ŻYCHLIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Żychlinie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Równinie Rychwalskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a


Tablica pamiątkowa
W ieś wzmiankowana w 1435 roku. Była siedzibą rodziny Żychlińskich herbu Szeliga do 1745 r., później majątkiem gospodarowali Potworowscy. W 1760 r. dobra nabył Adam von Oppeln Bronikowskiemu herbu Osęk. W dniach 2-4 września 1829 r. pałac odwiedził Fryderyk Chopin w towarzystwie doktora Adama Bogumiła Helbicha (przyjciel rodziny Chopinów), Alfonsa Brandta i Ignacego Maciejowskiego. 19-letni FRyderyk gościł na weselu Melanii Bronikowskiej (1811-1834) z Wiktorem Kurnatowskim (1806-1847). Zachował się akt ślubu, z którego wynika, że uroczystość odbyła się dnia 2 września 1829 r., o godzinie 12.00, a ślubu udzielił pastor Jan Jakub Scholtz. Na weselu była także druga młoda para: Aniela z Kurnatowskich i Wojciech Gałczyński, których ślub odbył się kilka dni wcześniej, 25 sierpnia 1829 r. w kościele rzymsko-katolickim w Charłupi. Podczas wesela, jedynego wesela ziemiańskiego w ktorym uczestniczył w ojczyźnie, Fryderyka uhonorowano bluszczowym wiankiem w uznaniu jego talentu i szlachetnośsci serca. Wspomnienia o pobycie Fryderyka Chopina Anieli Gałczyńskiej z Kurnatowskich zostały zawarte w sadze rodu Kossaków Dziedzictwo. W rękach Bronikowskich majątek pozostawał do wybuchu II wojny światowej. W latach 1939-1945 dobrami zarządzał Niemiec Hilgier, zniszczone zostało mauzoleum Bronikowskich. W 1959 r. pałac wraz z parkiem przejęła Szkoła Rolnicza I Stopnia.


Salon w pałacu


C h a r a k t e r y s t y k a

Od XVII w. istniał dwór drewniany, którego fundatorem był Stefan (lub jego syn Piotr) Żychliński. Pałac zbudowany został dla Rafała Ksawerego Adama von Oppeln Bronkowskiego w latach 1820-21.Budynek projektował prawdopodobnie Tomasz Karol Pelletier, choć wskazuje się także na Karla Friedricha Schinkla. Budowla na planie prostokąta, z czterospadowym spłaszczonym dachem z tympanonem. Fasada frontowa 9-osiowa z płytkim ryzalitem w środku. Wejście prowadzi przed betonowy (dawniej drewniany) ganek z tarasem. Boniowanie na poziomie parteru. W budowie pałacu wykorzystano materiał kamienny z rozbiórki zamku w Koninie.

Liczne przebudowy przed wojną i w latach powojennych zatarły układ wewnętrzny i zmieniły wygląd pałacu.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,06 ha) założony w latach 1820-1821 przez Rafała von Oppeln Bronikowskiego. W południowo-zachodnim krańcu parku znajduje się niewielki kopczyk otoczony fosą od południa i zachodu. Kilka lat temu można było się jeszcze dostać do murowanej piwnicy dawnej lodowni - usytuowanej w kopcu. W parku dominują gatunki liściaste, wiek najstarszych drzew szacuje się na 170-180 lat. Zachowały się pomniki przyrody: platan klonolistny, lipy drobnolistne i jesiony wyniosłe. Na uwagę zasługują dęby szypułkowe oraz kasztanowce. Na osi wejścia do pałacu ozdobny, okrągły klomb, obsadzony dekoracyjnymi roślinami, a także zimozielonymi krzewami. W parku wytyczono ścieżkę przyrodniczą.

W sąsiedztwie pałacu kalwiński zespół architektoniczny obejmujący kościół ewangelicko-reformowany wybudowany w latach 1821-1822 (założony w 1610 r.), dzwonnica, pastorówka, mauzoleum Bronikowskich.


Pomnik Chopina przed pałacem w Żychlinie


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac jest siedzibą Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Szkoła 1 marca 2005 r. otrzymała imię Fryderyka Chopina. W celu upamiętnienia pobytu kompozytora w Żychlinie, 2 września 1999 r. we frontową ścianę pałacu, przy głównym wejściu, została wmurowana tablica pamiątkowa z brązu, której pomysłodawcą był Henryk Janasek, a wykonawcą Giotto Dimitrow. Napis na tablicy głosi: Tutaj w pierwszych dniach września 1829 roku przebywał Fryderyk Chopin. Corocznie organizowane są uroczystości upamiętniające rocznicę śmierci Fryderyka Chopina i jego pobyt w Żychlinie. Uroczystości tę uświetniają koncerty, wystawy i konkursy.

.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek