ZAKRZEWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Pałac w Zakrzewie


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad Małą Wełną. Leży na skraju Lednickiego Parku Krajobrazowego (utworzony w 1988 r., o pow. ok. 6000 ha).


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś należała w XVIII w. do rodziny Miastkowskich, następnie Węsierskich herbu Belina, przed 1895 r. przeszła w ręce Chełmickich herbu Jastrzębiec. Hrabia Albin Węsierski wykupił w 1856 r. od rządu pruskiego Ostrów Lednicki, aby zachowć go dla narodu. W lipcu 1996 r. z nieoficjalną dwudniową wizytą przebywała Margaret Thather, b. premier Wielkiej Brytanii.


C h a r a k t e r y s t y k a

Pałac neorenesansowy, w stylu francuskim z 1867 r. wzniesiony na miejscu starego dworu dla Albina Węsierskiego, przez Ludwika Ballenstaedta (budowniczy z Gniezna, który z architekturą francuską z poł. XVII w. zapoznał się podczas Wystawy Światowej w Paryżu). Korpus główny dwukondygnacyjny, na planie prostokąta. Jedno piętro schowane w dachu mansardowym. Część środkowa trzykondygnacyjna z dwoma bocznymi pawilonami jednokondygnacyjnymi. Środkową część elewacji frontowej zdobią cztery wysokie na 2 kondygnacje kolumny, zakończone jońskimi kapitelami. Ich przedłużeniem na trzeciej kondygnacji są pilastry z rzeźbami motywów dekoracyjnych. Czwarta kondygnacja zaznaczona jest oknem umieszczonym w dolnej części stromego i wysokiego dachu, który zwieńczony jest tarasem ujętym w dwa smukłe kominy. Nad oknem znajduje się kartusz z herbem Belina, a na balustradzie balkonu pierwszego piętra hrabiowska korona Węsierskich.

Wewnątrz: okazała sień z herbem Węsierskich Belina, herbami, popiersiami starożytnych bogów, alegoriami pór roku. Zachowała się dawna stolarka, posadzki i bogate sztukaterie.

Obok pałacu neogotycka oficyna z 1874 r., zespół zabudowań gospodarczych z XIX w., m.in. eklektyczna gorzelnia ozdobiona basztami i kamiennymi mozaikami.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 16,2 ha) z końca XVIII w. zaprojektowany przez Augustyna Denizota, z bogatym drzewostanem (50 gatunków, m.in. platany, buki, jesiony, topole, miłorząb, aleja kasztanowców), odrestaurowany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac odremontowany w latach 1986-91, stanowi własność Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA w Poznaniu, wykorzystywany jako Centrum Szkolenia. W pałacu na parterze znajdują się obecnie sale reprezentacyjne WBK, a na I i II piętrze część hotelowa Centrum Szkolenia. W dawnej wozowni jest sala wykładowa dla kursantów.

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek