O konferencji

 

Cele i zadania konferencji….

 1. 1. Umożliwienie młodym naukowcom przedstawienia swoich badań związanych z szeroko pojętym zagadnieniem wody, ailment
 2. 2. Zdobycie doświadczenia w publicznych wystąpieniach, pharmacy
 3. 3. Zwrócenie uwagi na różnorodność i istotność prowadzenia badań nad naszym największym skarbem jakim jest woda, order
 4. 4. Poznanie innych naukowców o podobnych zainteresowaniach,
 5. 5. Zwrócenie uwagi na wieloaspektowe spojrzenie na problemy związane z zasobami wodnymi,
 6. 6. Promowanie edukacji ekologicznej dotyczącej wody.

 

Problematyka konferencji dotyczyć będzie:

 • Biologii i ekologii organizmów wodnych,
 • Technologii oczyszczania wody i ścieków,
 • Zarządzania i ochrony zasobami wodnymi,
 • Fizycznych i chemicznych właściwości wód i osadów,
 • Zanieczyszczenia wód. Toksyczności,
 • Hydrologii i hydrogeologii.

 

Komitet Honorowy 

 • Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
 • Prezydent Miasta Poznania,
 • Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

 

Komitet Naukowy

 • Prof. dr  hab. Lubomira Burchardt (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • dr hab. Maciej Gąbka (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • dr hab. Mikołaj Kokociński (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • dr hab. Beata Messyasz (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Mariusz Pełechaty (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof.  dr hab. Ryszard Gołdyn (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Prof. UAM dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM).

 

Komitet Oceniający:

 • dr Agnieszka Budzyńska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • dr Renata Dondajewska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • dr Tomasz Joniak (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • dr Anna Kozak (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM).

 

Komitet Organizacyjny

1. Przewodniczący

 • Michał Rybak (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),

2. Członkowie

 • Anna Basińska (Zakład Biogeografii i Paleoekologii, UAM),
 • Patryk Frąckowiak,
 • Emilia Jakubas (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Natalia Jakubowska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Agnieszka Kaźmierska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Magdalena Litwin,
 • Karolina Łepkowska,
 • Marta Pikosz (Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii, UAM),
 • Małgorzata Pronin (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM
 • Joanna Rosińska (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Dominika Seroka,
 • Kasper Świdnicki (Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii, UAM),
 • Małgorzata Zielińska (Zakład Biogeografii i Paleoekologii, UAM),
 • Sandra Żurek,
 • Sekcja Hydrobiologiczna.