ZIMNOWODA

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Zimnowodzie


L o k a l i z a c j a

Wieś Wysoczyźnie Leszczyńskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała do Zimnowodzkich, Głogińskich, Marszewskich, Rychłowskich, a od XIX w. do Mycielskich. Teodor Mycielski (1804-1874) był żołnierzem powstania listopadowego, protektorem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i jednym z założycieli Bazaru. Od 1932 r. właścicielem majątku został Henryk Grocholski.


C h a r a k t e r y s t y k a


Pałac w Zimnowodzie

Pałac w stylu renesansu francuskiego został zbudowany po 1864 r. dla Teodora Mycielskiego. Jego projektantem był Stanisław Hebanowski, zwolennik tzw. kostiumu francuskiego, twórca pałacy w Posadowie, Tarcach i Nowej Wsi k. Wronek. Pałac symetryczny, składa się z trzech ryzalitów, które połączone są korpusem głównym. Nakryty dachem w stylu Mansarta z licznymi kominami. Ryzality mają odrębne dachy z dekoracyjnie zakończonymi kominami z okazałymi aediculami lukarn. Bogato dekorowana fasada z odrębnym porządkiem pilastrów dla każdej części. Wejście w ryzalicie środkowym poprzedzone jest gankiem wspartym na czterech filarach i ozdobione rzeźbami.


Pałac w Zimnowodzie

We wnętrzu szereg reprezentacyjnych salonów z jadalnią od południa oraz zachowujący francuski charakter wysoki, piętrowy hol z obiegającą jego wnętrze klatką schodową. Nad kominkiem, w sieni pałacu umieszczono herb Teodora Mycielskiego oraz jego drugiej żony Ludwiki z Bispingów.

Przy pałacu zabudowania folwarczne z trzykondygnacyjnym, kamiennym spichrzem z 1867 r. oraz oficyna z II poł. XIX w.


P a r k

Park krajobrazowy, regularny (pow. 13,3 ha) z I poł. XIX w., ze stawami, alejami wiązową i kasztanowo-lipową, szpalerem grabowym oraz pomnikowymi topolami i wiązami


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w dobrym stanie, od 1961 r. mieści się tu Dom Pomocy Społecznej.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek