ZBARZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Zbarzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Leszczyńskim.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś była od XV w. w rękach licznych rodzin, m.in.: Rotenburgów-Zbarzewskich, Kotwiczów-Krzyckich., Czackiego, Kierskich, Mielęckich, w okresie międzywojennym stanowiła własność skarbu państwa.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac eklektyczny z 1902 r. zbudowany dla rodziny Hörich. Masywny pałac dwukondygnacyjny, nakryty dachem mansardowym. W elewacji od strony ogrodu dwa skrajne ryzality oraz portyk arkadowy z tarasem na piętrze, z wystawką dachową. Od strony dziedzińca ryzalit środkowy zwieńczony szczytem tworzącym wystawkę dachową.

Przy pałacu zachowany zespół folwarczny z XIX/XX w., m.in. trzykondygnacyjny spichlerz z brama przejazdową.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,7 ha) z I poł. XIX w., z kolistym stawem, na którego wyspie znajduje się ruina pierwotnego dworu. Drzewostan obejmuje lipy, klony, dęby, kasztanowce.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac opuszczony, na progu ruiny.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek