WRONCZYN

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail

.


Dwór we Wronczynie w trakcie remontu


L o k a l i z a c j a

Wieś położona na Pojezierzu Gnieźieńskim, w rynnie poglacjalnej między jeziorami: Wronczyńskim Małym i Wronczyńskim Dużym. W pobliżu do jeziora uchodzi strumyk Wronka (nazwa średniowieczna), od którego wywodzi się nazwa miejscowości. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się grób Maksymiliana Jackowskiego, patrona Kółek Włościańskich w Księstwie Poznańskim. We wsi ściezka dydaktyczna im. Maksymiliana Jackowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Majątek od 1899 r. w rękach rodziny Jackowskich. Zakupiony został przez Tadeusza Jackowskiego od Wandy von Faikenhayn, odziedziczony przez Gustawa Jackowskiego (herbu Gozdawa), dyplomatę, między innymi ambasadora RP w Belgii i Luksemburgu. We dworze u Anny (aktorka, siostra Leona Schillera) i Tadeusza Gustawa Jackowskich w okresie międzywojennym gościło wiele znanych osób, m.in. marszałek Polski Edward Rydz-Śmigły, minister Józef Beck, Artur Rubinstein, Ignacy Paderewski, Jan Lechoń (grupa poetycka Skamander), Kornel Makuszyński, Leon Schiller, Tadeusz Boy-Żeleński, Ryszard Ordyński, Józef Czajkowski i Egon Erwin Kisch.


Napis na ganku z wystawką


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór zbudowany na przełomie XVIII/XIX w., przebudowany w formach neobarokowych na początku XX w. (1904 r.) dla Tadeusza Jackowskiego. Dobudowano dwa skrzydła i staropolski ganku, na którym umieszczono napis W Bogu i pracy pokój i moc. Budynek parterowy na rzucie wydłużonego prostokąta, z dwoma skrzydłami po bokach, z mieszkalnym poddaszem ukrytym w wysokim dachu. W fasadzie frontowej czterokolumnowy ganek nad którym znajduje się wystawka nawiązująca do form barokowych. W elewacji ogrodowej drewniany portyk.

Przy dworze zachowana gorzelnia z II poł. XIX w.


Fasada ogrodowa


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 1,8 ha) z przełomu XVIII/XIX w. zaniedbany.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór w trakcie remontu (2009 r.), stanowi własność prywatną.

Podobne odnośniki:

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 2010 by Małgorzata Mazurek