ZAJACZKOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Pałac w Zajączkowie


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Poznańskim, na wschodnim brzegu Jeziora Zajączkowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Wieś w XIV w. była własnością Mroczka z Zajączkowa, w XV w. Zajączkowskich herbu Zaremba, następnie Wajonowskich i Potulickiego. W końcu XVII w. wieś należała do Drozdowskich, w końcu XVIII w. do Żółtowskich, a pod koniec XIX w. do Libeltów. Nastepnie przeszła w ręce niemieckie, by powrócić do rodziny Urbanowskich. Później stanowiła własność Petroneli z Grąbczewskich Sznajderowej.C h a r a k t e r y s t y k a


Pałac powstał dla rodziny Urbanowskich w 1910 r. z rozbudowy XVIII wiecznego, barokowego dworu. Przebudowa polegała na wbudowaniu mieszkalnego piętra w wysokim dawnym strychu, umieszczeniu wystawek w elewacjach i dobudowaniu do fasady neoklasycystycznego ryzalitu zwieńczonego frontonem, w którym herb Prus I Urbanowskich. Nakryty wysokim czterospadowym polskim dachem łamanym. Podczas przebudowy zachowano i połączono ze sobą elementy klasycystyczne i barokowe, spełniając w ten sposób patriotyczny wymóg stylu narodowego.

W ostatnich latach dobudowano aneks zachowując styl całości.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 5,1 ha) z poł. XVIII w. z grodziskiem stożkowym o wys. 3m. oraz pomnikowymi drzewami, m.in. kasztanowiec, świerk kaukaski i 6 lip.W s p ó ł c z e s n o ś ć

Pałac w bardzo dobrym stanie, stanowi Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Kuratorioum Oświaty i Wychowania. Mieści hotel i salę konferencyjną.

Pałac w Zajączkowie
Zajączkowo 36, 64-045 Pniewy
Tel: (061) 29-10-043, Fax: (061) 29-10-043

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek