ŻYDOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Żydowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś jest gniazdem rodziny Żydowskich herbu Nałęcz. Wśród właścicieli byli: Przecławscy, Rozdrażewscy, Zdziechowscy, Korytowscy, a w XX w. Szołdrscy.

Aleja prowadząca do pałacu w Żydowie


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neoklasycystyczny zbudowany ok. 1912 r. dla Jana Szołdrskiego przez architekta Stanisława Mieczkowskiego. Budynek na planie prostokąta, piętrowy. Nakryty dachem dwuspadowym. W fasadzie głównej portyk czterokolumnowy.


P a r k
Park krajobrazowy (pow. ok. 8,2 ha) założony w poł. XIX w., przekształcony w końcu XIX i na poczštku XX w. Zlokalizowane są w nim 4 stawy, pomnikowe drzewa wiązy, jesion i kasztanowiec.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w remoncie, stanowi własność prywatną.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2007 by Małgorzata Mazurek