ZAKRZEW

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA

A.MICKIEWICZ
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail
.


Pałac w Zakrzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Wysoczyźnie Kaliskiej.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIX w. należała do niemieckiej rodziny Cohn'ów, którzy zmienili nazwisko na Carst. Przed II wojna światową majątek był w rękach Joachima Draheima.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy w stylu Queen Anne Revival, zbudowany w 1886 r. dla żydowskiego bankiera z Berlina dr Eli Cohna (Carsta). Główny korpus piętrowy z mieszkalnym poddaszem ukrytym w wysokim dachu. Do budynku przylega wysoka wieża, a z drugiej strony wydatny wykusz. W fasadzie ogrodowej pięcioarkadowy ganek z tarasem na poziomie piętra oraz z dwoma ryzalitami po bokach. Elewacje wykonane z czerwonej klinkierowej cegły z białym detalem architektonicznym.


Pałac w Zakrzewie


P a r k
Park krajobrazowy (pow. 6,2 ha) z alejami grabowymi i pomnikowymi lipami i dębami.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w stanie bardzo dobrym, zmieniony na Dom Pomocy Społecznej.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2002 by Małgorzata Mazurek