mówionych (ang. Digital Talking Books, w skrócie DTB). Daje ona możliwość synchronizacji tekstu oraz audio w taki sposób, że użytkownik może "nawigować" poprzez nagrany materiał dzwiękowy podobnie jak użytkownik "tradycyjnej" książki może "nawigować" poprzez tekst - poprzez rozdziały, strony, akapity czy zdania. Jest to osiągnięte dzięki wprowadzeniu odpowiedniej struktury i związanie jej z czasowymi znacznikami znajdującymi się w plikach dźwiękowych. Technologia Daisy jest oparta na języku SGML zdefiniowanym przez konsorcjum W3C oraz technologii SMIL (ang. Synchronization Multimedia Integration Language)

Książka Daisy składa się z dokumentów SMIL, HTML, oraz plików dźwiękowych WAV lub MP3. Dokumenty SMIL i HTML zawierają hypertekstowe wskazania na poszczególne strony, rozdziały, podrozdziały, paragrafy i zakładki. Wskazania te związane są z odpowiednimi znacznikami czasowymi w plikach dźwiękowych.

Standard jest zdefiniowany i nadzorowany przez
DAISY consortium www.daisy.org


Książki w formacie DAISY można przygotowywać na kilka sposobów, zależnie od potrzeb lub możliwości technicznych.

Niekiedy rozróżnia się aż 6 kategorii lub poziomów książek w tym standardzie. Jednak obecnie przyjęty jest podział na zasadnicze trzy typy związane raczej z metodą przygotowania książki a nie sposobem nawigowania po niej.

Dzięki wsparciu firmy IBM Polska posiadamy program Easy Publisher firmy Dolphin, być może jedno z najlepszych w tej chwili narzędzi tego typu, dzięki któremu książki nagrane w naszym studio przygotujemy w tym standardzie. Po szkoleniu pod okiem fachowców z Fundacji Klucz w maju 2008 pojawia się

Arystoteles "O dowodach sofistycznych"

Pierwsza książka w standardzie DAISY opracowana w naszej pracowni!!!
szczegóły w "Sygnałch świata" w niedziele 8 czerwca o 8:35 w Radio Merkury.

 • Wykaz wszystkich książek przygotowanych w formace DAISY w naszej pracowni znajduje sie tutaj
 • wkrótce, w 2011 roku, będziemy je udostępniać poprzez Akademicką Bibliotekę Cyfrową »

  Do odtwarzania książek Daisy służą specjalizowane urządzenie takie na przykład jak Plextalk PTR-2 czy prezentowany niedawno e-Lektor, lub programy zwane przeglądarkami.

  Pobierz przeglądarlę DaisyReader
  Nowa, darmowa przeglądarka książek multimedialnych w standardzie Daisy, przeznaczona dla komputerów pracujących w środowisku Windows 2000/XP. Program DaisyReader, opracowany dla Fundacji Klucz, umożliwia odtwarzanie cyfrowych książek mówionych poprzez Internet lub z płyt CD. Przeglądarka umożliwia wygodną nawigację w treści książki po rozdziałach, stronach, zdaniach i zakładkach. Komputerowe zakładki wraz z tekstowymi i głosowymi notatkami czytelnika ułatwiają czytanie i naukę z multimedialnych książek.

   

 • Więcej na temat standardu DAISY jest w poradniku "Studenci niewidomi i słabowidzący - poradnik dla wyższych uczelni "


  Wsparcie


  Copyright Ó CyjSoftware26.03.2008
  statystyka