Komunikaty

Komunikat 2

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi informacjami:

 

Rejestracja będzie możliwa I dnia Konferencji (12.03.2015 r.) od godziny 8.00. Miejsce spotkania to niezmiennie Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Umultowska 89, Poznań

 

Autorów referatów prosimy o zgrywanie prezentacji rano I dnia Konferencji, przed rozpoczęciem sesji referatowych.

 

Autorów posterów prosimy o wieszanie plakatów rano wg listy oraz zdjęcie ich na koniec dnia.

 

ATRAKCJE

Osoby które wyraziły chęć uczestnictwa w atrakcji konferencyjnej zapraszamy do Kina Muza (ul. Święty Marcin 30) na godzinę 17.15 na projekcje filmu: ?Spotkania na krańcach świata? (bilety należy odbierać rano przy rejestracji).

W I dniu Konferencji odbędzie się spotkanie integracyjnie w Klubie Cooliozum (ul. Święty Marcin 45) o godzinie 19.00.

 

Konkurs

Podczas Konferencji odbędzie się konkurs na ?Najlepszy poster? oraz ?Najlepszy referat?. Sponsorami nagród są Wydawnictwo PWNDom Wydawniczy Rebis oraz Odptaszkowane.

Podczas Konferencji będzie możliwy zakup BIOLOGII Campbella.

biologia

 

W razie pytań prosimy o kontakt: h2okonf@amu.edu.pl

Pozdrawiamy,

Komitet Organizacyjny

 

 

Komunikat 1

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej IV Konferencji Młodych Naukowców z okazji Światowego Dnia Wody, która odbędzie się w dniach 12-13 marca 2015 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89, Poznań).

Tematyka konferencji będzie obejmować zagadnienia związane z funkcjonowaniem, gospodarowaniem i ochroną środowisk wodnych.

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji i przesyłania streszczeń w języku angielskim mija dnia 23.12.2014. Decyduje kolejność zgłoszeń abstraktów, które będą wpisywać się w następuje panele tematyczne:

01. Biologia i ekologia organizmów wodnych;

02. Technologia oczyszczania wody i ścieków;

03. Zarządzanie i ochrona zasobami wodnymi;

04. Fizyczne i chemiczne właściwości wód i osadów;

05. Zanieczyszczenia wód. Toksyczność;

06. Hydrologia i hydrogeologia.

 

Możliwe formy prezentacji:

  • wystąpienie ustne (w języku polskim), prezentacja 12 min. + 3 min. dyskusji,
  • poster (w języku polskim), format A1.

Warunkiem prezentacji ustnej jest jej badawczy charakter (prace literaturowe nie będą przyjmowane).

 

Wszystkich chętnych do aktywnego udziału prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza:

 

Na konferencji przewidujemy prezentacje 32 referatów oraz 70 posterów. Liczba dostępnych miejsc na poszczególne formy prezentacji naukowej będzie aktualizowana na bieżąco (Aktualności).

Istnieje możliwość zgłoszenia tylko jednej formy prezentacji: referatu lub posteru (dotyczy pierwszego autora).

 

Abstrakty w języku angielskim (do 300 słów), przygotowane według podanego schematu, powinny być wysyłane tylko przez pierwszego autora (pierwsza osoba wymieniona wśród autorów) do 23.12.2014 r. na adres kaspers@amu.edu.pl.

E-maile z załączonymi abstraktami (w formacie .doc lub .docx) powinny być zatytułowane w ten sam sposób wg schematu: forma wystąpienia_numer panelu_nazwisko pierwszego autora,  np. Referat_01_Iksński

 

Opłata konferencyjna (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, 2 obiady, spotkanie integracyjne, atrakcję konferencyjną, nie obejmuje kosztów noclegu) wynosi:

  • 140 zł ? dla studentów,
  • 200 zł ? dla doktorantów,
  • 260 zł ? dla młodych pracowników naukowych.

Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, prosimy o przelanie opłaty konferencyjnej w nieprzekraczalnym terminie do 16.01.2015 r. na konto:

BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

w tytule przelewu: 711 114 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: h2okonf@amu.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy!:-)