Archiwum

III KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY, more about 13-14.03.2013 r.

Drodzy Uczestnicy!

Dziękujemy, physician że byliście z nami podczas III Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, która odbyła się w dniach 13-14 marca 2014 r. oraz za wyrażenie swojej opinii w ankietach

W konferencji wzięło udział 150 osób z ośrodków naukowych z całej Polski.

W ciągu dwudniowej konferencji wygłoszono blisko 30 referatów oraz przedstawiono 77 posterów. Podjęta tematyka była jak zawsze bardzo szeroka i omówiona z perspektywy wielu dziedzin, m.in. biologii, geografii, chemii, inżynierii środowiska.

 

Dziękujemy Patronatom Honorowym, Patronatom Medialnym oraz Sponsorom za współpracę:

 

Oraz wszystkim Pracownikom Zakładu Ochrony Wód, Zakładu Hydrobiologii oraz Wydziału Biologii UAM za pomoc i wsparcie!

 

Dziękujemy Wszystkim za obecność, uczestnictwo oraz pomoc przy organizacji III Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody!:-)

 

Informacje dodatkowe:

Abstract Book 2014 w wersji elektronicznej.

 

Komitet Naukowy (edycja III – 2014 r.)

 • Prof. dr  hab. Lubomira Burchardt (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Adam Głazaczow (Zakład Zoologii Systematycznej, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof.  dr hab. Ryszard Gołdyn (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. dr hab. Marek Kraska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. dr hab. Jacek Nawrocki (Zakład Technologii Uzdatniania Wody, Wydział Chemii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski  (Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Mariusz Lamentowicz (Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM),
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

 

Komitet Organizacyjny (edycja II – 2013 r.)

1. Przewodniczący

 • Michał Rybak (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),

2. Członkowie

 • Anna Basińska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Patryk Frąckowiak,
 • Natalia Jakubowska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Agnieszka Kaźmierska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Magdalena Litwin,
 • Karolina Łepkowska,
 • Małgorzata Neumann (Zakład Biogeografii i Paleoekologii, UAM),
 • Marta Pikosz (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Joanna Rosińska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Dominika Seroka,
 • Kasper Świdnicki (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Małgorzata Wiśniewska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM.

 

 

II KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY, 21-22.03.2013 r.
Drodzy Uczestnicy!Jeszcze raz dziękujemy za uczestnictwo w II Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, która odbyła się 21-22 marca 2013 r., oraz za wypełnienie ankiet, które zwróciły nam uwagę na kilka aspektów wartych ulepszenia, a także pokazały, że Wam się podobało!:-)W konferencji wzięły udział 172 osoby (146 uczestników, 4 Gości, 9 os. z Komitetu Naukowego, 13 os. z Komitetu Organizacyjnego) z 21 jednostek naukowych:

 • ze Szczecina: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Uniwersytet Szczeciński,
 • z Gdańska: Uniwersytet Gdański,
 • z Olsztyna: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • z Torunia: Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika,
 • z Poznania: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy,
 • z Warszawy: Uniwersytet Warszawski,
 • z Wrocławia: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Wrocławska,
 • z Łodzi: Uniwersytet Łódzki,
 • z Częstochowy: Politechnika Częstochowska,
 • z Katowic: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska,
 • z Krakowa: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy,
 • z Lublina: Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • oraz z Polskiej Akademii Nauk.

Jest to dwukrotnie więcej w porównaniu do I edycji (w I Konferencji wzięło udział 79 uczestników).

 

W ciągu dwudniowej konferencji wygłoszono 46 referatów oraz przedstawiono ok. 70 posterów. Podjęta tematyka była bardzo szeroka, pojęcie wody omówiono z perspektywy wielu dziedzin, m.in. biologii, geografii, chemii, inżynierii środowiska. Prelegenci przedstawili aktualny stan, problemy, zagrożenia oraz możliwe rozwiązania.

I dnia konferencji odbyły się 3 sesje referatowe oraz sesja posterowa. I dzień zakończyliśmy grą miejską (uczestnicy mieli okazję zwiedzić Poznań) oraz spotkaniem integracyjnym, na którym były kontynuowane dyskusje dotyczące współpracy itp. Następnego dnia odbyła się: sesja posterowa oraz 3 sesje referatowe. Na zakończenie rozstrzygnięty został konkurs na ?Najlepszy poster? oraz ?Najlepszy referat?, wybrany na podstawie opinii uczestników oraz Komitetów: Naukowego i Organizacyjnego. Nagrody (książki o tematyce wodnej) były ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN, dodatkowo nagrodzeni otrzymywali monografię ?The functioning and protection of water ecosystems – Threats, protection and management of water resources? (publikacja składała się z artykułów napisanych przez uczestników I Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody).

 

Fot. 1. Uczestnicy II Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody – dzień I

Fot. 2. Uczestnicy II Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody – dzień II

 

Dziękujemy Patronatom Honorowym, Patronatom Medialnym oraz Sponsorom za współpracę:

Fot. 3. Sponsorzy II Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody

 

Oraz wszystkim Pracownikom Zakładu Ochrony Wód, Zakładu Hydrobiologii oraz Wydziału Biologii UAM za pomoc i wsparcie!

 

Dziękujemy Wszystkim za obecność, uczestnictwo oraz pomoc przy organizacjiII Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody!:-)

Organizatorzy:-)

 

Ps. Faktury powinny dojść w najbliższym czasie. Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy, że to tak długo trwa.  Gdyby do kogoś nie doszła to prosimy o kontakt w przyszłym tygodniu: h2okonf@amu.edu.pl.

 

Ps. 2. Książkę Abstraktów 2013 w wersji elektronicznej!

 

Komitet Naukowy (edycja II – 2013 r.)

 • Prof. dr  hab. Lubomira Burchardt (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Adam Głazaczow (Zakład Zoologii Systematycznej, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof.  dr hab. Ryszard Gołdyn (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. dr hab. Marek Kraska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. dr hab. Jacek Nawrocki (Zakład Technologii Uzdatniania Wody, Wydział Chemii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Przemysław Niedzielski  (Zakład Analizy Wody i Gruntów, Wydział Chemii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Ewa Bednorz (Zakład Klimatologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Mariusz Lamentowicz (Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM),
 • Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz (Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • Prof. dr hab. inż. Marek Sozański (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska).

 

Komitet Organizacyjny (edycja II – 2013 r.)

1. Przewodnicząca

 • Joanna Rosińska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),

2. Sekretarz Konferencji

 • Małgorzata Neumann (Zakład Biogeografii i Paleoekologii, UAM),

3. Członkowie

 • Anna Basińska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Natalia Jakubowska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Magdalena Litwin (Sekcja Hydrobiologiczna),
 • Karolina Łepkowska (Sekcja Hydrobiologiczna),
 • Agnieszka Napieralska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Natalia Olejnik (Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, UAM),
 • Marta Pikosz (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Michał Rybak (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Kasper Świdnicki (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Małgorzata Wiśniewska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Łukasz Wejnerowski (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM).

Przy organizacji pomagał nam:

 • Maciej Jędrzejczak.

 

I KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY, 22-23.03.2012 r.
W dniach 22-23.03.2012 r. odbyła się I Konferencja Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Podczas dwudniowej konferencji – pierwszego dnia odbyły się sesje referatowe i posterowe, na których przedstawiono 30 referatów i 35 posterów. Drugiego dnia odbyła się wycieczka do rezerwatu przyrodniczego “Meteoryt Morasko”. Spotkanie integracyjne po konferencji oraz wyjście terenowe umożliwiło wymianę naukowych doświadczeń oraz nawiązanie współpracy.

 

W Konferencji wzięło udział 79 uczestników z:
 • Uniwersytetu Gdańskiego,
 • Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • studenci i doktoranci z zagranicy – z Węgier z Budapesztu oraz z Rosji z Archangielska.

 

Na Konferencji pojawili się: Telewizja WTK (relacja z naszego wydarzenia pojawiła się w ?Pulsie dnia? 22.03), przedstawiciele Uniwersyteckiego Studia Filmowego (relacja ma się pojawić wkrótce w ?Kurierze Akademickim?). Napisaliśmy również krótką relację do ?Życia Uniwersyteckiego?.

Jesteśmy w trakcie wydawania monografii w języku angielskim składającej się z artykułów napisanych przez uczestników konferencji.

 

Patronat Honorowy w 2012r. objęli:

 • Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • Prezydent Miasta Poznania,
 • Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Dziekan Wydziału Biologii.

 

Naszymi Darczyńcom byli:

 • firma Żywiec Zdrój, która zaopatrzyła naszych uczestników wodę podczas konferencji,
 • Wydawnictwo PWN, które ufundowało nagrody (specjalistyczne książki) w konkursie na “Najlepszy Poster”,
 • firma MaxXl, który zapewnił nam plakaty oraz baner,
 • firma Limnos.pl, która wsparła nasze przygotowania do konferencji,
 • firma Kopia24, która pomogła przygotować płyty z abstraktami,
 • firma Złotów – Mieszalnia Pasz, która wsparła nasze przygotowania do konferencji,
 • Pan Eugeniusz Suchowiecki, który wsparł nasze przygotowania do konferencji,
 • Piekarnie: “Tarpacki Jerzy” oraz “U Wandy”, które zapewniły uczestnikom pyszne ciasta podczas przerw kawowych.
 Patronat Medialny objęli:
 • portal epoznan.pl,
 • Telewizja WTK,
 • Radio Afera,
 • Miesięcznik: Wodociągi-Kanalizacja, Przegląd Komunalny,
 • Grupa Traszka.com,
 • Portal przyroda.org,
 • Centrum Nurkowe Płetwal Poznań.

Dziękujemy Wszyystkim, którzy pomogli nam zorganizować I Konferencję Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, oraz Uczestnikom, którzy wytworzyli wspaniałą atmosferę naukową i towarzyską!

 

Dla przypomnienia, jak to było podczas I Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody:

I dzień konferencji – rozpoczęcie

I dzień konferencji – zakończenie

Wycieczka

Fotorelacja z I Konfenrencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody jest dostępna na Facebooku

 

Plan I Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody

8.15-9.00Rejestracja (Hol)
9.00-10.00Otwarcie konferencji (Aula)
Wykład plenarny, pt. „BIOCOENOTIC STRUCTURE AND FUNCTIONING OF SMALL WATER BODIES ”, prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, dr Barbara Nagengast
10.00-10.20Przerwa kawowa (Hol)
10.20-12.30 Sesje referatowe
Sesja 1 (Aula)
Prowadzący: Prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen oraz mgr Anna Basińska
Sesja 2 (Sala Parter)
Prowadzący: Prof. dr hab. Jacek Nawrocki oraz lic. Michał Rybak
10.20-10.35ZOOPLANKTON COMMUNITIES OF METEORITE CRATER PONDS
Kasper Świdnicki, Natalia Kuczyńska-Kippen, Anna Maria Basińska, Małgorzata Wiśniewska
DEPOSITION OF POLLUTANTS VIA
ATMOSPHERIC PRECIPITATION IN THE
CITY OF POZNAN

Agnieszka Wawrzyniak, Iwona Kurzyca, Jerzy Siepak
10.35-10.50TEMPORAL DISTRIBUTION OF
ZOOPLANKTON COMMUNITY IN A SMALL MIDFIELD WATER BODY

Małgorzata Wiśniewska, Natalia Kuczyńska-Kippen, Anna Maria Basińska, Kasper Świdnicki
FLOOD IMPACT ON THE ENVIRONMENT
Aleksandra Ibragimow
10.50-11.05 HATCHABILITY OF ROTIFERA AND
CLADOCERA EGGS FROM SEDIMENTS

Magdalena Litwin
REMOVAL METHODS OF PHARMACEUTICS FROM WATER
Marta Małyszko
11.05-11.20 DOES THE HYDROMACROPHYTE TYPE INFLUENCE THE ROTIFER COMMUNITY IN FOREST PONDS?
Anna Maria Basińsla, Natalia Kuczyńska-Kippen, Kasper Świdnicki, Małgorzata Wiśniewska
STUDY ON THE EFFICIENCY OF ARTIFICIAL AERATION OF LAKE GÓRECKIE (VEGETATION SEASON OF 2010)
Eugeniusz Pronin, Tomasz Joniak, Tadeusz Sobczyński
11.20-11.35DIEL HORIZONTAL MIGRATIONS OF
ZOOPLANKTON REVISITED – GENETIC AND TAXONOMICAL ASPECTS

Marcin Dziuba, Marta Szabat
THE VISIBLE LIGHT TRANSMISSION IN
WATER OF THREE MID-FOREST LAKES
VERSUS THE GRADIENT OF SOME
PHYSICAL VARIABLES AND CHLOROPHYLL

Michał Rybak, Tomasz Joniak
11.35-11.50DIEL DISTRIBUTION OF
MICROCRUSTACEANS IN A SHALLOW,
OXYGEN-POOR PEATLAND POND

Csaba Ferenc Vad, Zsófia Horvath, Attila
Laszló Pentek, Bence Tóth, Keve Tihamer Kiss, Éca Ács
SUNLIGHT-DRIVEN DEGRADATION OF
DETERGENT PHOSPHORUS IN NATURAL WATERS

Jerzy Szydłowski
11.50-12.05ANOSTRACANS IN THE ASTATIC SODA PANS OF THE CARPATHIAN BASIN
Zsófia Horvath, Csaba Ferenc Vad, Lajos Voros, Emil Boros
IMPACT OF NITRATES ON PHOTODEGRADATION OF CHROMOPHORIC DISSOLVED ORGANIC MATTER
Marta Banasiak
12.05-12.20POLLUTION AND PROTECTION OF SELECTED AMPHIBIANS REPRODUCTIVE
HABITATS IN OSTROW WIELKOPOLSKI –
PRELIMINARY STUDY

Krzysztof Kolenda, T. Mądrecki, J.Ludziejewska, M. Senze, M. Kowalska-Góralska
SEASONAL CHANGES OF NUTRIENTS
CONCENTRATION AND CHEMICAL
COMPOSITION OF SUSPENDED
PARTICULAR MATTER IN THE WATER COLUMN IN THE GULF OF GDAŃSK

Anita Jasińska, Joanna Kiełczewska, Katarzyna Łukawska-Matuszewska, Dorota Burska, Jerzy Bolałek
12.20-12.30DyskusjaDyskusja
12.30-13.30Obiad
13.30-15.30Sesje referatowe
Sesja 3 (Aula)
Prowadzący: Prof. dr hab. Lubomira Burchardt oraz lic. Łukasz Wejnerowski
Sesja 4 (Sala Parter)
Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Kraska oraz Maciej Jędrzejczak
13.30-13.45PICOPLANKTONIC CYANOBACTERIA IN
FRESHWATER ECOSYSTEM – REVIEW

Natalia Jakubowska, Elżbieta Szeląg-Wasielewska
THE IMPACT OF COLLECTION TECHNIQUES ON THE CONCENTRATION OF CHOSEN COMPONENTS IN MARINE SEDIMENT PORE WATER (GULF OF GDAŃSK)
Aleksandra Brodecka, Joanna Kiełczewska, Jerzy Bolałek
13.45-14.00VARIABILITY OF BACTERIOPLANKTON IN A WATER COLUMN OF LAKE STRZESZYŃSKIE (POZNAŃ, POLAND)
Agnieszka Napieralska, Elżbieta Szeląg-Wasielewska
WATER AND SEDIMENTS CHEMISTRY OF THE ODRA RIVER OXBOW LAKES IN THE AREA OF SŁUBICE AND FRANKFURT/ODER
(POLAND / GERMANY)

Piotr Wójtowicz, Marcin Siepak
14.00-14.15 MICROBIAL LOAD OF UPPER WISŁOKA
TRIBUTARIES

Judyta Lasek, Adam Kołodziej
PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POP`S) IN BOTTOM SEDIMENTS OF GDAŃSK BASIN
Maria Skauradszun, Daria Jankowska,
Zuzanna Kowalkiewicz, Elżbieta Niemirycz
14.15-14.30THE INFLUENCE OF NANOSILVER ON
ECOPHYSIOLOGY OF BALTIC DIATOM
SKELETONEMA MARINOI

Marta Chojnowska, Adam Latała
ASSESSMENT OF MACROELEMENT
ACCUMULATION CAPABILITY OF
SELECTED AQUATIC PLANTS FROM
OŁAWA RIVER

Kinga Mielcarska, Katarzyna Szczęśniak
14.30-14.45 EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES (EPS) FROM THE BALTIC DIATOM FISTULIFERA SAPROPHILA: SIGNIFICANCE FOR MARINE ENVIRONMENT, CHARACTERIZATION AND EXTRACTION METHODS
Natalia Kujawska, Szymon Talbierz, Adam Latała
THE CONTENT OF FE, MN, PB AND ZN IN
PHALARIS ARUNDINACEA L., WATER AND BOTTOM SEDIMENTS FROM THE
BYSTRZYCA RIVER

Ludmiła Polechońska
14.45-15.00 HILDENBRANDIA RIVULARIS (LIEBMANN)
J. AGARDH 1851 (RHODOPHYTA) IN
WEŁNA RIVER (NWPOLAND): HABITAT
CONDITIONS AND PROBLEM OF
PROTECTION

Emilia Jakubas, Maciej Gąbka, Paweł M.
Owsianny
NEW ALGAE BASE TECHNOLOGY FOR
WASTE WATER TREATMENT

Szymon Talbierz, Natalia Kujawska
15.00-15.15 INVESTIGATION OF OCCURRENCE RARE
CHAROPHYCEAE IN MESOTROPHIC LAKES IN ASPECT OF DEPTH AND LIGHT CONDITION

Jakub Śnieżek, Maciej Gąbka, Michał Rybak, Tomasz Joniak
ECOLOGICAL SITUATION AND POLLUTION OF THE RIVER NORTHERN DVINA (SEVERNAYA DVINA)
Elana Fokina, Egor Gaidukov
15.15-15.30DyskusjaDyskusja
15.30-16.00Przerwa kawowa (Hol)
16.00-17.30Sesja posterowa (Hol)
17.30-18.00Podsumowanie i zamknięcie (Aula)
19.30Spotkanie integracyjne