ZŁOTNIKI
(woj. kujawsko-pomorskie)

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór w Złotnikach


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu GnieŸnieńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś znana od XVI w., pod koniec XVIII w. należała do Ignacego Wolskiego, następnie do Feliksa Ziołeckiego. Z rąk niemieckich wykupiła ją N. Mlicka, następnie poprzez małżeństwo przeszła do Czarlińskich i w ich posiadaniu pozostała do II wojny światowej.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór neoklasycystyczny z ok. 1880 r. Składa się z korpusu głównego, z wąskim ryzalitem na osi zawierającym główne wejście. Ryzalit zwieńczony jest trójkątnym frontonem. W krótszej elewacji niewielki prostokątny wykusz. Przy drugiej, krótkiej elewacji dostawiony piętrowy budynek, kryty niemal płaskim dachem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 3,7 ha) z pomnikowym dębem i lipą.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w dobrym stanie, mieści Biura Zarządu Gospodarstwa Rolnego Zasobu Własności Skarbu Państwa.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek