ŻEGOCIN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Żegocinie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej, na lewym brzegu doliny Prosny, nad jej dopływem.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XVI w. była w rękach rodziny Suchorzewskich, w 1714 należała do Mikołaja Świnarskiego, następnie do rodziny Gajewskich. Od ok. 1793 r. własność Wiktora Szołdrskiego herbu Łodzia. Na przymusowej licytacji ok. 1835 r. majątek kupił J. Pruski dla swojej córki Pelagii Radońskiej. Od 1879 r. własność rodziny Chłapowskich, a następnie Łubieńskich.

Na cmentarzu przy kościele NMP z 1714 r., groby właścicieli Żegocina oraz pobliskiego Grabu.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór początkowo barokowy z końca XVIII w., został w latach 1840-1850 rozbudowany o skrzydła i portyk dla Pelagii z Pruskich Radońskiej. Dwór murowany, z parterowy korpusem środkowym nakrytym niskim dachem dwuspadowym. Piętrowe skrzydła boczne nakryte dachami czterospadowymi. Prostokątny korpus środkowy z czterokolumnowym portykiem, zwieńczony niskim, trójkątnym naczółkiem. Elewacje tynkowane, a w przypadku skrzydeł ozdobione pilastrami i belkowaniem. Otwory okienne w profilowanych opaskach, z nadokiennikami.

We wnętrzu układ dwutraktowy, z hallem i salonem na osi, z którego wyjście na taras.

Przy dworze oficyna z ok. 1915 r. oraz zespół folwarczny.

Kapitel kolumny

Elewacja ogrodowaj


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,8 ha) z poł. XIX w., przekształcony w XX w. Główna brama wjazdowa do parku na przedłużeniu ulicy biegnącej od kościoła, od niej dojazd przed front dworu poprzedzony owalnym gazonem. W części zach. parku górka widokowa, niewielki staw z zarysem alejki spacerowej wokół, przy obrzeżu wsch. zachowana aleja grabowa. W parku stary drzewostan, m.in. lipa, platan i buk purpurowy.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w złym stanie.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2011 by Małgorzata Mazurek