WOJNOWO

English
summary

MENU
WPROWADZENIE
ZAMKI
PAŁACE
DWORY
WIELKOPOLSKA
SŁOWNIK
LITERATURA
Duch
E-mail


.


Dwór w Wojnowie (fot. z 1998 r.)


L o k a l i z a c j a

Wieś na Pojezierzu Gnieźnieńskim, na pn. brzegu Jeziora Wojnowskiego.


Pokaż większą mapę


H i s t o r i a

Do końca XV w. własność rodu Nałęczów, następnie często zmieniała właścicieli. W 1827 r. wieś kupił Stanisław Powelski od rodziny Kołaczkowskich, przejściowo właścicielami byli A. Kolski, I. Tyszkiewiczowa, a od 1906 r. Tadeusz Twardowski.


C h a r a k t e r y s t y k a

Dwór-willa, neorenesansowy wzniesiony w 1836 r. dla Stanisława Powelskiego (dyrektora spółki Bazar Poznański). Rozbudowany w końcu XIX w. od strony południowej. Piętrowa budowla, na planie prostokąta z nieco wyższymi ryzalitami na osi w obu fasadach. Ryzality nakryte dachem dwuspadowym, części boczne dachem płaskim. Niemal symetryczny układ wnętrz z sienią i salonem od ogrodu na osi. Część ta została zaakcentowana nieco wyższą wystawką dachową, a jej fasadę podkreślono przez nałożenie dekoracji sztukatorskiej, formującej jakby trójprzelotowy łuk triumfalny. We frontonie herb Twardowskich Ogończyk. Na elewacji umieszczono napis Mon repos wskazujący, że miało to być miejsce wypoczynku. Dwór rozpoczyna szereg rezydencji wielkopolskich nawiązujących do neorenesansowej koncepcji willi otwartej na otoczenie, połączonej z parkiem.


P a r k

Park krajobrazowy (pow. 4,8 ha) z pomnikowymi drzewami, m.in. lipy, dojazdowa aleja lipowa.


W s p ó ł c z e s n o ś ć

Dwór-willa stanowi własność prywatną, odrestaurowany. Mieścił hotel i restaurację. Obecnie niedostępny dla zwiedzających.

Wojnowo 1, 62-095 Murowana Goślina

WPROWADZENIE ZAMKI PAŁACE DWORY
WIELKOPOLSKA SŁOWNIK LITERATURA E-mail

© Copyright 1996 by Małgorzata Mazurek